ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТРУДНОЩІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН

Автор(и)

  • H. A. Krytska ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • I. O. Krytskyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • H. Ya. Zahrychuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”
  • T. I. Krytskyi ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

DOI:

https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7826

Ключові слова:

перспективи, інноваційні технології, навчання, студенти, клінічні дисципліни.

Анотація

Мета роботи обґрунтування переваг, проблем та перспектив ефективного використання інноваційних технологій для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні клінічних дисциплін.

Основна частина.  Висвітлено питання перспектив та труднощів ефективного використання інноваційних технологій  для забезпечення професійної підготовки студентів-медиків при вивченні  клінічних дисциплін.

Інтенсифікація інформаційних процесів вимагає розробки  нової моделі освіти, що здатна забезпечити безперервний розвиток особистості, прагнення до професійності та самовдосконалення. Процес входження людства в нове інформаційне суспільство визначає й нові вимоги в системі освіти.

 Нагальною потребою є реалізація функціонування єдиного інформаційного простору  і   розробка навчально-методичного забезпечення, що висуває на перший план  першочергове вирішення ефективної інтеграції комп’ютерних та традиційних засобів інформаційного забезпечення.  Використання інноваційних технологій у навчальному процесі відкриває не тільки різнопланові можливості, але й дозволяє враховувати індивідуальні інтелектуальні та фізичні можливості студентів, стимулювати  їх наукові дослідження і застосовувати їх на практиці навчального процесу  професійної підготовки лікарів.

Висновки. Ефективність використання інноваційних технологій на практичних кафедрах залежить від активного застосування нових методів і підходів в освітній діяльності, які не тільки б розвивали професійні навички студентів-медиків, а й мотивували до саморозвитку. Основні функції організаційно-методичної роботи  ВНЗ повинні бути спрямовані на формування компетентного викладача, який повинен бути творчою особистістю, організатором пізнавальної діяльності студентів, та розробляти і впроваджувати інноваційні педагогічні технології в навчальний процес.

Біографії авторів

H. A. Krytska, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

заступник декана

I. O. Krytskyi, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

Доцент кафедри дитячих хвороб з дитячою хірургією

H. Ya. Zahrychuk, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України”

Доцент кафедри загальної хімії

Посилання

Zakon Ukrainy pro vyshchu osvitu (2014).|[Higher educational Act of Ukraine]Vidomosti Verkhovnoi Rady-Verkhovna Rada Bulletin ,6[in Ukrainian].

Kremen V.G.(2010)Filosofija ljudynocentryzmu v osvinnomu prostori

Vyd-vo Znannja Ukrainy P 282[in Ukrainian].

Goroh N.V.,Gladushka O.F.(2008).Organizacija metodychnoi roboty v navchalnomu zakladi (Vol 13),(pp 68-82)[ Organization educational - an educate process (from experience higher educational establishments of I-II of levels of accreditation): informative announcer] [in Ukrainian].

Petrenko V.L.(2003) Kompleks normatyvnyh dokumentiv dlja rozroblennja skladovyh systemy vyshcoi osvity.[Kompleks normative documents for development of constituents of the system ].(Vols.10),(pp 5-37)[in Ukrainian].

Sandyga O.I.(2002) Socialni innovacii ta procesy samoorganizacii v suchasnomu suspilstvi.[Social'ni innovations and processes of samoorganizacii in modern society of ].(Vols.37),(pp 144-154).[in Ukrainian].

Sysoeva S.O.Tvorchyj rozvytok osobystosti v procesi neperervnoi profesijnoi osvity.(Vols.1),(P 391)[in Ukrainian].

##submission.downloads##

Опубліковано

2017-10-24

Як цитувати

Krytska, H. A., Krytskyi, I. O., Zahrychuk, H. Y., & Krytskyi, T. I. (2017). ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТРУДНОЩІ ЕФЕКТИВНОГО ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ПРИ ВИВЧЕННІ КЛІНІЧНИХ ДИСЦИПЛІН. Медична освіта, (2). https://doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.2.7826

Номер

Розділ

Вдосконалення вищої медичної освіти