ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ ТРАВИ СНУ БІЛОГО (PULSATILA ALBA)

Ключові слова: сон білий, Pulsatila alba, гостра токсичність, протизапальна активність, карагеніновий набряк

Анотація

Мета роботи. Дослідження гострої токсичності та протизапальної (антиексудативної) активності спиртових екстрактів трави сну білого (Pulsatila alba).

Матеріали і методи. Дослідження гострої токсичності проведено на 78 безпородних білих щурах обох статей масою 190–220 г, яким вводили тестовані спиртові екстракти трави сну білого (Pulsatila alba) одноразово внутрішньошлунково за допомогою металевого зонда в дозах 5000, 10 000 та 15 000 мг/кг. Для вивчення антиексудативної активності використовували карагенінову модель запального набряку задньої лапи білих щурів (42 тварини). Досліджувані екстракти вводили внутрішньошлунково в дозі 2 мл/кг. Як препарати порівняння використовували диклофенак натрію та кеторолаку трометаміну.

Результати й обговорення. Результати вивчення гострої токсичності екстрактів трави сну білого (Pulsatila alba) свідчать про відсутність будь-яких токсичних проявів при внутрішньошлунковому введенні в дозах 5000, 10 000 та 15 000 мг/кг на білих щурах, що дозволяє віднести їх до VI класу токсичності (відносно нешкідливі речовини). Спиртові екстракти трави сну білого проявляють протизапальну активність на карагеніновій моделі запального набряку лапи білого щура і фармакологічний ефект залежить від концентрації етанолу та співвідношення сировина:екстрагент. Найкращу антиексудативну активність проявляє 70 % спиртовий екстракт (1:20), показник пригнічення запальної реакції якого становив 27 %, що дещо поступається референс-препаратам (нижче на 10 та 17 % відносно кеторолаку трометаміну та диклофенаку натрію, відповідно) та є хорошим показником для рослинних протизапальних засобів.

Висновки. Досліджено гостру токсичність та протизапальну дію спиртових екстрактів трави сну білого (Pulsatila alba) і встановлено, що 70 % спиртовий екстракт (1:20) є відносно нешкідливою речовиною (VI клас токсичності) та проявляє виразну протизапальну активність (показник пригнічення запальної реакції - 27 %) на карагеніновій моделі запального набряку лапи білого щура при внутрішньошлунковому введенні.

Біографії авторів

O. S. Khropot, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Yu. T. Konechnyi, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

аспірант кафедри мікробіології

Y. I. Kolb, Національний університет «Львівська політехніка»

аспірант кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

R. T. Konechna, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. фармац. н., доцент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

I. І. Hubytska, Національний університет «Львівська політехніка»

канд. хім. н., доц. кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

S. M. Holota, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

канд. фармац. н., асистент кафедри фармацевтичної, органічної і біоорганічної хімії

O. В. Poshyvak, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

канд. мед. н., доцент кафедри фармакології

I. O. Nektehaev, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

ст. лаборант кафедри фармакології

O. R. Pinyazhko, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д. мед. н., професор, завідувач кафедри фармакології

V. P. Novikov, Національний університет «Львівська політехніка»

д. хім. н., проф., завідувач кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології

Посилання

Maione F, Russo R, Khan H, Mascolo N. Medicinal plants with anti-inflammatory activities. Nat. Prod. Res. 2016;30(12): 1343-52. doi:10.1080/14786419.2015.1062761.

Hudzenko АV, Curkan OO, Kovalchuk TV. [Domestic market of multicomponent herbal medicinal products: analysis of the state of the structure and development prospects]. Farmats zhurn., 2012;1: 8-12. [Ukrainian].

Cao P, Wu FE, Ding LS. Advances in the studies on the chemical constituents and biologic activities for Anemone species. Nat Prod Res Dev. 2004;16: 581-4. doi:10.3969/j.issn.1001-6880.2004.06.024

Zou ZJ, Liu HX, Yang JS. Phytochemical components and pharmacological activities of the genus Anemone. Chin Pharm J. 2004;39: 493-5.

Lukianchuk А, Khropot О, Konechnyi Yu, Konechna R, Novikov V. Anemone nemorosa L. Analytical review. ScienceRise: Pharm. Sci. 2017;3(7): 38-42. doi:10.15587/2519-4852.2017.104438 Ukrainian.

Agrawal T. Anemone Pulsatilla a useful drug plant. Biomed J Sci Tech Res. 2018;8(3): 1-2. doi:10.26717/BJSTR.2018.08.001658

Konechna R, Khropot O, Kurka M, Petrina R, Gubriy Z, Novikov V. Research of antioxidant properties of extracts of the plants and the callus biomass. Asian J Pharm Clin Res. 2017;10(7): 182-5. doi:10.22159/ajpcr.2017.v10i7.18408

European convention for the protection of vertebrate animals used for experimental and other scientific purpose. - Strasburg, Council of Europe, Publication and Documents Division. Printed in France. Edition November; 1987.

[Ethics of a doctor and human rights: provisions on the use of animals in biomedical experiments]. Eksperyment i klin fiz i biokhim. 2003;2(22): 108-9. in Ukrainian.

Litchfield JT, Wilcoxon F. A simplified method of evaluating dose-effect experiments. J Pharmacol Exp Ther. 1949;96: 99

Stefanov OV. (Ed). Preclinical studies of drugs: guidelines. [Доклінічні дослідження лікарських засобів: метод. рек.] Kyiv: 2001. Ukrainian.

Winter CA, Risley EA, Nuss GW. Carrageenin-induced edema in hind paw of the rat as an assay for antiinflammatory drugs. Proc Soc Exp Biol Med. 2016;111(3): 544-7.

Sidorov KK. Classification of the toxicity of poisons in the parenteral method of administration [О класификации токсичности ядов при парэнтеральном способе введения] Moscow: Meditsina; 1973. Russian.

Опубліковано
2019-06-12
Як цитувати
Khropot, O. S., Konechnyi, Y. T., Kolb, Y. I., Konechna, R. T., HubytskaI. І., Holota, S. M., PoshyvakO. В., Nektehaev, I. O., Pinyazhko, O. R., & Novikov, V. P. (2019). ВИВЧЕННЯ ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ ТА ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ СПИРТОВИХ ЕКСТРАКТІВ ТРАВИ СНУ БІЛОГО (PULSATILA ALBA). Фармацевтичний часопис, (2), 60-66. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.2.10189
Номер
Розділ
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН