ДОСЛІДЖЕННЯ УМОВ ЗРОСТАННЯ ТА СПОСОБІВ РОЗМНОЖЕННЯ ACHILLEA MILLEFOLIUM L. ТА ACHILLEA DIATANS WALD. ET KIT. В УМОВАХ ПРИКАРПАТТЯ

O. V. Neiko, A. R. Grytsyk, M. V. Melnyk

Анотація


Мета роботи. Вивчити особливості розвитку та способи розмноження Achillea millefolium L. та Achillea diatans Wald. et Kit. в умовах культури.

Матеріали і методи. Лабораторну схожість насіння Achillea millefolium L. та Achillea diatans Wald. et Kit. визначали загальноприйнятими методиками. Масу 1000 насінин визначали за допомогою аналітичних ваг. Для визначення розмірів насіння використовували бінокулярний мікроскоп МБС-10. Дослідження вегетативного способу розмноження підземних органів Achillea diatans Wald. et Kit. проводили діленням куща. Вивчено розсадний спосіб вирощування Achillea millefolium L. та Achillea diatans Wald. et Kit. за методикою Б. А. Доспехова.

Результати й обговорення. Досліджено лабораторну і польову схожість насіння Achillea millefolium L. та Achillea diatans Wald. et Kit. при обробці низькими температурами. Вивчено вегетативний та розсадний спосіб вирощування Achillea diatans Wald. et Kit. Проведено фенологічні спостереження за етапами органогенезу Achillea diatans Wald. et Kit. Встановлено, що при вирощуванні розсади рослини відрізняються швидким ростом у кінці першого року вегетації, цвітуть на другий рік життя.

Висновки. За результатами досліджень вивчено насіневу продуктивність, способи розмноження, умови вирощування розсади Achillea millefolium L. та Achillea diatans Wald. et Kit.


Ключові слова


Achillea millefolium L.; Achillea diatans Wald. et Kit.; насіння; умови зростання; способи розмноження.

Повний текст:

тут

Посилання


Hrodzynsky A.M. Medicinal herbs: encyclopedic reference book. [Лікарські рослини: Енциклопедичний довідник] Kyiv: Ukrainska entsyklopediia im. M.P. Bazhana, 1990. Ukrainian.

Dobrochaeva DN, Kotov MY, Prokuryn Yu.N. Determinant of higher plants of Ukraine [Определитель высших растений Украины]. Kyiv: Fytosotsyotsentr; 1999. Russian.

Medicinal plant growing: from past experience to new technologies: Proceedings of the second International Scientific and Practical Internet conference. Poltava; 2012, p. 161. Ukrainian.

Ushkarenko VO, Laser PN, Rudik OL. Peculiarities of the elements of technology of oil fiax cultivation in conditions of Southern Ukraine: Proceedings of the International Scientific Conference. Kherson; 2012, pp.168-172. Ukrainian.

Korenev HV, Podhornyi PY, Shcherbak SN. Crop production with the basics of selection and seed farming. [Растениеводство с основами селекции и семеноводства] Moskva: Ahropromyzdat; 1990. Russian.

Vavylov PP, Hrytsenko VV, Kuznetsov VS, Tretyakov NN, Shatylov YS. Rastenievodstvo [Растениеводство]. In: Vavylov PP editor. Moskva: Ahropromyzdat; 1986. Russian.

Makrushyn MM Nasinnieyeznavstvo poliovykh kultur [Насіннєзнавство польових культур]. Kyiv: Urozhay; 1993. Ukrainian.

Holubenko AV [Physiological peculiarities of calm and germination of seeds of some species of the genus Gentina L.]. Visn. Kyiv, un-tu. Fiziolohiia, biokhimiia ta anatomiia roslyn. 2010;3:42-6. Ukrainian.

Hrytsyk AR, Melnyk MV, Hrytsyk LM, Neyko OV, Nedostup AT, Sikoryn U, Vodoslavsky VM. [Cultivation of medicinal plants in the experimental areas of IFSMU]. Farmacevt chasop. 2008;2:72-6. Ukrainian.

Pysarenko PV, Horb OO, Nevmyvako TV, Holik YuS. Fundamentals of biological and adaptive agriculture: study guide [Основи біологічного та адаптивного землеробства : навчальний посібник]. Poltava; 2009. Ukrainian.

Dospekhov, B.A. Methodology of fi eld experience (with the basics of statistical processing of research results) [Методика полевого опыта (с основами статистической обработки результатов исследований)]. Moskva: Ahropromyzdat; 1985. Russian.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.2.7878

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.