Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Он-лайн подання рукопису доступне на сайті ojs.tdmu.edu.ua

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог, редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

В електронному вигляді надсилаються:

  1. Рукопис статті. Файл слід назвати  англійською мовою прізвищем першого автора статті, наприклад, Adamenko.doc. Формат файлів для тексту і таб­лиць – документ MS Word (doc, docx або rtf). Рисунки, фотографії, схеми тощо можуть бути чорно-білими або кольоровими. Перевагу слід надавати кольоровому ілюстративному матеріалу. Формат рисунків – tif, gif, jpg, або pdf чи інший сумісний з Word. Для оглядів і експериментальних статей допустимо подати не більше 6 рисунків; для коротких повідомлень – не більше 4. Якщо в статті використовуються ілюстрації, опубліковані іншими авторами, автор рукопису зобов’язаний надати редакції документальне підтвердження дозволу на використання цих ілюстрацій від власника авторських прав.
  2. Супровідний лист від авторів(у довільній формі) за підписом автора/авторів, що стаття не була опублікована або запропонована для публікації в будь-яких інших вітчизняних і зарубіжних журналах, і не є переробкою опублікованих раніше статей.
  3. Інформація про авторів. Українською та англійською мовами вказується наступна інформація про кожного автора: прізвище, ім’я, по батькові, посада, науковий ступінь та вчене звання, місце роботи, місто, країна, e-mail та ORCID. Слід позначити автора для листування, вказавши його контактний (мобільний) телефон.
  4. Ліцензійний договірпро передачу авторських прав журналу, підписаний всіма авторами на останній сторінці (2 примірники). Договір набуває чинності лише після прийняття статті до публікації. Жодна частина публікації не може бути використана з комерційною метою без дозволу видавництва.

Ліцензійний договір (.doc)                                Ліцензійний договір (.pdf)