ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ КІЛЬКІСНИХ ФАКТОРІВ НА ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ ПОРОШКОВИХ МАС ТА ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТУ ГРУШАНКИ КРУГЛОЛИСТОЇ

  • N. P. Darzuli ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • T. A. Hroshovyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: таблетки, фармако-технологічні показники порошкових мас, рослинні екстракти, грушанка круглолиста, математичне планування експерименту.

Анотація

Мета роботи. Дослідження впливу кількісних факторів на фармако-технологічні властивості порошкових мас та таблеток на основі сухого екстракту грушанки круглолистої.

Матеріали і методи. Вивчення впливу 7-ми кількісних факторів на властивості мас для таблетування і основні показники якості таблеток екстракту листя грушанки круглолистої проводили використовуючи метод випадкового балансу. Вивчали наступні показники якості порошкових сумішей та талеток на їх основі: текучість, вільну насипну густину, насипну густину після усадки, індекс Кара, зовнішній вигляд, однорідність маси, розпадання, міцність, стираність, функція бажаності.

Результати і обговорення. Дослідження проведені з використаннням методу випадкового балансу показали, що в найбільшій мірі текучість порошкової суміші залежала від кількості фловлаксу: із її збільшенням таблетна маса витікала швидше та неусіліну US 2, магнію стеарату, при збільшені яких текучість зменшується. При зменшенні кількості неусіліну US2 у складі таблетки відхилення від середньої маси знижувалося. Із додаванням в таблетки екстракту листя грушанки круглолистої більших кількостей натрій карбоксиметилкрохмалю, таблетози 80 та магнію стеарату значення даного показника покращувалося. Найбільш суттєво на стійкість до роздавлювання таблеток екстракту листя грушанки круглолистої впливало зменшення кількості таблетози 80, в результаті чого таблетки ставали міцнішими. Найбільший вплив на стираність таблеток екстракту листя грушанки круглолистої мала кількість натрій кроскармелози, із збільшенням якої показник зростав. При дослідженні розпадання таблеток екстракту листя грушанки круглолистої встановлено, що зменшення кількості неусіліну US2, prosolv EASY tabSP та магнію стеарату у складі таблеток покращували їх розпадання.

Висновки. Встановлено вплив кількостей допоміжних речовин на фармако-технологічні показники якості таблетних мас та таблеток з екстрактом грушанки круглолистої. В процесі досліджень використано функцію бажаності, як узагальнений показник якості порошкових сумішей та таблеток. Результати досліджень дозволили відібрати наступні речовини для подальших досліджень: неусілін US 2, prosolvEASYtabSP, натрій кроскармелозу, таблетозу 80 та магнію стеарат.

Біографії авторів

N. P. Darzuli, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

магістр фармації, асистент кафедри організації та економіки фармації з технологією ліків

T. A. Hroshovyi, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедр організації та економіки фармації з технологією ліків

Посилання

Shostak TA, Kalyniuk TH, Hudz NI. [Features of pharmaceutical development of plant drugns]. Farmatsevt chasop. 2014;4: 77-82. Ukrainian.

Outlov SA, Bazarnova NG, Kushnir EYu. [Microcrystalline cellulose: structure, properties and applications]. Khimiya rast syrya. 2013;3: 33-41. Russian.

Beley SYa, Hroshovyi TA, Beley NM. Investigation of the pharmaceutical factors influence on technological properties of the compression mixture and some quality indicators of tablets based on Malva sylvestris L. and Plantago lanceolata L. dry extracts. Pharmaceutical review 2017;4: 41-9.

Ruban OA, Pertsev IA, Dmytriievskyi DI, Rybachuk VD. Excipients in the manufacture of drugs. [Допоміжні речовини в виробництві ліків] Kharkiv: Zoloti storinky; 2016. Ukrainian.

Darzuli NP, Hroshovyi TA, Sokolova KV, Podpletnyaya EA Investigation of the effects of excipients on technological properties tablets of round-leaved wintergreen extract. Scientific Journal “ScienceRise: Pharmaceutical Science”. 2018;2: 43-8.

Hroshovyi TA, Martseniuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Hurieieva SM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

State Pharmacopoeia of Ukraine. [Державна Фармакопея України: в 3 т.,2­e вид.] Kharkiv: State Enterprise: Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicines; 2015. Ukrainian.

Опубліковано
2018-09-27
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ