ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

  • I. V. Kubarieva Національний фармацевтичний університет
  • N. V. Chmykhalo Національний фармацевтичний університет
  • L. A. Karpenko Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: фармацевтичні організації, організаційна культура, діагностика організаційної культури.

Анотація

Мета роботи. Обґрунтування вибору методу діагностики організаційної культури фармацевтичних організацій з подальшим його опрацюванням в аптечних організаціях м. Харкова.

Матеріали і методи. Аналіз основних праць вітчизняних і зарубіжних фахівців у галузі менеджменту за допомогою загальнонаукових методів, системного і комплексного аналізу; соціологічних досліджень.

Результати й обговорення. В статті проведено аналіз існуючих методик діагностики організаційної культури організації (ОКО), серед яких для подальшого опрацювання обрано методику DOCS (Denison Organizational Culture Survey) – модель Даніеля Денісона, що спрямована на виявлення впливу організаційної культури на економічну ефективність організації. У рамках моделі на базі аптечних закладів м. Харкова було оцінено 12 індикаторів ОКО та розраховані значення їх індексів.

Висновки. Обґрунтовано доцільність використання при аналізі організаційної культури фармацевтичних організацій моделі Деніеля Денісона (DOCS), яка проста у використанні, має інформаційну надійність про стан організаційної культури та дозволяє проводити порівнянність результатів при вивченні декількох організацій.

Біографії авторів

I. V. Kubarieva, Національний фармацевтичний університет

кандидат фармацевтичних наук, доцент, завідувач кафедри соціальної фармації, Національний фармацевтичний університет

N. V. Chmykhalo, Національний фармацевтичний університет
кандидат фармацевтичних наук, доцент, кафедра соціальної фармації, Національний фармацевтичний університет
L. A. Karpenko, Національний фармацевтичний університет

кандидат фармацевтичних наук, доцент, кафедра соціальної фармації, Національний фармацевтичний університет

Посилання

Analysis of the experience of pharmaceutical companies group «Market Universal 10 years under the brand» D.S. ": the revival and development of traditions of Lviv pharmacy. Available from: http://www.apteka.ua/article/376267

Bratishko YuS. [The role of corporate culture in shaping the system of social responsibility of pharmaceutical companies]. Molodyi vchenyi. 2016;12: 232-38. Ukrainian.

Verezomska IG. [Diagnosis of organizational culture of the hotel and restaurant business enterprise by the method of Daniel Denison]. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. 2013;5: 71-7. Ukrainian.

Galimova NA. [Research of organizational culture of the secondary education organization by the OCAI method]. Molodoy uchenyy. 2016;2: 444-51. Russian.

Kaydalova AV. [Corporate (organizational) culture]. Available from: http://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/6060/korporativna-organizacijna-kultura.

Corporate Governance Code of PAT «Gedeon Richter UA». Available from:

https://www.stockworld.com.ua/.../nreg_report-543297145d

Pharmac Corporation Code of Corporate Governance. Available from: https://www.farmak.ua/.../kodeks_korporativnogo_oupravli

Kotvitska AA., Teterych NV. Scientific substantiation of social and ethical model of behavior of pharmacy workers in conflict situations. [Наукове обґрунтування соціально-етичної моделі поведінки працівників аптек у конфліктних ситуаціях: метод. рек.] Kharkiv; 2009. Ukrainian.

Lifintsev DS. Methodical bases of estimation of influence of corporate culture on organization's activity. Electronic scientific special edition" Effective economy". Available from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=635

Lifintsev DS. [Corporate culture as an instrument for shaping the organization's image]. Stratehiia ekonomichnoho rozvytku Ukrainy. 2009;24-5: 190-3. Ukrainian.

Marsel' van Assen. Key management models [Ключевые модели менеджмента: монография]. Moscow; 2012. Russian.

Management: Concept and terminology dictionary. [Менеджмент: Понятійно-термінологічний словник]. Kyiv: Interregional Academy of Personnel Management; 2007. Ukrainian.

Mnushko ZM, Bondareva IV. [Modern approaches to adaptive management by pharmaceutical organizations]. Upravlinnia, ekonomika ta zabezpechennia yakosti v farmatsii. 2008;1(2): 37-42. Ukrainian.

Nemchenko AS, Kosyachenko KL. Grounding of the organizational management structure of system of assessments of new technologies in health-care and pharmacy in Ukraine. [Обґрунтування організаційної структури управління системою оцінок нових технологій в охороні здоров’я та фармації в Україні: метод. рек.] Kharkiv; 2011. Ukrainian.

Slinkova OK., Haritonova PV. [Comparative analysis of methods for assessing entrepreneurial, managerial and organizational culture]. Vestnik NGU. Seriya: Sotsialno-ekonomicheskie nauki. 2012;12(1): 47-54. Russian.

Aleksandrovska А, Buha Ye, Tkachuk Yu. Thematic dictionary-reference book on sociology. [Тематичний словник-довідник з соціології] Chernivtsi: Chernivtsi National University; 2009. Ukrainian.

Tolochko VM, Haliy LV. Personnel management of pharmaceutical organizations based on competences [Управління персоналом фармацевтичних організацій на основі компетенцій: моногр.] Kharkiv; 2010. Ukrainian.

Posylkina OV, Dorovskyy OV, Bratishko YuS, Sydorenko MI. Management of labor potential of pharmaceutical enterprises in terms of quality management [Управління трудовим потенціалом фармацевтичних підприємств в умовах менеджменту якості: монографія]. Kharkiv: National University of Pharmacy; 2010. Ukrainian.

Chyzhykova ES. [A study of the corporate culture type using the K. Cameron and R. Quinn OCAI method]. Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2016; 3. Available from: https://www.science-education.ru/ru/article/view?id=24782. Russian.

Ethical Code of Pharmaceutical Workers of Ukraine. Available from: http://fp.com.ua/articles/etichniy-kodeks-farmatsevtichnih-pratsivnikiv-ukrayini-farmatsevtichniy-etichniy-kodeks-ukrayini/

The Sanofi Ethics Code. Available from: www.sanofi.ua/l/ua/uk/download.jsp?file=34509959.

Cameron KS, Quinn, R.E. Diagnosing and changing organizational culture: based on the competing values framework. San Francisco, CA: Jossey-Bass; 2006.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Kubarieva, I. V., Chmykhalo, N. V., & Karpenko, L. A. (2017). ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДІВ ДІАГНОСТИКИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ. Фармацевтичний часопис, (4), 75-81. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8347
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА