Періодичність публікацій

Журнал "Інфекційні хвороби" - рецензований міжнародний журнал, що виходить 1 раз на квартал.