АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕПІДЕМІЇ ТБ / ВІЛ В УКРАЇНІ

  • I. O. Fedyak Ivano-Frankivsk National Medical University
  • Р. І. Fedyak ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
Ключові слова: ко-інфекція ТБ / ВІЛ, медична карта стаціонарного хворого Ф003/о, соціальні-індикатори, соціально-демографічні характеристики індивіда, причина виписки хворого, ліжко-день.

Анотація

Мета. Базуючись на аналізі даних медичної карти стаціонарного хворого Ф003/о, визначити і оцінити соціальні індикатори ко-інфекції ТБ/ВІЛ в Україні.

Матеріали та методи: 1 200 медичних карт стаціонарних хворих на ТБ / ВІЛ у діапазоні нозологій «А15–А19 Туберкульоз» з ВІЛ-інфекцією, випадково відібрані з архівів 12 обласних протитуберкульозних диспансерів (зі збереженням таємниці персональних даних хворих); соціологічний метод аналізу документів (формалізований, контент-аналіз).

Результати і обговорення. Досліджувану вибірку пацієнтів із ТБ / ВІЛ на 91% склали непрацюючі особи, які потребують постійного соціального супроводу. Бо з усіх виписаних лише 49,34% хворих закінчили стаціонарний етап лікування, який у середньому тривав 116±93 ліжко-днів; 25,25% осіб були виписані за порушення лікарняного режиму (18% – самовільно залишили стаціонар, 7,25% – порушили інші правила перебування). Оскільки найвища частка працюючих осіб із ТБ / ВІЛ виявилася в областях найвищої поширеності ВІЛ-інфекції: Одеській (17,14%), м. Києві (14,81%), Дніпропетровській (13,6%), Запорізькій (13,33 %), можна припустити, що ВІЛ-інфекція в Україні виходить за межі «груп ризику».

Висновки. У межах областей аналізу за соціально-демографічними характеристиками хворі на ТБ / ВІЛ були: у 72,25±8,33% випадків чоловіками (ймовірність належати до жіночої статі зростала в областях найвищої поширеності ВІЛ); у 94,41±2,32% – віком 22–51 рр., в тому числі у 54,83±8,1% – 32–41 рр.; у 66,39±11,41% – проживали у містах; у 90,84±5,09% – відносились до соціально незахищених верст суспільства: були безробітними працездатного віку (69,17±8,97%), інвалідами (19,92±10,71%), пенсіонерами (0,83±1,31%), перебували у декретній відпустці (0,67±0,99%), студентами (0,25±0,56%), у тому числі належали до осіб без постійного місця проживання (2,33±2,56%), були внутрішніми переселенцями (0,92±1,7%), засудженими (0,75±0,69%). Водночас соціальні індикатори ТБ/ВІЛ, які стосуються перебування хворих у протитуберкульозних закладах, найперше залежали від регіону проживання.

Біографії авторів

I. O. Fedyak, Ivano-Frankivsk National Medical University
Candidate of Pharmaceutical Sciences, PhD (PharmSc), Associate Professor of Organization and economics of pharmacy and drug technology Department, Ivano-Frankivsk National Medical University
Р. І. Fedyak, ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»
студент 3 курсу медичного факультету ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Посилання

WHO. Global Tuberculosis Report 2016 [Electronic resource]. World Health Organization, 2016. Available from: http://apps.who.int/medicinedocs/documents/ s23098en/s23098en.pdf. [Accessed November 2017].

WHO’s Global TB database [Electronic resource]. World Health Organization, 2016. Available from: https://extranet.who.int/sree/Reports?op=Replet& name=%2FWHO_HQ_Reports%2FG2%2FPROD%2FEXT%2FTBCountryProfile&ISO2=UA&LAN=RU&outt. [Accessed November 2017]. Shalmin OS, Yasinskyi RM, Rastvorov OA, Miroshnychenko DV. [Factors of progression risk and criteria for assessing the course of HIV/AIDS-associated pulmonary tuberculosis]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2014;4: 58-63. Ukrainian.

Kiriienko IA, Rehner VP. [HIV-associated tuberculosis]. Liky Ukrainy. 2013;6: 27-33. Ukrainian.

Haborets TL [A modern approach to the organization of medical care for patients with HIV-associated tuberculosis in Ukraine on the basis of the principle of «two illnesses - one patient»]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2014;3: 90-6. Ukrainian.

Nizova NM. [Ukraine's partnership with the Global Fund to fight AIDS, tuberculosis and malaria as a factor for strengthening the state's role in the area of HIV/AIDS response in Ukraine]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. – 2012;3: 6-12. Ukrainian.

Center for Public Health Ministry of Health of Ukraine. Tuberculosis. Epidemiology Base [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: https://phc.org.ua/pages/diseases/tuberculosis/surveillance. [Accessed November 2017].

Tuberculosis in Ukraine: analytical and statistical guide. Ukrainian Center for the Control of Socially Dangerous Diseases Ministry of Health of Ukraine, 2015 [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://www.slideshare.net/ Ukraine_CDC/2014-52881494. [Accessed November 2017].

Nemchenko AS, Kosiachenko KL. [Investigation of international experience in technology assessment in health care]. Farmatsevt zhurn. 2011;5: 50-4. Ukrainian.

Piniazhko OB, Zaliska OM. [Methodological approaches to the evaluation of health technologies in Ukraine on the basis of the European model]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2015;2: 44-54. Ukrainian.

Iasynov DA, Polovynko YA, Smahyna LT. [Efficiency of psychological support of adherence to treatment of tuberculosis at the stationary stage]. Tuberkuloz, lehenevi khvoroby, VIL-infektsiia. 2014;1: 55-9. Russian.

Fediak IO, Semeniv DV. [Analysis of the status of HIV-infected patients in the areas with the highest prevalence of HIV infection]. Profilaktychna medytsyna: epidemiolohiia, mikrobiolohiia, virusolohiia, parazytolohiia, infektsiini khvoroby. 2016;3-4: 149-151. Ukrainian.

Fediak IO. [Research of medical and social portrait of the patient and priority among schemes of the antiretroviral therapy in the national regional AIDS centers]. Farmatsevt zhurn. 2016;6: 40-9. Ukrainian.

Dvoretska HV. Sociology: A manual. [Соціологія: Навчальний посібник] Kyiv: Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman; 2013. Ukrainian.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 14.02.2012 № 110 «Pro zatverdzhennia form pervynnoi oblikovoi dokumentatsii ta Instruktsii shchodo yikh zapovnennia, shcho vykorystovuiutsia u zakladakh okhorony zdorovia nezalezhno vid formy vlasnosti ta pidporiadkuvannia» Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0661-12.

Macionis JJ. Sociology. Pearson; 2017.

Plummer Ken. Sociology: The Basics 2nd Edition. Routledge; 2016.

Nakaz Ministerstva okhorony zdorovia Ukrainy vid 31.12.2014 № 1039 «Unifikovanyi klinichnyi protokol pervynnoi, vtorynnoi (spetsializovanoi) ta tretynnoi (vysokospetsializovanoi) medychnoi dopomohy. Ko-infektsiia (Tuberkuloz / VIL-infektsiia/SNID)» Available from: http://mtd.dec.gov.ua/ images/dodatki/2014_1039_Ko_VIL_SNID/2014_1039_nakaz.pdf.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Fedyak, I. O., & FedyakР. І. (2017). АНАЛІЗ СОЦІАЛЬНИХ ІНДИКАТОРІВ ЕПІДЕМІЇ ТБ / ВІЛ В УКРАЇНІ. Фармацевтичний часопис, (4), 112-122. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8407
Номер
Розділ
ФАРМАКОЕКОНОМІКА