ВИБІР ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ КАРБАМАЗЕПІНУ З ТІОТРИАЗОЛІНОМ МЕТОДОМ ВОЛОГОЇ ГРАНУЛЯЦІЇ

L. I. Kucherenko, G. R. Nimenko, Z. B. Moryak

Анотація


Мета роботи. Обгрунтувати доцільність створення комбінованого лікарського засобу на основі карбамазепіну з тіотриазоліном. Вивчити вплив ДР на процес пресування, якість поверхні та однорідність маси таблеток на основі карбамазепіну з тіотриазоліном, які отримували методом вологої грануляції.

Матеріали і методи. Діючі речовини - карбамазепін з тіотриазоліном (1,5:1), допоміжні речовини (наповнювачі, розпушувачі, зв’язуючі, змазуючі). Таблетки пресували методом вологої грануляції. Вплив ДР речовин на таблетки карбамазепіну з тіотриазоліном вивчали за такими показниками: процес пресування, зовнішній вигляд поверхні таблеток після виготовлення, однорідність дозування маси таблеток.

Результати й обговорення. За результатами дисперсійного аналізу експериментальних даних було встановлено, що на процес пресування, зовнішній вигляд поверхні таблеток після виготовлення та однорідність дозування маси таблеток карбамазепіну з тіотриазоліном впливає природа наповнювача, розпушувача, зв’язуючих та змазуючих ДР Так, на процес пресування таблеток серед наповнювачів найкращий вплив має МКЦ 101, серед розпушувачів лідером є крохмаль преджелатанізований.

На якість поверхні таблеток карбамазепіну з тіотриазоліном після виготовлення серед розпушувачів найбільший позитивний вплив має крохмаль картопляний. На однорідність дозування маси таблеток серед змазуючих речовин лідером є кислота стеаринова, серед розпушувачів перевага на боці крохмалю преджелатанізованого, серед наповнювачів лідером є МКЦ 101, серед зв’язуючих найбільший вплив має 2 % розчин ГПМЦ.

Висновки. Вивчено вплив чотирьох груп допоміжних речовин на процес пресування, зовнішній вигляд та однорідність дозування таблеток карбамазепіну з тіотриазоліном. Більшість із вивчених 16-ти ДР придатна для отримання таблеток карбамазепіну з тіотриазоліном методом вологої грануляції. За дослідженими показниками (процес пресування, якість поверхні таблеток, однорідність дозування) побудовані діаграми переваг рівнів вивчених факторів.

Ключові слова


карбамазепін; тіотриазолін; таблетки; допоміжні речовини; метод вологої грануляції; математичне планування експерименту.

Повний текст:

тут

Посилання


Kucherenko LI, Bielenichev IF, Mamchur VY, Opryshko VI, Portna OO, Nimenko HR. Improved treatment of epilepsy, №225-2015, Vyp. 19 z problemy «Farmatsiia». (Informatsiynyy lyst). Ukrainian.

Mazur IA, chekman IS, Belenichev IF, Kucherenko LI. [Development of drugs based on fixed combinations with antioxidants is a promising area of modern pharmacology]. Farmacol and likar toxicol. 2011;5:199-200.

Park SP, Know SH. Cognitive effects of antiepileptic drugs. J Clin Neurol. 2008;4: 99-6.

Demchuk MB, Tryhubchak OV, Vasenda MM. Experience of combined drugs based on Thiotriazolin. Proceedings of the 7th National Congress of Pharmacists of Ukraine Pharmacy of Ukraine: Looking to the future, 2010 Sep 15-7; Kharkov. Kharkov: National University of Pharmacy; 2010:1. p.469. Ukrainian.

Pertsev IM, Dmytrievskyi DI, Hudzenko OP. Excipients in drug technology: influence on technological, consumer, economical characteristics and therapeutic effectiveness. [Допоміжні речовини в технології ліків: вплив на технологічні, споживчі, економічні характеристики і терапевтичну ефективність] Kharkiv: National University of Pharmacy; 2010. Ukrainian.

European Pharmacopoeia. 6th-ed. Council of Europe. Strasbourg. 2007:3857.

Kucherenko LI, Khromylova OV. [Choice of excipients to obtain tablets of Isoniazid with Thiotriazolin by wet granulation]. Farmacevt chasop. 2013;4: 83-7. Ukrainian.

Bidnenko OS, Kucherenko LI, Mazur IA, Moryak ZB. [Choice of rational excipients to create "Angiolin" tablets by wet franualtion]. Farmacevt chasop. 2016;2: 16-21. Ukrainian.

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.2.7884

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.