МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ

  • O. V. Posilkina Національний фармацевтичний університет
  • V. G. Kotlyarova Національний фармацевтичний університет
  • O. V. Chechotka Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: лікувально-косметичні засоби, позиціонування, сегменти споживачів.

Анотація

Мета роботи. Розробка методичних підходів до позиціонування лікувально-косметичних засобів із врахуванням особливостей різних сегментів споживачів.

Матеріали та методи. Метод контрольного опитування, метод експертного опитування, шкала Р. Лайкерта.

Результати й обговорення. Проведені дослідження показали, що всіх споживачів лікувально-косметичних засобів (ЛКЗ) можна розподілити на дві основні категорії: потенційних та постійних споживачів. Для підвищення ефективності просування ЛКЗ фармацевтичним компаніям (ФК) необхідно позиціонувати ЛКЗ із врахуванням особливостей їх сприйняття кожним із сегментів споживачів. Для цих сегментів розроблені алгоритми позиціонування ЛКЗ, спрямованих на підкреслення переваг, які отримають споживачі від їх використання.

Висновки. Впровадження запропонованих підходів позиціонування ЛКЗ спрямоване на підвищення інформованості різних груп споживачів про особливості різних ЛКЗ та формування стійких вподобань споживачів на основі розуміння одержуваних переваг, що буде сприяти підвищенню ефективності просування ЛКЗ.

Біографії авторів

O. V. Posilkina, Національний фармацевтичний університет

доктор фармацевтичних наук, процесор, зав. кафедрою Управління та економіки підприємства, Національний фармацевтичний університет

V. G. Kotlyarova, Національний фармацевтичний університет
кандидат економічних наук, доцент кафедри Управління та економіки підприємства, Національний фармацевтичний університет
O. V. Chechotka, Національний фармацевтичний університет

аспірант кафедри Управління та економіки підприємства, Націоанльний фармацевтичний університет

Посилання

Zakon Ukrainy vid 04.04.1996 № 123/96-ВР. «About medicinal facilities» Available from: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/ 123/96-%D0%B2%D1%80. Ukrainian.

Hromovyk BP. Management and marketing in pharmaceutical industry. [Менеджмент і маркетинг у фармації: підручник] Kyiv: Medicine; 2008. Ukrainian.

Dmytrenko LA. Management and marketing in pharmaceutical industry. [Менеджмент і маркетинг у фармації: навч. посіб] Kyiv: Medicine; 2010. Ukrainian.

Mnyshko ZN. Management and marketing in pharmaceutical industry. Ch.1. Management in pharmaceutical industry. [Менеджмент та маркетинг у фармації. Ч. I. Менеджмент у фармації : підручн.] Kharkov: Gold pages; 2010. Ukrainian.

Nemchenko AS, Mychshenko VI. [Questionnaire survey of consumers and pharmacists of wholesale and retail network in relation to government control of turnover of parapharmaceutical facilities for the care of hair]. Zaporizhzhia Medical Journal. 2013;5: 88-91 Ukrainian.

Tolochko VM. Management by pharmaceutical industry. [Управління фармацією] Kharkiv: Publishing house: National University of Pharmacy; 2004. Ukrainian.

Hromovyk BP, editors. Pharmaceutical marketing. [Фармацевтичний маркетинг : навч. посібн.; зб. Вправ] Lviv: Publishing house: Nautilus; 2000. Ukrainian.

Posylkina AV, Kotliarova VH, Chechotka OV. [Analysis of peculiarities of growth for the medical cosmetics market in Ukraine]. Management and Economy and Providing of Quality in Pharmaceutical Industry. 2016;4(48): 38-44. Ukrainian.

Balabanova LV. Marketing. Kyiv: KNEY; 2011. 543 p.

Geyec VM, editors. Models and methods of socio-economic prognostication. [Моделі і методи соціально-економічного прогнозування: підручник] Kharkiv: VD INGEK; 2005. Ukrainian.

Kotler Ph. Principles of marketing. Englewood Cliffs, N.J.; Singapore: Prentice Hall; 1996.

Walker O. Marketing strategy: Planning and implementation. 2ed. Boston: Irwin: McGraw Hill; 1996.

Posylkina AV, Kotliarova VH, Chechotka OV. Research on the characteristics of medical cosmetics consumers in Ukraine. Scientific Journal «ScienceRise: Pharmaceutical Science». 2016;4(4): 53-9. Ukrainian

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Posilkina, O. V., Kotlyarova, V. G., & Chechotka, O. V. (2017). МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЛІКУВАЛЬНО-КОСМЕТИЧНИХ ЗАСОБІВ. Фармацевтичний часопис, (4), 69-74. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8338
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА