ПІДБІР КІЛЬКОСТЕЙ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ПРИ СТВОРЕННІ КАПСУЛ З ГУСТИМ ЕКСТРАКТОМ ЧЕБРЕЦЮ ПОВЗУЧОГО З ВИКОРИСТАННЯМ РЕГРЕСІЙНОГО АНАЛІЗУ

N. O. Zarivna, О. V. Тryhubchak

Анотація


Мета роботи. Підбір кількостей допоміжних речовин при одержані порошкової маси на основі густого екстракту чебрецю повзучого.

Матеріали і методи. Густий екстракт чебрецю повзучого, який отримували згущенням у роторному випарювачі LABOROTA4001 при температурі 80 °С рідкого екстракту чебрецю повзучого. Дослідження впливу кількостей допоміжних речовин для одержання порошкової маси з густим екстрактом чебрецю повзучого проводили за допомогою регресійного аналізу (симетричний композиційний ротатабельний уніформ-план другого порядку).

Результати й обговорення. Вивчено вплив кількісних факторів на показники якості порошкової маси з густим екстрактом чебрецю повзучого, за допомогою рівнянь регресії досліджено взаємозв’язок між ними. Встановлено, що збільшення кількості неусіліну UFL 2 позитивно впливає на швидкість течії через насадку, тоді як збільшення кількості натрію кроскармелози підвищує значення насипної густини суміші до і після усадки та значно зменшує кут природного укосу. Надаючи рівнянням регресії канонічного вигляду та провівши аналіз ліній рівного виходу отримано оптимальний склад порошкової маси з густим екстрактом чебрецю повзучого.

Висновок. На основі комплексу проведених досліджень запропоновано склад порошкової маси з густим екстрактом чебрецю повзучого: густого екстракту чебрецю повзучого (сухий залишок - 80 %) в перерахунку на сухий - 0,075 г, неусіліну UFL 2 - 0,02 г, натрію кроскармелози - 0,022 г, МКЦ 101 - 0,078 г.

Ключові слова


густий екстракт; чебрець повзучий; капсули; допоміжні речовини; регресійний аналіз; кількісні фактори.

Повний текст:

тут

Посилання


Zaitseva OV, Levin AB. [Rational choice of mucolytic therapy in the complex treatment of complicated pneumonia and chronic respiratory diseases]. Cons medic. 2004;3:175-9. Russian.

Tovstukha ES. Phytomedication - drugs of the future. Phitoterapiia v Ukraini. 1998;2-3:20-1. Ukrainian.

Zarivna NO, Vronska LV, Mykhalkiv MM. [Market analysis of drugs based on thyme]. Farmatsevt chasop. 2010;4:59-63. Ukrainian.

Zarivna NA, Hroshovyi TA, Vronska LV [Choice of excipients for solid caps with thick creeping thyme extract]. Farmatsevt chasop. 2012;4:43-6. Ukrainian.

State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol. / State Enterprise "Ukrainian Research Center expert pharmacopoeia quality medicines." - 2nd ed. - Kharkiv State Enterprise "Ukrainian Research Center expert pharmacopoeia drug quality," 2015;1:1128. Ukrainian.

Zarivna NA, Vronska LV, Hroshovyi TA, inventors; Ternopil State Medical University, assignee. Method creeping thyme liquid extract UA 73543 (Patent) 2012 Sept. 25. Ukrainian.

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації]. Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.2.7879

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.