СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ СУХИХ EКCТPAКТIВ КOЗЛЯТНИКA, ЧОРНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ І ТАУРИНУ З ПОТЕНЦІЙНИМИ ГІПОГЛІКЕМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ

  • Kh. I. Kurylo Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • I. M. Klishch Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • A. S. Volska Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • Ya. V. Rozhkovskyi Одеський медичний національний університет
Ключові слова: цукровий діабет, козлятник лікарський, чорниця звичайна, таурин, гіпоглікемічна активність, ефективна доза, екстракт

Анотація

Мета роботи. Скринінгові дослідження фітокомпозицій на основі сухих eкcтpaктiв кoзлятникa, чорниці звичайної і таурину з потенційними гіпоглікемічними властивостями

Матеріали і методи. Oб'єкт дocлiджeнь – кoмбiнoвaний зaciб нa ocнoвi сухого екстракту кoзлятникa лiкapcькoгo, чорниці звичайної і таурину, а також його ліпосомальна форма з умовною назвою «Галевіт». Проведено дослідження по визнaчeнню найбільш eфeктивниx за гіпоглікемічною активністю дoз фітокомпозиції на основі козлятника лікарського і її ліпосомальної форми «Галевіт» за допомогою орального тесту толерантності до глюкози у тварин. Гiпoглiкeмiчнy дiю досліджуваних екстрактів oцiнювaли зa здaтнicтю знижyвaти piвeнь глюкoзи нa мaкcимyмi poзвиткy гiпepглiкeмiї пicля нaвaнтaжeння глюкoзoю шляxoм пoбyдoви гpaфiкy глiкeмiчнoї кривої. Кoнцeнтpaцiю глюкoзи в кpoвi визнaчaли зa дoпoмoгoю тecт-cмyжoк, глюкoмeтpoм “Accu-Chek performa”. Кpoв для дocлiджeнь oтpимyвaли з xвocтoвoї вeни щypiв, шляxoм диcтaльнoї peзeкцiї xвocтa.

Результати й обговорення. Скринінгові дослідження гіпоглікемічної активності фітокомпозиції на основі козлятника лікарського та її ліпосомальної форми під умовною назвою «Галевіт» виявили здатність фітозасобів в дозах 50 мг/кг, 75 мг/кг, 100 мг /кг, 125 мг/кг та 150 мг/кг до зниження рівня глікемії в оральному тесті толерантності до глюкози у інтактних білих щурів. Встановлено, що найбільш виразна гіпоглікемічна активність фітокомпозицій виявила себе в дозах 100, 125 і 150 мг/кг і у терміні 30-60 хв після відтворення тесту. Зниження рівня глікемії під впливом досліджуваних фітокомпозицій у ці терміни експерименту було максимальним і набувало статистично значущих відмінностей від значень тварин, яким фітокорекція не проводилась, або проводилась в нижчих дозах – 50 мг/кг та 75 мг/кг. При цьому встановлено, що подальше збільшення дози фітокомпозицій до 125 мг/кг та 150 мг/кг не призводило до статистично значимого додаткового підвищення гіпоглікемічного ефекту фітокомпозицій в оральному тесті толерантності до глюкози. Аналіз результатів досліджень гіпоглікемічної активності досліджуваних фітокомпозицій показав, що фітокомпозиція Галевіт в дозі 100 мг/кг в оральному тесті толерантності до глюкози проявила більш виразну гіпоглікемічну дію, за якою достовірно переважала гіпоглікемічні ефекти фіто композиції на основі козлятника лікарського в дозі 100 мг/кг і референс-фітозасобу Арфа комбі в дозі 150 мг/кг протягом усього терміну експерименту.

Висновки. Встановлено, що в дозі 100 мг/кг фітокомпозиція на основі екстрактів козлятника лікарського, чорниці звичайної і таурину в оральному тесті толерантності до глюкози проявляє найвищу гіпоглікемічну активність. Найбільш виражена гіпоглікемічна дія проявлялась при введені тваринам фітокомпозиції Галевіт.

Біографії авторів

Kh. I. Kurylo, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

магістр фармації, асистент кафедри фармакології з клінічною фармакологією

I. M. Klishch, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доктор біологічних наук, професор, професор кафедри функціональної і лабораторної діагностики, проректор з наукової роботи, Заслужений діяч науки і техніки

A. S. Volska, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат біологічних наук, доцент, доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією

Ya. V. Rozhkovskyi, Одеський медичний національний університет

доктор  медичних наук , професор, завідувач кафедри організації, економіки фармації та фармакогнозії

Посилання

Bondar IA, Klimontov VV. [Antioxidants in the treatment and prevention of diabetes]. Sakharnyy diabet. 2001;1:45-51. Russian.

Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, Diamant M. [Recommendations for the correction of hyperglycemia in type 2 diabetes mellitus: a patient-centered approach. Joint Position of the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study of Diabetes Mellitus (EASD)]. Diabet. Ozhireniye. Metabolicheskiy sindrom. 2012;1:11-30. Russian.

Horokhova TA, Marsov MH, Soliennikova SM, Bielonohova VD. [Macro- and trace elements of redberries, bilberries, blueberries and bearberries] Farmats zhurn. 2004;3:102-4.

Vyshnevska LI. [Technological research of medicinal plant material and its compositions in the creation of new drugs]. Visn. farmats. 2008;4: 33-8. Ukrainian.

Zvorska OZ, Hroshovyi TA. [Blueberries common (Vaccinum myrtillus L.) – promising raw materials for the production of medicinal products]. Pharmaceutical. 2009;3:29-33.

Poliakova VV, Danchenko NM, Veselskyi SP. [Peculiarities of the influence of taurine and glycine on the organism of rats for aloxane-induced diabetes mellitus]. Med khimiia. 2013;15(1):30-3.

Lin S , Yang J , Wu G Preventive effect of taurine on experimental type II diabetic nephropathy. J Biomed Sci. 2010;17(1):46.

Mironov AN. Ed. Manual for pre-clinical drug research. Part I. [Руководство по проведению доклинических исследований лекарственных средств] Moscow: Grif and K; 2012. Russian.

Опубліковано
2018-12-30
Як цитувати
Kurylo, K. I., Klishch, I. M., Volska, A. S., & Rozhkovskyi, Y. V. (2018). СКРИНІНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ ФІТОКОМПОЗИЦІЙ НА ОСНОВІ СУХИХ EКCТPAКТIВ КOЗЛЯТНИКA, ЧОРНИЦІ ЗВИЧАЙНОЇ І ТАУРИНУ З ПОТЕНЦІЙНИМИ ГІПОГЛІКЕМІЧНИМИ ВЛАСТИВОСТЯМИ. Фармацевтичний часопис, (4), 62-68. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.4.9705
Номер
Розділ
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН