ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ

Автор(и)

  • O. V. Horishna д.мед.н., доцент, провідний науковий співробітник науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії МО України;
  • Yu. M. Deputat к.мед.н., старший науковий співробітник, заступник начальника Інституту з наукової роботи – начальник науково-дослідного відділу (профілактичної медицини) Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії МО України, полковник медичної служби;
  • O. M. Ivanko д.мед.н., доцент, доцент кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії МО України, підполковник медичної служби;
  • A. A. Kozhokaru д.мед.н., професор, начальник кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії МО України, полковник медичної служби;
  • V. A. Barkevych к.мед.н., доцент, ст. викладач, начальник кафедри військово-профілактичної медицини Української військово-медичної академії МО України;
  • V. V. Narozhov д.мед.н., професор, старший науковий співробітник науково-дослідного відділу наукового супроводу створення та модернізації медичної техніки Науково-дослідного інституту проблем військової медицини Української військово-медичної академії;

DOI:

https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.1.8671

Ключові слова:

медичні відходи, польові умови, інсинератори.

Анотація

Мета дослідження – визначити шляхи утилізації медичних відходів у польових умовах у відповідності з діючою нормативно-правовою базою.

У польових умовах найбільш актуальною, чисельною і небезпечною групою відходів, яка потребує першочергового вирішення, є відходи групи В – інфіковані та потенційно інфіковані відходи, які мали контакт з біологічними середовищами інфікованого матеріалу.

Висновки. Виходячи з положень, вимог і рекомендацій нормативно-правових актів, аналізу наукової літератури, рекомендуємо:

1. У польових умовах при веденні бойових дій реально можливі лише етапи збирання, сортування та маркування медичних відходів у відповідні ємності та їх подальша евакуація за межі оперативної зони.

2. При збиранні, сортуванні та маркуванні медичних відходів керуватися вимогами наказу МОЗ України від 08.06.2015 № 325 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм щодо поводження з медичними відходами».

3. У подальшому медичні відходи повинні транспортуватися до місць утилізації – мобільні та стаціонарні госпіталі, які мають бути обладнані пересувними або стаціонарними інсинераторами (за їх відсутності – укладати договори з установами, які мають відповідні технічні засоби для безпечного знищення медичних відходів).

Зазначені рекомендації щодо утилізації медичних відходів у польових умовах при проведенні бойових дій відповідають вимогам міжнародного, вітчизняного законодавства та стандартам НАТО.

Посилання

Мedical waste management (2011). Reference. International Committee of the Red Cross. Geneva, Switzerland, 164 р.

Zakon Ukrainy «Pro vidkhody» vid 05.03.1998 № 187/98-VR (1998) [The Law of Ukraine “On wastes” dated 05.03.1998 № 187/98-ВР]. 36: 242 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro pryiednannia Ukrainy do Bazelskoi konventsii pro kontrol za transkordonnymy perevezenniamy nebezpechnykh vidkhodiv ta yikh vydalenniam» (1999). [On Ukraine’s accession to basel convention on the control of transboundary movements of hazardous wastes and their disposal] [Electronic resource]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=803-14 [in Ukrainian].

Council Directive 75/442/EEC of 15 July 1975 on waste (1975). Official Journal, 194, 39-41. [Electronic resource]. Retrieved from: www/URL: http://eur-lex.europa.eu/ eli/dir/1975/442/oj

Dyrektyva YES 2000/76/WE vid 04.12.2000 «Pro spaliuvannia vidkhodiv» (2000). [EU Directive 2000/76/WE 04.12.2000 «Оn waste incineration»]

Ministry of Health of Ukraine (2015). Nakaz MOZ Ukrainy vid 08.06.2015 № 325 «Pro zatverdzhennia Derzhavnykh sanitarno-protyepidemichnykh pravyl i norm shchodo povodzhennia z medychnymy vidkhodamy» [Order of the Ministry of Health of Ukraine of 08.06.2015 № 325 «On Approval of State Sanitary and Epidemiological Regulations and Norms for the Treatment of Medical Waste»] Ofitsiinyi visnyk Ukrainy vid 08.09.2015. 69: 297, 2298, 78316/2015 [in Ukrainian].

STANAG 2982. Essential field sanitary requirements.

##submission.downloads##

Опубліковано

2018-03-07

Як цитувати

Horishna, O. V., Deputat, Y. M., Ivanko, O. M., Kozhokaru, A. A., Barkevych, V. A., & Narozhov, V. V. (2018). ПРОБЛЕМА УТИЛІЗАЦІЇ МЕДИЧНИХ ВІДХОДІВ У ПОЛЬОВИХ УМОВАХ. Інфекційні хвороби, (1), 40–45. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2018.1.8671

Номер

Розділ

Оригінальні дослідження