ПЕРСПЕКТИВИ ВИКЛАДАННЯ УРОЛОГІЇ В БУКОВИНСЬКОМУ ДЕРЖАВНОМУ МЕДИЧНОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

O. S. Fedoruk, I. I. Ilyuk, V. I. Zaitsev, K. A. Vladychenko, V. T. Stepan, V. V. Visnyuk

Анотація


Мета дослідження – проаналізувати стан викладання урології в БДМУ, визначити слабкі місця в навчальному процесі та можливі напрямки їх удосконалення.

Матеріали та методи дослідження.  Нами проаналізовано особливості викладання урології на тлі сучасних вимог навчального процесу та вимог до підготовки майбутнього лікаря-уролога.

Результати й обговорення. В результаті аналізу визначено слабкі місця при викладанні урології на сучасному рівні, до яких можна віднести недостатнє впровадження в навчальний процес сучасних технологічних систем підготовки та сучасних тренажерів, а також ряд проблем, пов’язаних із викладанням студентам англійською мовою.

Висновки. Ефективне розв’язання викликів сучасної охорони здоров’я потребує високого рівня фахової підготовки спеціалістів-урологів, проведення цілеспрямованих організаційно-методичних та педагогічних заходів в усіх розділах підготовки лікаря-уролога, пріоритетом яких є підвищення кваліфікації та практичних фахових умінь, широке використання у навчально-виховному процесі інноваційних технологій навчання. 


Ключові слова


навчання; урологія; практичні навички.

Повний текст:

ТУТ

Посилання


Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» vid 01.07.2014 r. No 1556-VІІ [Law of Ukraine “On Higher Education” from 01.07.2014 No 1556-VІІ]. zakon.Rada.gov.ua [in Ukrainian].

Poliachenko, Yu.V., Perederiy, V.G., & Volosovets, A.P. (2005). Medytsynskoe obrazovaniye v mire i v Ukraine [Medical education in the world and in Ukraine]. Kharkiv: IPP Kontrast [in Russian].

Dotsenko, V.I., & Tkachenko, Yu.P. (2010). Informatsiino-kompiuterni tekhnolohii yak zasib pidvyshchennia efektyvnosti i navchalno-piznavalnoi diialnosti studentiv. [Information and computer technology as a means of improving the teaching and learning of students]. Innovatsiyni osvitni tekhnolohii u pidhotovtsi medychnykh kadriv – Innovative educational technologies in training medical personnel. (pp. 59-61). Poltava [in Ukrainian].

Mechev, D.S., & Tkachenko, M.M. (2014). Zminy v systemi pisliadyplomnoi osvity zhidno iz Zakonom Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [Changes in postgraduate education according to the Law of Ukraine «On higher education»]. Radiol. visnyk – Radiology Journal, 4, 43-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/me.2414-5998.2017.1.7537

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.