Процес рецензування

ОБОВ’ЯЗКИ РЕДАКЦІЇ

Рішення про публікацію статей

Головний редактор журналу «Інфекційні хвороби» відповідальний за ухвалення рішення про публікацію статей, поданих до журналу. Головний редактор може керуватися політикою редакційної колегії журналу та дотримуватись вимог законодавства про наклеп, порушення авторських прав і плагіат. Головний редактор може радитися з іншими редакторами або рецензентами для ухвалення такого рішення.

Чесна гра
Рукописи оцінюються тільки на основі їх інтелектуальних достоїнств без урахування раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних переконань, етнічного походження, громадянства чи політичної філософії авторів.

Конфіденційність
Головний редактор/редактори та будь-який редакційний персонал не повинні розголошувати будь-яку інформацію про поданий рукопис нікому, крім відповідного автора, рецензентів, потенційних рецензентів, інших редакційних консультантів і видавця.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Неопубліковані матеріали, оприлюднені в поданому рукописі, не повинні використовуватися будь-ким, хто бачить рукопис (під час роботи з ним) у власному дослідженні без прямої письмової згоди автора.

ОБОВ’ЯЗКИ РЕЦЕНЗЕНТІВ
Рецензування допомагає головному редактору та редакційній колегії ухвалювати редакційні рішення, тоді як спілкування редакції з автором також може допомогти автору покращити статтю.

Оперативність
Будь-який обраний рецензент, який вважає себе некомпетентним рецензувати призначений рукопис або не може забезпечити швидке рецензування, повинен повідомити редактора та усунутися від процесу рецензування.

Конфіденційність
Рукописи, отримані на рецензування, повинні розглядатися як конфіденційні документи. Їх не можна показувати іншим особам або обговорювати з ними, за винятком випадків, дозволених головним редактором.

Стандарти об’єктивності
Огляди повинні проводитися об’єктивно. Не може бути особистої критики на адресу автора.
Рецензенти повинні чітко висловлювати свою аргументовану думку.

Визнання джерел
Рецензенти повинні ідентифікувати релевантну опубліковану роботу, яку автори не цитували. Будь-яке твердження, про яке раніше повідомлялося в іншому місці, має супроводжуватися відповідним цитуванням. Рецензент також повинен звернути увагу головного редактора на будь-яку суттєву подібність або збіги між розглянутим рукописом і будь-якою іншою опублікованою статтею, про яку він особисто знає.

Конфіденційність
Конфіденційна інформація чи ідеї, отримані під час рецензування, повинні залишатися конфіденційними та не використовуватися для особистої вигоди.

Конфлікт інтересів
Рецензенти не повинні переглядати рукописи, в яких вони мають конфлікт інтересів, що є результатом конкурентних, спільних чи інших відносин чи зв’язків з будь-якими авторами, компаніями чи установами, пов’язаними з документами.

ОБОВ’ЯЗКИ АВТОРІВ

Стандарти звітності
Автори звітів про оригінальні дослідження повинні представити точний звіт про виконану роботу, а також об’єктивне обговорення її значення. Основні дані повинні бути точно представлені в документі. Документ повинен містити достатньо деталей і посилань, щоб інші могли повторити роботу. Шахрайські або свідомо неточні заяви є неетичною поведінкою та неприйнятні.

Доступ і збереження даних
Авторів можуть попросити надати необроблені дані, зазначені у статті для редакційного перегляду, і вони повинні бути готові надати публічний доступ до них, якщо це практично можливо, і в будь-якому випадку повинні бути готові зберігати такі дані протягом розумного часу після публікації.

Оригінальність і плагіат
Автори повинні переконатися, що вони написали повністю оригінальні роботи, і якщо вони використали роботу та/або слова інших осіб, це має бути належним чином процитовано.
В журналі «Інфекційні хвороби» не допускаються плагіат, фальсифікація даних і маніпуляції із зображеннями.
Плагіат включає копіювання тексту, ідей, зображень або даних з іншого джерела, навіть із ваших власних публікацій, без жодного посилання на першоджерело.
Повторне використання тексту, скопійованого з іншого джерела, має бути між лапками та цитуватися на оригінальне джерело. Якщо дизайн дослідження або структура чи стиль рукопису були запозичені з попередніх робіт, вони мають бути чітко цитовані.
Якщо під час рецензування буде виявлено плагіат, рукопис може бути відхилено. У такому разі ми можемо опублікувати виправлення або відкликати статтю.

Кілька публікацій
Загалом автор не повинен публікувати рукописи, що описують по суті одне й те саме дослідження, у кількох журналах чи первинних публікаціях. Одночасне надсилання одного рукопису до кількох журналів вважається неетичною публікацією та є неприйнятним.

Визнання джерел
Завжди має бути належне визнання роботи інших. Автори повинні цитувати публікації, які вплинули на визначення характеру звітної роботи.

Авторство статті
Авторство має бути обмежене лише тими особами, які зробили значний внесок у концепцію, дизайн, виконання чи інтерпретацію звітного дослідження.
Очікується, що кожен автор зробив значний внесок у концепцію чи дизайн роботи; отримання, аналіз або інтерпретацію даних; створення нового програмного забезпечення, що використовується в роботі; та/або написання чи суттєвий перегляд рукопису. Крім того, усі автори повинні схвалити подану версію (і будь-яку суттєво змінену версію, яка передбачає внесок автора в дослідження), а також погоджуються нести особисту відповідальність за власні внески та за те, щоб питання, пов’язані з точністю чи цілісністю будь-якої частини роботи, навіть тієї, в якій автор не брав особистої участі, були належним чином досліджені, вирішені та задокументовані в літературі. Отримання фінансування, збір даних або загальний нагляд за дослідницькою групою самі по собі не вказують на авторство. У подяках слід зазначити тих, хто брав участь у роботі, але не відповідає критеріям авторства.
Більш детальні вказівки щодо авторства дає Міжнародна рада редакторів медичних журналів (International Council of Medical Journal Editors – ICMJE).

Автор, з яким можна вести листування
Йдеться про автора, який відповідає за зв’язок із журналом для публікації. Таий автор повинен переконатися, що всі відповідні співавтори включені до статті, і що всі співавтори переглянули та схвалили остаточну версію статті та дали згоду на її подання для публікації.

Підтвердження джерел фінансування
Джерела фінансування дослідження, про які йдеться в статті, мають бути належним чином зазначені наприкінці статті.

Розкриття інформації та конфлікт інтересів
Усі автори повинні розкривати у своєму рукописі будь-які фінансові чи інші суттєві конфлікти інтересів, які можуть трактуватися як вплив на результати або тлумачення їхнього рукопису. Необхідно розкрити всі джерела фінансової підтримки проєкту.

Принципові помилки в опублікованих працях
Коли автор виявляє суттєву помилку чи неточність у своїй опублікованій роботі, він зобов’язаний негайно повідомити про це редактора журналу чи видавця та співпрацювати з редактором, щоб відкликати чи виправити статтю.