СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АТЕНОЛОЛУ У ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 2,3-ДИХЛОР-1,4-НАФТОХІНОНУ

  • А. О. Donchenko Запорізький державний медичний університет
  • S. O. Vasyuk Запорізький державний медичний університет
Ключові слова: атенолол, 2, 3-дихлор-1, 4-нафтохінон, спектрофотометрія, кількісне визначення, валідація.

Анотація

Мета роботи. Розробка та валідація методики кількісного визначення атенололу в лікарських формах із використанням методу абсорбційної спектрофотометрії.

Матеріали і методи. В дослідженні використано робочий стандартний зразок атенололу, 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон, зразки готових лікарських форм вітчизняного виробництва.

Результати й обговорення. Експериментально встановлено, що 2,3-дихлор-1,4-нафтохінон взаємодіє з атенололом у середовищі ДМФА з утворенням забарвленої сполуки з максимумом абсорбції при 493 нм. Проведена валідація розробленої методики. Визначені основні валідаційні характеристики, а саме лінійність, прецизійність, правильність, робасність та діапазон застосування. Підпорядкування закону Бера спостерігається в межах концентрацій 11,20–19,60 мг/100 мл, коефіцієнт кореляції становить 0,9990. Параметри лінійної залежності розраховані за допомогою регресійного аналізу методом найменших квадратів. Запропонована методика відповідає вимогам ДФУ, які висувають до методик кількісного аналізу лікарських речовин.

Висновки. Розроблено та валідовано спектрофотометричну методику кількісного визначення атенололу, яка успішно застосована для аналізу лікарських форм. Результати дослідження свідчать, що методика є точною, простою у виконанні та придатною для використання в лабораторіях контролю якості лікарських речовин.

 

Біографії авторів

А. О. Donchenko, Запорізький державний медичний університет
очний аспірант кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету
S. O. Vasyuk, Запорізький державний медичний університет
завідувач кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету, д.фарм.н., професор

Посилання

Kovalenko VM, Dorohoy AP. [Cardiovascular disease: medical and social significance and the strategy of cardiology development in Ukraine]. Ukrainskyi kardiolohichnyi zhurnal. 2016:5-14. Ukrainian.

Kuyper L, Khan N. Atenolol vs Nonatenolol β-Blockers for the Treatment of Hypertension: A Meta-analysis. Can J Cardiol [Internet]. 2014;30(5): 47-53. Available from: http://dx.doi.org/10.1016/j.cjca.2014.01.006.

Mashkovskiy MD. Medicine remedies. [Лекарственные средства]. Moscow: Novaya Volna, 2012. Russian.

State Pharmacopoeia of Ukraine. 2nd ed. Kharkiv: Naukovo-ekspertniy farmakopeyniy tsentr; 2015.

British Pharmacopeia. London: The Stationary Office; 2009.

United States Pharmacopeia. 36th ed. Rockville: USP Convention Inc, 2013.

Zhuk Y, Vasyuk S. Quantitative determination of Atenolol in tablets. IJAPBC. 2015;5(3): 350-4.

Anderson J, Gerlin M, Sversut R, Oliveira L, Singh A, Amaral M et al. Development and validation of an isocratic HPLC method for simultaneous determination of quaternary mixtures of antihypertensive drugs in pharmaceutical formulations. Acta Chromatogr [Internet]. 2017;29(1): 95-110. Available from: https://doi.org/10.1556/1326.2017.29.1.9

Dey S, Sarkar S, Malakar J, Mazumder B. Spectrophotometric method for simultaneous determination of atenolol and atorvastatin in tablet dosage forms. Int J Pharm Biomed Res. 2012;3(1): 40-3.

Patil P, Raj H, Sonara G. Q-Absorbance Ratio Spectrophotometric method for simultaneous determination of Atenolol and Ivabradine HCl in synthetic mixture. Pharm and Biol Eval. 2016;3(2): 224-30.

Grisodub AI. Standardized procedures for the validation of drug quality control methods. Kharkov: Gosudarstvennoye predpriyatiye «Ukrainskiy nauchnyy farmakopeynyy tsentr kachestva lekarstvennykh sredstv; 2016. Russian.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
DonchenkoА. О., & Vasyuk, S. O. (2017). СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНЕ ВИЗНАЧЕННЯ АТЕНОЛОЛУ У ЛІКАРСЬКИХ ФОРМАХ З ВИКОРИСТАННЯМ 2,3-ДИХЛОР-1,4-НАФТОХІНОНУ. Фармацевтичний часопис, (4), 63-68. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8397
Номер
Розділ
АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ