ISSN 2414-9926 (Online), ISSN 2312-0967 (Print) Фармацевтичний часопис / Pharmaceutical Review / Farmacevtičnij časopis

Журнал представлено в каталозі періодичних видань України – індекс 98601, на порталі Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського за адресою www.nbuv.gov.ua.

Журнал включено у категорію "Б"   "Переліку фахових видань України", в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата фармацевтичних наукспеціальність 226  (Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2018 № 1412, додаток 10 http://nfv.ukrintei.ua/search?nameSearch=Фармацевтичний%20часопис&sortOrder=title& ).

Журнал індексується Google Scholar, CrossRef, Index Copernicus, Ulrich's Periodicals Directory, JournalTOCs, ROAD, BASE (Bielefeld Academic Search Engine), Chemical Abstracts Service, DOAJ (Directory of Open Access Journals)

ICV Index Copernicus  ICV 2019 = 90.28, ICV 2020=83.48