Процес рецензування

 1. Редакція реєструє статтю за умови, що вона відповідає вимогам, які опубліковані в журналі та розміщені на сайті http://ojs.tdmu.edu.ua
 2. Зареєстрована стаття підлягає обов’язковому рецензуванню.
 3. Головний редактор визначає наукову цінність роботи та призначає двох рецензентів – незалежних фахівців, які мають найбільш близьку до тематики роботи наукову спеціалізацію. Рецензентами, як правило, є провідні вчені у галузі фармації, а також фахівці з біохімії, медицини тощо.
 4. Термін рецензування – два тижні. Залежно від ситуації і на прохання рецензента термін рецензування може бути продовжений, але не більше 30 днів.
 5. З метою максимально повного та об’єктивного відгуку на статтю редакція розробила керівництво для рецензента.
 6. Рецензент робить один із наступних висновків:

- статтю рекомендую до публікації в авторському варіанті

- статтю рекомендую публікувати після доопрацювання і врахування зазначених недоліків

- рекомендую передати статтю на додаткову рецензію іншому фахівцеві

- відхилити публікацію роботи, вказуючи причину.

 1. Головний редактор розглядає пропозиції рецензентів і приймає відповідне рішення: направити статтю до друку або повернути авторові з пропозицією врахувати рекомендації рецензента і доопрацювати її. Отриману перероблену автором роботу повторно рецензують.
 2. З 2015 року редакція перейшла на практику подвійного «сліпого» рецензування: автору невідомо – хто дає оцінку його роботі, а рецензент не знає, кого він рецензує. Листування між рецензентом і автором здійснюється через редакцію. Рецензент, оцінюючи статтю, може з власної ініціативи залучити певних фахівців для надання обґрунтованої відповіді стосовно публікації.
 3. Для Головного редактора висновок рецензента не є остаточним. Якщо думки рецензентів не співпадають, Головний редактор направляє роботу на додаткове рецензування третьому рецензенту.
 4. Коли автор не згоден з рецензією, він може направити до редакції мотивовану відповідь і тоді редакційна колегія ухвалює рішення щодо доцільності направлення на повторне рецензування іншому складові рецензентів. У конфліктних або нестандартних ситуаціях Головний редактор самостійно приймає відповідне рішення.
 5. У разі позитивної рецензії Головний редактор передає статтю до редакції з приписом «До друку» і стаття проходить наступні етапи: стилістичне і орфографічне редагування, технічне редагування і оформлення в макет для передачі у видавництво.
 6. Вчені ради Тернопільського національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ України і Національного фармацевтичного університету МОЗ України остаточно затверджують номер на чергових засіданнях.
 7. Оригінали статей і рецензії зберігаються у редакції журналу протягом трьох років.