ОГЛЯД НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ З МЕТОЮ ОДЕРЖАННЯ НОВИХ ФІТОПРЕПАРАТІВ НА ОСНОВІ ГЕРАНІ СИБІРСЬКОЇ

O. I. Hordiіenko, I. L. Benzel, T. A. Нroshovyi

Анотація


В огляді літератури узагальнено дані про ботанічну характеристику, розповсюдження, хімічний склад і застосування герані сибірської.

Ключові слова


герань сибірська; Geranium sibiricum L.; ботанічна характеристика; хімічний склад; застосування.

Повний текст:

тут

Посилання


Sokolov P. D. Rastitel'nyye resursy SSSR: Tsvetkovyye rasteniya, ikh khimicheskiy sostav, ispol'zovaniye; Semeystva Rutaceae – Eleagnaceae / P. D. Sokolov. – L.: Nauka, 1988. – 357 c.

Lee S. R. Screening for antitumor efficacy from the wild plants in Korea (II) / S. R. Lee, E. S. Yoon, S. C. Shin J. [and etc.] // J. Orient. Bot. Resour. – 1993. – № 6. – P. 25-32.

Nan W. Antioxidant activities and xanthine oxidase inhibitory effects of extracts and main polyphenolic compounds obtained from Geranium sibiricum L. / W. Nan, Z. Yuangang, F. Yujie [and etc.] // J. Agric. Food Chem. – 2010. – № 58. – P. 4737-4743.

Shreter A. I. Lekarstvennaya flora Dal'nego Vostoka / A. I. Shreter. – M.: Meditsina, 1975. – S. 167-168.

Pozdnyakova T. A. Razrabotka pokazateley kachestva travy gerani sibirskoy (Geranium sibiricum l.) T. A. Pozdnyakova, R. A. Bubenchikov // Uchenyye zapiski Orlovskogo gosudarstvennogo universiteta. – 2014. – №6 (62). – C. 139-140.

Razarenova K. N. Sravnitel'naya otsenka soderzhaniya dubil'nykh veshchestv v nekotorykh vidakh roda Geranium L. flory Severo-Zapada / K. N. Razarenova, Ye. V. Zhokhova // Khimiya rastitel'nogo syr'ya. – 2011. – № 4. – S. 187-192.

Tkhesop Ch. Lekarstvennyye rasteniya / Ch. Tkhesop. – M.: Meditsina, 1987. – S. 351-352.

Rybak L. M. Porivnyalʹne doslidzhennya kilʹkisnoho vmistu polifenoliv u riznykh vydakh herani Geranium L. metodom permanhanatometrychnoho tytruvannya ta spektrofotometrychnym metodom / L. M. Rybak, O. Yu. Konovalova, O. P. Kolyadych // Farmatsevtychnyy zhurnal. – 2010. – №6. – S. 44-47.

Rybak L. M. Doslidzhennya polifenolʹnykh kompleksiv deyakykh vydiv herani flory Ukrayiny metodom VERKH / Rybak L. M. // «Farmatsiya Ukrayiny. Pohlyad u maybutnye»: VII Natsionalʹnyy zʺyizd farmatsevtiv Ukrayiny, 15-17 veresnya 2010 r.: tezy dop. – Kh.: vydavnytstvo NFaU, 2010. – S. 331-332.

Rybak L. M. Doslidzhennya kilʹkisnoho vmistu polisakharydnykh fraktsiy travy riznykh vydiv rodu Geranium L. / L. M. Rybak, O. Yu. Konovalova, T. V. Kovalʹchuk // Aktualʹni pytannya medychnoyi i farmatsevtychnoyi nauky ta praktyky. – 2011. – Vyp. 24, № 2. – S. 110-112.

Nikitina V. S. Soderzhaniye fenol'nykh soyedineniy i aminokislot v nadzemnoy chasti Geranium pratense i G. sibiricum (Geraniaceae) / V. S. Nikitina, G. V. Shendel' // Rast. resursy. – 2008. – T. 44, № 2. – S. 74-81.

Isyuk M. V. Doslidzhennya aminokyslotnoho skladu herani sybirsʹkoyi / M. V. Isyuk, I. L. Benzelʹ, L. V. Benzelʹ // Aktualʹni pytannya farmatsevtychnoyi i medychnoyi nauky ta praktyky. – 2012. – № 3. – S. 4-6.

Pozdnyakova T. A. Issledovaniye efirnogo masla gerani sibirskoy (Geranium sibiricum L.) / T. A. Pozdnyakova, R. A. Bubenchikov // Fundamental'nyye issledovaniya. – 2014. – №3, ch. 3. – S. 539-542.

Cheng J. T. Antihypertensive effect of corilagin in the rat / J. T. Cheng, T. C. Lin, F. L. Hsu // Can. J. Physiol. Pharmacol. – 1995. – № 73. – P. 1425-1429.

Kinoshita S. Antioxidant and hepatoprotective actions of medicinal herb, Terminalia catappa L. from Okinawa Island and its tannin corilagin / S. Kinoshita, Y. Inoue, S. Nakama [and etc.] // Phytomedicine. – 2007. – № 14. – P. 755-762.

Uozaki M. Antiviral effect of octyl gallate against DNA and RNA viruses / M. Uozaki, H. Yamasaki, Y. Katsuyama [and etc.] // Antiviral Res. – 2007. – № 73. – P. 85-91.

Shim J. U. Anti-oxidative and anti-proliferative character of glycoprotein isolated from Geranium sibiricum Linne in Chang liver cells / J. U. Shim, K. T. Lim // Environ. Toxicol. Pharmacol. – 2008. – № 26. – P. 320-324

Oderzhannya fitosubstantsiy iz herani sybirsʹkoyi ta vyvchennya yikh antymikrobnykh vlastyvostey / M. V. Isyuk, I. L. Benzelʹ, O. L. Levchuk [ta in.] // Ukrayinsʹkyy medychnyy alʹmanakh. – 2012. – Tom 15, № 5 (dodatok). – S. 116-119.

Investigating the antifungal activity and mechanism(s) of geraniol against Candida albicans strains / Leite MC, de Brito Bezerra AP, de Sousa JP [et al.] // Medical Mycology. – 2015. – Vol. 53, No. 3. – P. 275-284.

Menʹshova V.O. Rid Geranium L. – perspektyvni roslyny dlya medytsyny / V. O. Menʹshova, L. M. Rybak, O. Yu. Konovalova // Visnyk Kyyivsʹkoho natsionalʹnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Introduktsiya ta zberezhennya roslynnoho riznomanittya v pryrodi ta kulʹturi. – 2012. – № 30. – S. 29-32.

Rybak L. M. Doslidzhennya analhetychnoyi ta protyzapalʹnoyi aktyvnosti travy riznykh vydiv rodu Geranium L. / L. M. Rybak // Naukovo-tekhnichnyy prohres i optymizatsiya tekhnolohichnykh protsesiv stvorennya likarsʹkykh preparativ: 4-a nauk.-prakt. konf. z mizhnar. uch., 29-30 veresnya 2011 r.: tez. dop. – Ternopilʹ, 2011. – S. 223-224.

Shim J. U. Anti-inflammatory activity of ethanol extract from Geranium sibiricum Linne. / J. U. Shim, P. S. Oh, K. T Lim // J. Ethnopharmacol. - 2009. – № 126. – P. 90-95.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2016.4.7129

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.