ДОСЛІДЖЕННЯ РОЛІ ПСИХОЛОГІЧНОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ В СОЦІАЛЬНОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

A. A. Kotvitskaya, О. N. Voronina, I. V. Kubareva, N. V. Chmihalo

Анотація


Мета роботи. Проведення дослідження ролі психологічного стимулювання персоналу в соціальному менеджменті фармацевтичних організацій.

Матеріали і методи. Використано методи наукового аналізу, зокрема його прийоми узагальнення та групування, а також соціологічні методи дослідження.

Результати й обговорення. У ході проведення дослідження зазначено психологічні методи соціального менеджменту, фактори психологічного стимулювання персоналу та визначено наступне: 68,9 % опитаних працівників вказали, що в практичній діяльності фармацевтичних організацій не повною мірою використовуються психологічні прийоми стимулювання персоналу, недостаньо використовується метод щодо формування робочих груп за критерієм психологічної сумісності працівників (72,8 %) та майже зовсім не використовується психологічно-організаційний метод стимулювання персоналу (86,6 %), тобто при організаційному нормуванні та регламентуванні праці майже не враховується індивідуальна психологія працівника.

Висновки. Результати дослідження свідчать про зростання ролі саме психологічного стимулювання персоналу в соціальному менеджменті фармацевтичних організацій, що пояснюється змінами змісту сучасної суспільної праці, її інтелектуалізації та зростанням соціально-культурного й професійного рівня працівників. Визначено, що обов’язковою необхідністю є цінування кожного працівника як окремої особистості, як важливого члена колективу фармацевтичної організації, що має спільні цілі та йде до конкретної мети. Психологічне стимулювання персоналу обов’язково повинно бути застосоване в управлінні фармацевтичною організацією з метою підвищення соціальної активності співробітників.

Ключові слова


психологічне стимулювання; персонал; соціальний менеджмент; фармацевтичні організації.

Повний текст:

тут

Посилання


Balabanova LV, Sardak OV. Management of personnel. [Управління персоналом] Kiev: Center of educational literature; 2011. Ukrainian.

Druker P. Classical works on management. [Классические работы по менеджменту] Moscow: Alpina Business Books; 2008. Russian.

Kubareva IV, Chmihalo NV, Voronina OM. Formulation of the human resources strategy in the management of pharmaceutical organizations. In: І. V. Kubarev NV Chmihalo OM, Voronina OM. Professional management in everyday life in the development of the market: The materials of the V scientific-practical conference for the international participants (1 November, 2016): Kharkiv: Monograph; 2016. Ukrainian.

Tolochko VM. Staffing of activities of social protection activities in pharmacies. [Кадрове забезпечення діяльності з соціального захисту в аптечних закладах] Kharkiv: National University of Pharmacy; 2015. Ukrainian.

Handiy OO. Personnel management: conceptual definition and development mechanisms. [Управління персоналом підприємства: концептуальне визначення та механізми розвитку] Lugansk: East-Ukrainian University named after V. Dal; 2010. Ukrainian.

Scherbak VG. Innovative aspects of managing labor potential [Інноваційні аспекти управління трудового потенціалу] Kharkiv: Kharkiv National University of Economics; 2009. Ukrainian.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.2.7909

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.