ФЕНОТИПОВИЙ СКЛАД ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ПАПІЛОМАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ ШИЙКИ МАТКИ, В ЯКИХ ВИЯВЛЯЛИ IgG АНТИТІЛА ДО ВІРУСІВ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ

  • L. M. Lazarenko
  • O. Ye. Nikitina
  • L. O. Hanova
  • H. V. Kovtonyuk
  • Ye. V. Nikitin
  • M. Ya. Spivak
  • S. I. Klymniuk
  • L. B. Romaniuk
Ключові слова: папіломавіруси, віруси герпесу, шийка матки, лімфоцити, природні кілери, периферична кров.

Анотація

Мета роботи – визначення фенотипового складу лімфоцитів периферичної крові у хворих на папіломавірусну інфекцію (ПВІ) шийки матки (ШМ), у сироватці крові яких виявляли IgG антитіла до вірусів простого герпесу (ВПГ)-1 та/або ВПГ-2.

Матеріали і методи. Обстежено 43 жінки (середній вік 26,5 років) із індукованими папіломавірусами людини (ВПЛ) захворюваннями ШМ, діагностованими за допомогою молекулярно-біологічного, кольпоскопічного та цитологічного методів дослідження. Скринінг сироваток на наявність IgG антитіл до ВПГ-1 та ВПГ-2, а також визначення індексу авідності IgG антитіл до ВПГ-2 проводили за допомогою твердофазного імуноензимного аналізу. Фенотиповий склад лімфоцитів периферичної крові визначали за допомогою методу проточної лазерної цитофлуорометрії з використанням моноклональних антитіл (Beckman Coulter, США) до антигенів CD3+, CD4+, CD8+, СD3+/HLA-DR+, СD3+/CD16+/CD56+, CD4+45R+, CD16+/CD56+/CD8+ та CD16+/CD56+. Підрахунок клітин та аналіз результатів проводили на цитофлюориметрі FC-500 (Beckman Coulter, США).

Результати досліджень та їх обговорення. У сироватці крові хворих на ПВІ ШМ, в яких не було клінічних симптомів герпетичної інфекції, виявлено IgG антитіла до ВПГ-1, ВПГ-2 або до цих двох вірусів у 90,0 % випадків. IgG до ВПГ-2 у сироватці крові хворих мали лише середню або низьку авідність. Частота виявлення ВПЛ-індукованих цервікальних інтраепітеліальних неоплазій (ЦІН) І-ІІ та ІІІ ступенів і cancer in situ зростала у хворих, в яких були IgG антитіла до ВПГ-2 або одночасно до ВПГ-2 та ВПГ-1, і, насамперед у хворих із низькоавідними IgG до ВПГ-2. У периферичній крові хворих не змінювалась кількість CD3+, CD4+, CD8+, CD4+45RA+ та CD16+/CD56+ клітин, а також індекс CD4+/CD8+ порівняно з показниками для клінічно здорових осіб (контроль). Однак встановлено тенденцію до підвищення кількості CD16+/CD56+/CD8+ клітин, а також суттєве підвищення кількості СD3+/HLA-DR+ клітин. Кількість CD3+/CD16+/CD56+ клітин зменшувалась у периферичній крові хворих із низько­авід­ними IgG до ВПГ-2, тоді як у решти хворих зберігалась на рівні контролю.

Висновки. У хворих на ПВІ ШМ, в яких за відсутності клінічної маніфестації герпетичної інфекції ідентифікували низькоавідні IgG антитіла до ВПГ-2, зростала частота виявлення ЦІН тяжчого ступеня та відбувався суттєвіший зсув показників клітинної ланки імунітету, підтверджений підвищенням кількості CD3+/HLA-DR+ клітин, тенденцією до зростання кількості CD16+/56+CD8+ клітин на тлі зменшення вмісту цитотоксичних СD3+/CD16+/CD56+ Т-лімфоцитів. Імовірно, комплексне персоніфіковане лікування цих хворих доцільнопроводити з використанням протигерпетичних препаратів. 

 

Посилання

Christensen, N.D. (2016). HPV disease transmission protection and control. Microbial Cell, 3(9), 476-490. doi: 10.15698/mic2016.09.530.

Hus, I., Gonet-Sebastianka, J., Surdacka, A., Bojarska-Junak, A., Roliński, J. (2015). Analysis of peripheral blood immune cells after prophylactic immunization with HPV-16/18 ASO4-adjuvanted vaccine. Postepy Hig. Med. Dosw. (Online), 28(69), 543-548. doi: 10.5604/17322693.1150785.

Shanmugasundaram, S., & You, J. (2017). Targeting persistent human papillomavirus infection. Viruses, 9 (8), pii: E229. doi: 10.3390/v9080229.

Lazarenko, L.M., Nikitina, O.E., Nikitin, E,V., Demchenko, O.M., Kovtonyuk, G.V., Ganova, … & M.Ya. (2014). Development of biomarker panel to predict, prevent and create treatments tailored to the persons with human papillomavirus-induced cervical precancerous lesions. The EPMA J., 5(1), 1. doi:10.1186/1878-5085-5-1PMCID: PMC3901026

Graham, S.V. (2017). Keratinocyte Differentiation-Dependent Human Papillomavirus Gene Regulation. Viruses, 9 (245). pii: E245. doi: 10.3390/v9090245.

Deligeoroglou, E., Giannouli, A., Athanasopoulos, N., Karountzos, V., Vatopoulou, A., Dimopoulos, K., & Creatsas, G. (2013). HPV infection: immunological aspects and their utility in future therapy. Infectious Diseases in Obstetrics and Gynecology, (9), 540850. doi: 10.1155/2013/540850.

Cladel, N.M., Bertotto, A., Christensen, N.D. (2010). Human alpha and beta papillomaviruses use different synonymous codon profiles. Virus Genes, 40(3), 329-340. doi: 10.1007/s11262-010-0451-1.

Song, D., Li, H., Li, H., Dai J. (2015). Effect of human papillomavirus infection on the immune system and its role in the course of cervical cancer. Oncology Letters, 10 (2), 600-606. doi:10.3892/ol.2015.3295.

Guidry, J.T., Scott, R.S. (2017). The interaction between human papillomavirus and other viruses. Virus Research, 231, 139-147. doi: 10.1016/j.virusres.2016.11.002.

Frazer, I.H. (2009). Interaction of human papillomaviruses with the host immune system: a well evolved relationship. Virology, 384, 410-414. doi: 10.1016/j.virol.2008.10.004.

Colmenares, V., Noyola, D.E., Monsiváis-Urenda, A., Salgado-Bustamante, M., Estrada-Capetillo, L., González-Amaro, R., & Baranda, L. (2009). The influence of human papillomavirus type and HIV status on the lymphomononuclear cell profile in patients with cervical intraepithelial lesions of different severity. Infectious Agents and Cancer, 4 (11), 1005-11. doi: 10.1128/CVI.00043-12.

Senba, M., Mori, N. (2012). Mechanisms of virus immune evasion lead to development from chronic inflammation to cancer formation associated with human papillomavirus infection. Oncology Rev., 6, e17. doi: 10.4081/oncol.2012.e17.

Skeate, J.G., Porras, T.B., Woodham, A.W., Jang, J.K., Taylor, J.R., Brand, H.E., … & Kast, W.M. (2012). Herpes simplex virus downregulation of secretory leukocyte protease inhibitor enhances human papillomavirus type 16 infection. Clinical and Vaccine Immunology, 19 (7), 1005-1011. doi: 10.1128/CVI.00043-12.

Jaishankar, D., Shukla, D. (2016). Genital Herpes: Insights into Sexually Transmitted Infectious Disease. Microbial Cell, 3(9), 438-450. doi: 10.15698/mic2016.09.528.

Bedoui, S., Heath, W.R., & Mueller, S.N. (2016). CD4(+) T-cell help amplifies innate signals for primary CD8(+) T-cell immunity. Immunological Rev., 272, 1, 52-64. doi: 10.1111/imr.12426.

Sauerbrei, A. (2016). Herpes genitalis: Diagnosis, treatment and prevention. Geburtshilfe Frauenheilkd, 76 (12), 1310-1317. doi: 10.1055/s-0042-116494.

Da Silva, D.M., Woodham, A.W., Skeate, J.G., Rijkee, L.K., Taylor, J.R., Brand, H.E., … & Kast, W.M. (2015). Langerhans cells from women with cervical precancerous lesions become functionally responsive against human papillomavirus after activation with stabilized Poly-I:C. Clinical Immunology, 161 (2), 197-208. doi: 10.1016/j.clim.2015.09.003.

Handisurya, A., Day, P.M., Thompson, C.D., Bonelli, M., Lowy, D.R., Schiller, J.T. (2014). Strain-specific properties and T cells regulate the susceptibility to papilloma induction by Mus musculus papillomavirus 1. PLoS Pathogens, 10 (8), e1004314. doi: 10.1371/journal.ppat.1004314.

Pita-Lopez, M.L., Ortiz-Lazareno, P.C., Navarro-Meza, M., Santoyo-Telles, F., Peralta-Zaragoza, O. (2014). CD28-, CD45RA(null/dim) and natural killer-like CD8+ T cells are increased in peripheral blood of women with low-grade cervical lesions. Cancer Cell International, 14 (1), 97. doi: 10.1186/s12935-014-0097-5.

Visser, J., Nijman, H.W., Hoogenboom, B.N., Jager, P., van Baarle, D., Schuuring, E., … & Daemen, T. (2007). Frequencies and role of regulatory T cells in patients with (pre)malignant cervical neoplasia. Clinical & Experimental Immunology, 150 (2), 199-209. doi:10.1111/j.1365-2249.2007.03468.x.

Pievani, A., Borleri, G., Pende, D., Moretta, L., Rambaldi, A., Golay J., … & Introna M. (2011). Dual-functional capability of CD3+CD56+ CIK cells, a T-cell subset that acquires NK function and retains TCR-mediated specific cytotoxicity. Blood, 118(12), 3301-3310. doi: 10.1182/blood-2011-02-336321.

Colmenares, V., Noyola, D.E., Monsiváis-Urenda, A., Salgado-Bustamante, M., Estrada-Capetillo L., González-Amaro, R., & Baranda, L. (2012). Human papillomavirus immunization is associated with increased expression of different innate immune regulatory receptors. Clinical and Vaccine Immunology, 19 (7), 1005-1011. doi: 10.1128/CVI.00043-12.

Опубліковано
2018-06-15
Як цитувати
Lazarenko, L. M., Nikitina, O. Y., Hanova, L. O., Kovtonyuk, H. V., Nikitin, Y. V., Spivak, M. Y., Klymniuk, S. I., & Romaniuk, L. B. (2018). ФЕНОТИПОВИЙ СКЛАД ЛІМФОЦИТІВ ПЕРИФЕРИЧНОЇ КРОВІ У ХВОРИХ НА ПАПІЛОМАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ ШИЙКИ МАТКИ, В ЯКИХ ВИЯВЛЯЛИ IgG АНТИТІЛА ДО ВІРУСІВ ПРОСТОГО ГЕРПЕСУ. Інфекційні хвороби, (2), 42-51. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.2.9033
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження