РЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕЛЮ, ЩО МІСТИТЬ ВОДНИЙ ВИТЯГ З КСЕНОДЕРМИ, ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ

Ключові слова: карбомер, ксенодерма, гель, динамічна в’язкість, тиксотропні властивості, стабільність

Анотація

Мета роботи. Дослідження реологічних (тиксотропних) властивостей розробленого гелю та встановлення впливу температури на його стабільність.

Матеріали і методи. Об’єктом дослідження обрано гель для місцевого лікування опіків на основі зшитого кополімеру акрилової кислоти – карбомеру Carbopol® Ultrez 21, що містить водний витяг із ксенодерми та лідокаїну гідрохлорид. Реологічні властивості досліджували на ротаційному віскозиметрі «Rheomat-30». Досліджували такі характеристики гелю, як напруга зсуву, динамічна в’язкість і механічну стабільність.

Результати й обговорення. Для визначення типу течії, наявності тиксотропних властивостей і механічної стабільності гелю досліджено реограми його текучості. Під час експериментів встановлено, що досліджуваний гель є неньютонівською рідиною та має пластичний тип текучості, що характеризує його як структуровану дисперсну систему. Наявність тиксотропних властивостей у досліджуваному гелі характеризує задовільну здатність до екструзії з туб і намазування.

Висновки. Визначено залежність реологічних властивостей, зокрема, структурної в’язкості досліджуваного гелю від температури. Розраховані значення механічної стабільності гелю дозволяють спрогнозувати стабільність препарату впродовж передбачуваного терміну його придатності.

Біографії авторів

B. V. Vons, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

аспірант, каф. управління та економіки фармації з технологією ліків

Y. Y. Melnyk, Національний університет «Львівська політехніка»

старший науковий співробітник каф. хімічної технології переробки пластмас

T. A. Hroshovyi, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

д. фармац. наук, проф., зав. каф. управління та економіки фармації з технологією ліків

V. Y. Skorokhoda, Національний університет «Львівська політехніка»

д. тех. наук, проф. каф. хімічної технології переробки пластмас, директор Інституту хімії та хімічних технологій

M. B. Chubka, Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. фармац. наук, доц. каф. фармації ННІ післядипломної освіти

Посилання

Vons ВV, Chubka MB, Hroshovyi TA [The problem of treatment of burns’ wounds and characteristic of drugs for the local treatment of burns]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky. 2018;11(1): 119-25. Available from: DOI: 10.14739/2409-2932.2018.1.123731. Ukrainian.

Powar RS, Sudhir BM, Prabhu MD, Rajput DU, Mallapur BN. Epidemiological study of pediatric burns at a tertiary care centre in South India. Int J Community Med Public Health. 2016;3: 1242-6. Available from: http://dx.doi.org/10.18203/2394-6040.ijcmph20161392.

Vons BV, Chubka MB, Groshovyi TA. Market analysis of semisolid dosage forms registered in Ukraine and research of excipients included to their formulas. Farmatsevt chasop. 2015;1:55-61. Available from: https://doi.org/10.14739/2409-2932.2018.1.123731.

Regulatory documents of the Ministry of Health of Ukraine [Нормативно-директивні документи МОЗ України]. Available from: http://mozdocs.kiev.ua. Ukrainian.

Lyapunov AN,. Bezuglaya EP, Lyapunov NA, Kirilyuk IA [Studying gels with carbomers by the rotational viscometry and spin probe techniques]. J Chem-Pharm. 2015;49(9):51-6. Russian. Available from: https://doi.org/10.30906/0023-1134-2015-49-9-51-56.

Carbopol® Ultrez 21Polymer, Technical Data Sheet (TDS-297), Lubrizol, Cleveland (2002). Available from: https://www.ge-iic.com/files/fichas%20productos/Carbopol_Ultrez_21_hoja_tecnica.pdf.

Hladukh IeV, Marcelle Seguy Anael, Nicolaychuk NO. [The rheological studies of the gel base with a dense extract from burdock]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2017;3(3): 21-6. Available from: https://doi.org/10.24959/sphhcj.17.92. Ukrainian.

Carvalho FC, Calixto G. Rheological, mechanical and bioadhesive behavior of hydrogels to optimize skin delivery system. Drug. Dev. Ind. Pharm. 2013;39(11): 1750-7. Available from: DOI: 10.3109/03639045.2012.734510.

State Pharmacopoeia of Ukraine in 3 vol., 2nd edition. [Державна Фармакопея України: в 3 т.] Kharkiv: State Enter prise “Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines”; 2015. Ukrainian.

Davtian LL, Vashchuk VA, Polishchuk YuP. Rheological research process as the basis for creating a new drug. Farmatsevt zhurnal. 2013;4: 52-8. Ukrainian.

Shramm G. Osnovy prakticheskoy reologii i reometrii [Fundamentals of practical rheology and rheometry]. Moscow: Kolos; 2003. Russian.

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Vons, B. V., Melnyk, Y. Y., Hroshovyi, T. A., Skorokhoda, V. Y., & Chubka, M. B. (2019). РЕОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ГЕЛЮ, ЩО МІСТИТЬ ВОДНИЙ ВИТЯГ З КСЕНОДЕРМИ, ДЛЯ МІСЦЕВОГО ЛІКУВАННЯ ОПІКІВ. Фармацевтичний часопис, (2), 30-35. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.2.10199
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ