ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ГРИБІВ МАЙТАКЕ НА ОЗНАКИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ТЕСТОСТЕРОН-ІНДУКОВАНОЇ ДОБРОЯКІСНОЇ ГIПЕРПЛАЗІЇ ПЕРEДМІХУРОВОЇ ЗАЛOЗИ У ЩYРІВ

Автор(и)

  • I. I. Herasymets Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-9726-5931
  • L. S. Fira Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-5325-0973
  • I. I. Medvid Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-4703-4438

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2023.4.14365

Ключові слова:

гриби майтаке, гіперплазія простати, простатопротекторна дія, протизапальна дія

Анотація

Мета роботи. Дослідження впливу гyстого eкстракту з грибів майтаке нa розвиток запальних процесів у білих щурів із доброякісною гіперплазією передміхурової залози, індукованою тестостероном.

Матеріали і методи. Дослідження проведено на бiлих щурaх-сaмцях, Доброякісну гіперплазію пeредміхурoвої залoзи моделювали шляхoм пiдшкірного ввeдення тeстостерону пропіонату в дoзі 3мг/кг маси тіла тварини протягом 21 дня. Густий екстракт грибів майтаке використовувався для усунення викликаних порушень. Екстракт застосовували перорально щодня протягом трьох тижнів одночасно з тестостероном в дoзі 150 мг/кг мaси тiла твaрини. Як референс-препарат бyло обранo “Простатофіт”, який ввoдили iнтрагастрально за тiєю ж схeмою, щo і дослiджуваний eкстракт в розведенні 1:10 у дозі 1мл/100 г маси тіла щура. На 15 та 22 доби експерименту здійснювали евтаназію щурів із використанням тіопенталу натрію. Протизапальну дію густого екстракту з грибів майтаке оцінювали за наступними біохімічними показниками: кількістю лейкоцитів, величиною швидкості осідання еритроцитів, вмістом С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин-α, тестостерону та дигідротестостерону у сирoватцi кровi тварин.

Результати й обговорення. Встaновлено експериментально, щo підшкірне ввeдення щyрам тестостерону пропіонату протягом 3 тижнів з метою моделювання доброякісної гіперплазії передміхурової залози призводить до розвитоку запального процесу, що підтверджується достовірним збільшенням кількості лейкоцитів, швидкості осідання еритроцитів, вмісту С-реактивного протеїну, інтерлейкіну-6, фактора некрозу пухлин-α, тестостерону та дигідротестостерону у сироватці крові піддослідних тварин. Застосування густого екстракту мaйтаке в дозi 150 мг/кг тiла твaрини паралельно з тестостероном проявило достовірний позитивний вплив на досліджувані біохімічні показнии в усі терміни експерименту.

Висновки. Отримані результати підтверджують протизапальні властивості густого екстракту, отриманого з грибів майтаке. Це підтверджує ідею вивчення його потенціалу як простатопротектора та розгляду його інтеграції в комплексний план лікування доброякісної гіперплазії передміхурової залози.

Біографії авторів

I. I. Herasymets, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. фарм. наук, доцент кафедри фармакології з клінічною фармакологією

L. S. Fira, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доктор біол. наук, професор, завідувач кафедри фармації, факультет післядипломної освіти

I. I. Medvid, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

кандидат медичних наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

Посилання

Shakir Saleh H, Yahya Kraidi S, Ali Mahdi W. Potential Ameliorative Effect of Artemisia Absinthium Supplement against Sodium Fluoride-Induced Prostatic Toxicity in Rats. Archives of Razi Institute. 2022;77(2):907–13. https://doi.org/10.22092/ARI.2022.357126.1982.

Brechka NМ. Indicators of the hormonal status of male rats after the use of drugs of natural origin in conditions of benign prostatic hyperplasia. Ukrainian Journal of Medicine, Biology and Sport. 2021;4(5):325-31. Ukrainian.

Onoja RI, Olumuyiwa Shoyinka SV, Omeke JN, Emejuo NT, Ugwoke SN. Protective effects of Chromolaena odorata extract on experimental benign prostatic hyperplasia in rats. Vet Res Forum. 2023;14(2):59–64. https://doi.org/10.30466/vrf.2021.537224.3219.

Karunasagara S, Hong GL, Jung DY, Kim KH, Cho K, Jung JY. Protective effects of combination of Stauntonia hexaphylla and Cornus officinalis on testosterone-induced benign prostatic hyperplasia through inhibition of 5α- reductase type 2 and induced cell apoptosis. PloS one. 2020;15(8):e0236879. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0236879.

Beynon RA, Richmond RC, Santos Ferreira DL, Ness AR, May M, Smith, GD, Vincent EE, Adams C, Ala-Korpela M, Würtz P, Soidinsalo S, Metcalfe C, Donovan JL, Lane AJ, Martin RM., Protec T Study Group, & PRACTICAL consortium. Investigating the effects of lycopene and green tea on the metabolome of men at risk of prostate cancer: The ProDiet randomised controlled trial. International journal of cancer. 2019;144(8): 1918–28. https://doi.org/10.1002/ijc.31929.

Elberry A, Mufti S, Al-Maghrabi J, Ghareib S, Mosli H, El-Halawany A, Abdel-Sattar E. The protective effect of Sophora japonica on prostatic hypertrophy and inflammation in rat. Inflammopharmacology. 2020;28(6):1525–36. https://doi.org/10.1007/s10787-020-00723-5.

Aljohani OS. Phytochemical evaluation of Cucumis prophetarum: protective effects against carrageenan-induced prostatitis in rats. Drug and chemical toxicology. 2022;45(4): 1461–9. https://doi.org/10.1080/01480545.2020.1838538.

Liu X, Chen S, Liu H, Xie J, Hasan KMF, Zeng Q, Wei S, Lu, P. Structural properties and anti-inflammatory activity of purified polysaccharides from Hen-of-the-woods mushrooms (Grifola frondosa). Frontiers in nutrition. 2023;10: 1078868. https://doi.org/10.3389/fnut.2023.1078868.

He XY, Zhu YX, Jiang XQ, Zhu FR, Luo YJ, Qiu YY, Huang ZR, Liu B, Zeng F. Probiotics-Fermented Grifola frondose Total Active Components: Better Antioxidation and Microflora Regulation for Alleviating Alcoholic Liver Damage in Mice. International journal of molecular sciences. 2023;24(2):1406. https://doi.org/10.3390/ijms24021406.

Hu Q, Xie B. Effect of Maitake D-fraction in advanced laryngeal and pharyngeal cancers during concurrent chemoradiotherapy: A randomized clinical trial. Acta biochimica Polonica. 2022;69(3):625–32. https://doi.org/10.18388/abp.2020_5996.

Zhao F, Guo Z, Ma ZR, Ma LL, Zhao J. Antitumor activities of Grifola frondosa (Maitake) polysaccharide: A meta-analysis based on preclinical evidence and quality assessment. Journal of ethnopharmacology. 2021;280:114395. https://doi.org/10.1016/j.jep.2021.114395.

Gross D, Tolba R. Ethics in Animal-Based Research. Eur. Surg. Res. 2015;55(1-2):43–57.

The European Parliament. European Directive on the protection of animals used for scientific purposes 2010/63/EU. Brussels: The European Parliament; 2010.

Herasymets II, Fira LS, Medvid II. Influence of thick extract from maitake mushrooms on signs of inflammatory process in experimental toxic hepatitis. International Journal of Medicine and Medical Research. 2021;7(1):81–6. http://doi.org/10.11603/ijmmr.2413-6077.2021.1.12100.

Iryna Herasymets, Liudmila Fira, Ihor Medvid. Application of the thick extract from maitake mushrooms for correction of metabolic disorders under the paracetamol hepatitis in rats. Pol Med J. 2021;XLIX(293):346–51.

Vlizlo VV, Fedoruk RS. Laboratory methods of investigation in biology, stock-breeding and veterinary. Reference book. Spolom, Lviv. 2012: 764. Ukrainian.

Jannot AS, Agoritsas T, Gayet-Ageron A, Perneger TV. Citation bias favoring statistically significant studies was present in medical research. J Clin Epidemiol. 2013;66(3): 296-301. https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2012.09.015.

Makodrai YI, Klishch IM. Indicators of endogenous intoxication in rats with benign prostatic hyperplasia against the background of the toxic effect of ethanol. Medical and Clinical Chemistry. 2021;23(4):10-14. Ukrainian. https://doi.org/10.11603/mcch.2410-681X.2021.i4.12727.

Zaichenko HV, Ravshanov ТB. Prostate-protective effect of suppositories of a combined composition with indole-3-carbinol and meloxicam on a model of sulpiride-induced benign prostatic hyperplasia. Problems of endocrine pathology. 2019;1:95-103. Ukrainian. https://doi.org/10.21856/j-PEP.2019.1.12.

Lehtomäki K, Heervä E, Kellokumpu-Lehtinen PL, Mustonen H, Salminen T, Joensuu H, Hermunen K, Boisen MK, Johansen JS, Haglund C, Osterlund P. Transient Changes in Serum CEA, CA19-9, CRP, YKL-40, and IL-6 during Adjuvant Chemotherapy and Survival of Patients with Colorectal Cancer. International journal of molecular sciences. 2023;24(7):6753. https://doi.org/10.3390/ijms24076753.

Jung SY, Papp JC, Sobel EM, Pellegrini M, Yu H, Zhang ZF. Pro-inflammatory cytokine polymorphisms in ONECUT2 and HNF4A and primary colorectal carcinoma: a post genome-wide gene-lifestyle interaction study. American journal of cancer research. 2020;10(9):2955–76. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7539781/pdf/ajcr0010-2955.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-11-30

Як цитувати

Herasymets, I. I., Fira, L. S., & Medvid, I. I. (2023). ВПЛИВ ГУСТОГО ЕКСТРАКТУ З ГРИБІВ МАЙТАКЕ НА ОЗНАКИ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ ЗА УМОВ ТЕСТОСТЕРОН-ІНДУКОВАНОЇ ДОБРОЯКІСНОЇ ГIПЕРПЛАЗІЇ ПЕРEДМІХУРОВОЇ ЗАЛOЗИ У ЩYРІВ. Фармацевтичний часопис, (4), 78–85. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2023.4.14365

Номер

Розділ

ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН