ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНИХ ОЗНАК ПЛОДІВ МОРКВИ ДИКОЇ ТА МОРКВИ ПОСІВНОЇ

Ключові слова: морква дика, морква посівна, плоди, анатомічна будова, ДФУ

Анотація

Мета роботи. Дослідження анатомічної будови та встановлення основних діагностичних ознак шліфованих та нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної.

Матеріали і методи. Досліджували 10 серій нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної, а також 5 серій шліфованих плодів моркви посівної. Мікропрепарати готували відповідно до загальних правил.

Результати й обговорення. Як основні анатомічні діагностичні ознаки нешліфованих плодів моркви дикої та моркви посівної обрано наявність чотирьох виступаючих ребер на опуклому та двох на внутрішньому боці мерикарпію, простих одноклітинних волосків із бородавчастою поверхнею. На мікропрепаратах шліфованих плодів моркви посівної виявлено фрагменти цих структур, що може бути пов’язано з особливостями їх заготівлі. Спільними діагностичними ознаками для усіх зразків було наявність чотирьох округло-трикутних канальців в головних ребрах і двох овальних на увігнутій стороні мерикарпію, наявність в ендоспермі клітин з алейроновими зернами, друзами та поодинокими кристалами кальцію оксалату.

Висновки. Результати дослідження анатомічної будови плодів моркви дикої та моркви посівної використані при розробці проекту розділу «Ідентифікація В» національної частини монографії «Моркви дикої плодиN».

Біографії авторів

O. A. Kyslychenko, Національний фармацевтичний університет

канд .фарм. н., доцент, здобувач кафедри хімії природних сполук

O. O. Sokolova, Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів»

мол. наук. співробітник

A. H. Kotov, Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр з якості лікарських засобів»

д-р. фарм. н., проф., с. н. с., начальник відділу Державної Фармакопеї України

V. V. Protska, Національний фармацевтичний університет

канд. фарм. н., асистент кафедри хімії природних сполук

I. O. Zhuravel, Національний фармацевтичний університет

д-р. фарм. н., проф., проф. кафедри хімії природних сполук

E. E. Kotova, Державне підприємство «Український науковий фармакопейний центр з якості лікарських засобів»

канд. фарм. н., ст. наук. співроб., завідувач сектором «Експериментальна підтримка розробки монографій на ЛРС»

Посилання

Hong-Wei Fu, Lin Zhang, Tao Yi, Jing-Kui Tian (2009). A new sesquiterpene from the fruits of Daucus carota L. Molecules, 2009;14: 2862-7.

Jansen GC, Wohlmuth H. (2014). Carrot seed for contraception: a review. Australian Journal of Herbal Medicine. 2014;26(1): 10-7. Available from: https://www.researchgate.net/publication/289343049_Carrot_seed_for_contraception_A_review

Mezghani N, Amor JB, Spooner DM, Simon PW, Mezghani N, Boubaker H et al. Multivariate analysis of morphological diversity among closely related Daucus species and subspecies in Tunisia. Genet. Resour Crop Evol. 2017;64: 2145-59. Available from: https://doi.org/10.1007/s10722-017-0505-5

Özcan Mehmet Musa, Chalchat Jean Claude. Chemical composition of carrot seeds (Daucus carota L.) cultivated in Turkey: characterization of the seed oil and essential oil. Grasas y Aceites. 2007;58(4): 359-65. Available from: https://doi.org/10.3989/gya.2007.v58.i4.447

Pharmacopea of the People's Republic of China. People's Medical Publishing House. Edition 1st. Vol. 1. Ovid: People's Medical Publishing House; 2005.

Arbizu C, Ruess H, Senalik D, Simon PW, Spooner DM. Phylogenomics of the Carrot genus (Daucus, Apiaceae). American Journal of Botany. 2014;101(10): 1666-85. Available from: https://doi.org/10.3732/ajb.1400106

Pouraboli Iran, Ranjbar Banafshe / The Effect of Daucus carota Seeds Extract on Lipid Profile, LFT and Kidney Function Indicators in Streptozocin-Induced Diabetic Rats. International Journal of Plant Science and Ecology. 2015;1(3): 84-7.

Mahammad Shakheel B, Tripthi Saliyan, Satish S, Karunakar Hedge. Therapeutic Uses of Daucus carota: A Review. International Journal of Pharma and Chemical Research. 2017;3(2): 138-43. Available from: https://pdfs.semanticscholar.org/527f/20adbacecdd357036c5d069be30ee42b9f30.pdf

Kotova EE, Vovk OH, Kyslychenko OA, Kotov AH, Sokolova OO, Zhuravel IO. Pharmacopoeia standardization of fruits of Daucus Carota L. by macroscopic features. Theoretical and practical aspects research of medicinal plants; 3th Scientific and Practical Conference with International Participation. November 26-8; 2018. Kharkiv (Ukraine): National University of Pharmacy; 2018. p. 116-7. Available from: http://dspace.nuph.edu.ua/handle/123456789/18288. Ukrainian.

Gilani AH, Shaheen E, Saeed SA, Bibi S, Irfanullah, Sadiq M, et al. Hypotensive action of coumarin glycosides from Daucus carota. Phytomedicine. 2000;7(5): 423-6. Available from: https://doi.org/10.1016/S0944-7113(00)80064-1

British Herbal Pharmacopea / British Herbal Medicine Association. Bournemouth, United Kingdom, British Herbal Medicine Association; 1996.

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Kyslychenko, O. A., Sokolova, O. O., Kotov, A. H., Protska, V. V., Zhuravel, I. O., & Kotova, E. E. (2019). ДОСЛІДЖЕННЯ АНАТОМІЧНИХ ОЗНАК ПЛОДІВ МОРКВИ ДИКОЇ ТА МОРКВИ ПОСІВНОЇ. Фармацевтичний часопис, (2), 16-22. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.2.10193
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА БОТАНІКА