ПІДБІР ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ТАБЛЕТОК МЕТИЛАМОНІЮ 2-[(4-АМІНО-5-ФЕНІЛ-4Н-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛ)ТІО]АЦЕТАТУ МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ

Ключові слова: 1,2,4-тріазол, таблетки, допоміжні речовини, волога грануляція

Анотація

Мета роботи. Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні властивості таблеток метиламонію 2-[(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо]ацетату, підбір їх кращих поєднань.

Матеріали і методи. Використовували обладнання для отримання таблеток і визначення фармако-технологічних характеристик: однорідність маси, стираність, розпадання, стійкість таблеток до роздавлювання. Досліджували вплив 16 допоміжних речовин на вказані фармако-технологічні показники таблеток.

Результати й обговорення. Для отримання таблеток використано метод вологої грануляції. В процесі підбору попереднього складу допоміжних речовин використано один із планів дисперсійного аналізу – чотирифакторний експеримент на основі греко-латинського квадрата. Допоміжні речовини розподілено на чотири групи: наповнювачі, розпушувачі, зв’язуючі, ковзні і змащуючі. Досліджено вплив чотирьох груп допоміжних речовин на фармако-технологічні характеристики таблеток метиламонію 2-[(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо]ацетату.

Висновки. Підібрано допоміжні речовини для подальших досліджень щодо отримання таблеток метиламонію 2-[(4-аміно-5-феніл-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо]ацетату методом вологої грануляції: цукрова пудра (наповнювач), натрій кроскармелоза (розпушувач), 4 % розчин ПВП 17К (зв’язуюча речовина), натрій лаурилсульфат (ковзна і змащуюча речовина).

Біографії авторів

Ye. S. Pruglo, Запорізький державний медичний університет

канд. фармац. наук, доц. каф. клінічної фармації, фармакотерапії і управління та економіки фармації

O. S. Bidnenko, Запорізький державний медичний університет

канд. фармац. наук, асистент кафедри фармацевтичної хімії

Посилання

Panasenko OI, Knysh YG, Pruglo YeS. Pat. № 114571, Ukraine. Derivatives of 5-phenyl-4-amino-1,2,4-triazole-3-thione exhibiting diuretic activity. оpubl. 26.06.2017, Byul. № 12/2017; Ukrainian.

Hroshovyi TA, Belei NM, Kucherenko LI, Vasenda MM, Markiv NV, Tryhubchak OV, et al. [Optimization of techno-logical processes of drugs creation by means of mathemat-ical planning of experiment]. Farmatsevt chasop. 2007;1: 21-8. Ukrainian.

Hroshovyi TA, Martseniuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Hurieieva SM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

State Pharmacopoeia of Ukraine in 3 vol., 2nd edition. [Державна Фармакопея України: в 3 т.] Kharkiv: State Enterprise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Cen-ter for Quality of Medicines”; 2015.

Vasenda MM, Belei NM, Demchuk MB, Tryhubchak OV, Chubka MB, Hurieieva SM, et al. [The modern situation of the creation, manufacture and researches of tablet’s medicines. Report 1]. Farmatsevt chasop. 2009;4: 77-80. Ukrainian.

Parikh DM (Ed.). Handbook of Pharmaceutical Granula-tion Technology, 2nd edition. Boca Raton, FL, USA: Taylor & Francis Group, LLC; 2005.

Ruban OA, Pertsev IM, Kutsenko SA, Maslii YuS. Substances in the manufacture of drugs: teaching. manual for students of higher education [Допоміжні речовини у виробництві ліків: навч. посіб. для студентів вищ. фармац. навч. закл.] Kharkiv: Zoloti storinky; 2016. Ukrainian.

Опубліковано
2019-03-07
Як цитувати
Pruglo, Y. S., & Bidnenko, O. S. (2019). ПІДБІР ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН З МЕТОЮ СТВОРЕННЯ ТАБЛЕТОК МЕТИЛАМОНІЮ 2-[(4-АМІНО-5-ФЕНІЛ-4Н-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛ)ТІО]АЦЕТАТУ МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ. Фармацевтичний часопис, (1), 64-70. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.1.9882
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ