ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ

  • О. М. Goroshko Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
  • О. M. Korovenkova Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
  • А. О. Palamar Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
  • N. S. Bogdan Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
  • О. О. Rovinskyi Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
  • V. H. Zeleniuk Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
  • O. S. Shpychak Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: фармацевтичні кадри, якість освіти, вступ у фармацію.

Анотація

Мета роботи. Вивчення процесу ознайомлення студентів І курсу фармацевтичних факультетів з майбутньою спеціальністю у вищому навчальному закладі (ВНЗ) порівняно з аналогічним курсом Боннського університету (Німеччина).

Матеріали і методи. Використано  нормативно-правову базу, що регулює освітній процес в Україні та Німеччині: проведено аналіз організації підготовки студентів фармацевтичних факультетів. Для порівняльного аналізу обрано фармацевтичний факультет Боннського університету (Німеччина).

Результати й обговорення. Встановлено, що відмінності у дисциплінах, які дають можливість ознайомити студентів-магістрів із майбутньою спеціальністю, є незначними, а саме більше теоретичного матеріалу, що можна пояснити відносно молодим періодом становлення фармації в Україні. Перевагою у підготовці вітчизняних студентів є проходження практичної підготовки на базі навчально-виробничої аптеки, що сприяє адаптації майбутніх випускників на робочому місці.

Висновки. Дисципліна «Вступ у фармацію» забезпечує ознайомлення першокурсників фармацевтичних факультетів з особливостями фармацевтичної справи аналогічно як і в європейському університеті м. Бонн (Німеччина) під час вивчення курсу «Arzneimittelformenlehre».

Біографії авторів

О. М. Goroshko, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри фармації, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
О. M. Korovenkova, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармації, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
А. О. Palamar, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»

кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармації, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 

N. S. Bogdan, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармації, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
О. О. Rovinskyi, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
асистент кафедри фармації, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет» 
V. H. Zeleniuk, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
кандидат фармацевтичних наук, асистент кафедри фармації, Вищий державний навчальний заклад України «Буковинський державний медичний університет»
O. S. Shpychak, Національний фармацевтичний університет
доктор фармацевтичних наук, професор кафедри аптечної технології ліків ім. Д.П. Сала Національного фармацевтичного університету

Посилання

Shabelnyk T. The current state of the pharmaceutical market of Ukraine. Instytutsionalna ekonomika ekonomist. 2013;6:40-2. Ukrainian.

Lytvynenko LL, Sobkova AO. Prospects of development of the pharmaceutical market of Ukraine in conditions of deepening of European integration processes Problemy pidvyshchennia efektyvnosti infrastruktury. 2015;51-7. Ukrainian.

Zaychenko AYu, Rusanova SV. Interpretation of the requirements of the ISO 9001: 2008 Standard on Human Resources Management Farmatsiia Ukrainy. Pohliad u maibutnie: VII Nats. zizd farmatsevtiv F 24 Ukrainy, 15-17 veres. 2010 r., Kharkiv. U 2 t.: [materialy]. Kh.: NFaU. 2010;2:413. Ukrainian.

Preparation of pharmaceutical personnel in Ukraine [Electronic resource] – Available at: pidruchniki.com / 1342012037523 / pidgotovka_ farmatsevtichnih_kadriv_ukrayini. Ukrainian

Zarichna TP. Comparative analysis of pharmaceutical education systems in Ukraine and some countries of the world. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky. 2015;2:106-9. Ukrainian.

Slipchuk VL. Prognostic directions of professional training of specialists of the pharmaceutical industry of Ukraine in the context of the European integration of https [Electronic resource]. Available at: www.narodnaosvita.kiev.ua. Ukrainian.

Alyeksieieva IM, Ponomarenko MS, Aleksieiev OH. [Formation of legal awareness as a component of the professional competence of pharmaceutical workers in the countries of the European Union (experience of the Czech Republic)]. Aktualnye voprosy farmatsevticheskoy i meditsinskoy nauky i praktiky. 2016;2(21):96-101. Ukrainian.

Havrylova NB, Huzieva VV. [Features of the organization and improvement of the education system in the Bologna process] Farmatsiia Ukrainy. Pohliad u maibutnie : zb. nauk. pr. Kharkiv. 2010;2:198-200. Ukrainian.

The Law of Ukraine "On Higher Education" of 01.07.2014 № 1556-VII. Section XV Item 7. "Final and Transitional Provisions" [Electronic resource]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1556-18/page.

Branch standard for higher education [Electronic resource]. Available at: http://testcentr.org.ua

Regulating pharmaceuticals in Europe: striving for efficiency, equity and quality / [Edited by Mossialos Elias, Mrazek Monique, Walley Tom]. – Open University Press, 2004. – 394 p. – ISBN 0-335-21465-7. – Available at: http://www.euro.who.int/document/E83015.pdf

Gesetz über den Beruf des pharmazeutisch-technischen Assistenten/ Ein Service des Bundesministeriums der Justiz in Zusammenarbeit mit der juris GmbH – Available at: http://www.apothekerkammer-niedersachsen.de/ausbildung_pta.php

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
GoroshkoО. М., KorovenkovaО. M., PalamarА. О., Bogdan, N. S., RovinskyiО. О., Zeleniuk, V. H., & Shpychak, O. S. (2017). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ І КУРСУ СПЕЦІАЛЬНОСТІ «ФАРМАЦІЯ» В УКРАЇНІ ТА НІМЕЧЧИНІ. Фармацевтичний часопис, (4), 123-128. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8339
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА