ВАКЦИНАЦІЯ – ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ТА РИЗИКІВ

  • A. M. Bondarenko Криворізький національний університет, Центр діагностики та лікування інфекційних хвороб, м. Кривий Ріг
Ключові слова: імунопрофілактика інфекцій, вакцини, ризики вакцинації, доцільність вакцинації, поствакцинні ускладнення, прогнозування ускладнень вакцинації, алгоритм індивідуальної вакцинації

Анотація

Дослідження присвячене сучасним проблемам імунопрофілактики керованих інфекцій. Висвітлені актуальні питання індивідуальної вакцинації, оцінки її доцільності, а також профілактика тяжких поствакцинних ускладнень.

Наведені дані (з урахуванням рекомендацій ВООЗ) про індивідуальні захисні рівні специфічних антитіл у сироватці крові людини відносно конкретних керованих інфекцій. Висвітлені проблеми уніфікації, стандартизації та міжнародних стандартів показників захисного рівня антитіл, визначених за різними методами дослідження. Описані показники колективного імунітету та їх співвідношення з рівнями індивідуального захисного рівня антитіл.

Наведені дані, які базуються на визначенні рівня специфічних захисних антитіл, та обґрунтовують регламент оцінки доцільності, необхідності та небезпеки проведення індивідуальної імунопрофілактики для конкретної керованої інфекції у конкретного пацієнта.

Обґрунтована можливість прогнозування тяжких алергічних поствакцинних реакцій з використанням «старих» та невиправдано забутих способів і методів оцінки. Запропоновано відновлення та методологію застосування реакції імунолейкоцитолізу з вакцинними антигенами сучасних вакцин.

Об’єктивно обґрунтована необхідність практичної реалізації саме індивідуальних програм вакцинації та ревакцинації. Запропонований наступний алгоритм індивідуальної імунопрофілактики інфекцій: спочатку – оцінка необхідності у конкретній вакцинації, яка визначається за рівнем специфічних захисних антитіл (з урахуванням рекомендацій ВООЗ); на другому етапі – оцінка доцільності вакцинації; на третьому етапі, за необхідності та/або доцільності її проведення – всебічна оцінка можливості специфічної імунопрофілактики з урахуванням клінічних протипоказань, а також індивідуальних ризиків, побічних ефектів та небезпеки розвитку алергічних реакцій негайного типу при використанні конкретної вакцини у конкретного пацієнта.

Запропонований алгоритм та використання методів прогнозування імунопатологічних реакцій на вакцини не дає 100 % гарантії безпеки, але безумовно зводить небезпеку імунопрофілактики до досяжного на сьогодні можливого мінімуму і, найголовніше, – дає можливість пацієнту усвідомлено разом із клініцистом ухвалювати рішення про застосування конкретної вакцини, а в разі розвитку можливих, але не прогнозованих, ускладнень вакцинації усуне проблеми юридичної відповідальності клініциста.

Рекомендоване обов’язкове створення відповідних нормативних документів, у яких замість бездумного «протоколу» буде детально відображений алгоритм індивідуальної імунопрофілактики з використанням сучасних методів достовірного прогнозування ризиків і небезпеки вакцинації.

Біографія автора

A. M. Bondarenko, Криворізький національний університет, Центр діагностики та лікування інфекційних хвороб, м. Кривий Ріг

д. мед. н., завіду­вач кафедри екології Криворізького національного університету; керівник Центру діагностики та лікування інфекційних хвороб, м. Кривий Ріг

Посилання

Medunitsin, N.V. (2004). Vaktsinologiya [Vaccinology]. Moscow: Triada-X [in Russian].

Kriui, P.D. (2017). Okhotniki za mikrobami [Microbe hunters]. Moscow: АСТ [in Russian].

Shevelev, A.S. (1988). Posledniy podvig Lui Pastera [Louis Pasteur’s last feat]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Vozyanova, Zh.I. (2001). Infektsionnye i parazitarnye bolezni [Infectious and parasitic diseases]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

Zuyeva, L.P. (2005). Epidemiologiya [Epidemiology]. Saint Petersburg: Foliant [in Russian].

Lakotkina, E.A., Kharit, S.M., Chernyayeva, T.V. & Brusov, N.K. (2004). Postvaktsinalnyye oslozhneniya (klinika, diagnostika, lecheniye, profilaktika): Posobiye dlya prakticheskogo vracha [Post-vaccination complications (clinical presentation, diagnostics, treatment, prevention): A guidelines for the practical doctor]. Saint-Petersburg: Saint-Petersburg Medical Information and Analytical Center [in Russian].

Medunitsin, N.V. & Pokrovskii, V.I. (2005). Osnovy immunoprofilaktiki i immunoterapii infektsionnykh bolezney: Uchebnoye posobiye [Basics of immune prophylaxis and immunotherapy for infectious diseases: Educational manual]. Moscow: Geotar-Meditsina [in Russian].

(2019). Spetsialisty o privivkakh. Natsionalnyy kalendar privivok [Specialists about vaccination. National vaccination calendar]. Retrieved from http://www.yaprivit.ru/for-parents/#commentcontainer [in Ukraine].

Systema Naturae 2000. (2019). Retrieved from: http://sn2000.taxonomy.nl

Vozyanova, Zh.I. (2002). Infektsionnye i parazitanye bolezni [Infectious and parasitic diseases]. Kyiv: Zdorovia [in Russian].

(2010). Nauchnyy obzor issledovaniy virusa naturalnoy ospy, 1999-2010 gg. [Scientific review of variola virus research, 1999-2010]. WHO, December 2010. Retrieved from: https://apps.who.int/iris /bitstream/handle/10665/70508/WHO_HSE_GAR_BDP_2010.3_rus.pdf?sequence=4 [in Russian].

Chumachenko, T.O. (2009). Imunoepidemiologichnyi monitoring naselennia v systemi epidemiolohichnoho nahliadu za infektsiiamy, kontroliovanymy zasobamy imunoprofilaktyky [Immune and epidemiological monitoring of the population in the system of epidemiological surveillance of infections by controlled methods of immune prophylaxis]. Doctor’s Extended abstract. Kyiv [in Ukrainian].

Chumachenko, T.O., Kolesnykov, M.M. & Karaban, O.M. (2002). Patent UA 51426 А. Ukraina, MPK A61В 10/00. Sposib diahnostyky nespryiniatlyvosti do infektsii. [The method of diagnostics insusceptibility to infections]. N 2002032184; Byul.N 11 [in Ukrainian].

Chumachenko, T.O. & Siritsa, G.V. (2007). Patent UA 20819 U Ukraina, MPK G01N 33/51. Sposib otsinky pisliashchepliuvalnoho protykorovoho imunitetu [The method for assessing the state of vaccine immunity against measles]. N u20060886; Byul.N 2 [in Ukrainian].

Revenko, H.O., Mavrutenkov, V.V., Shtepa, O.P. Rezvykh, V.H., Hamota, I.O., Revniaha, S.V. (2016). Napruzhenist populiatsiinoho imunitetu do dyfterii ta pravtsia u Dnipropertrovskii oblasti [Intensity of population immunity to diphtheria and tetanus in Dnipropetrovsks region]. Problemy viiskovoi okhorony zdorovia – Problems of Military Health Care: Collection of scientific works of the Ukrainian Military Medical Academy, 2 (45), (pp. 202-207). Kyiv [in Ukrainian].

Karimov, I.Z., Gorovenko, М.V., Penkovskaya, N.A., Midikari, A.S., Shmoylov, D.K., Kozlovskiy O.A. (2015). Uroven napryazhonnosti immuniteta k difterii i stolbnyaku u naseleniya respubliki Krym [The level of intensity of immunity to diphtheria and tetanus in the population of the Republic of Crimea]. Infektsiya i immunitet – Infection and Immunity, 5 (2), 165-170 [in Russian].

Informatsiini tekhnolohii v systemi monitirynhu za populiatsiinym imunitetom proty dyfterii ta pravtsia [Information technologies in the monitoring system for population immunity against diphtheria and tetanus. Methodical recommendations]. Lviv Research Institute of Epidemiology and Hygiene [in Ukrainian].

Volianskyi, U.L., Manina, Zh.M., Sliusar, L.I. Verezub, L.G., Babich, Ye.M., Selishcheva, L.M. et al. (1996). Imunodiagnostyka dyfteriinoi infektsii [Immunodiagnostics of diphtheria infection – Information letter of the Ministry of Health of Ukraine, Ukrmedpatentinform, «Virology and Microbiology»]. Kyiv [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 359 (chynnyi) «Nomenklatura likarskykh spetsialnostei» [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 359 «Nomenclature of medical specialties»]. (19.12.1997). Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0015-98 [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 427 (chynnyi) «Pro vnesennia zmin do nakazu MOZ Ukrainy vid 23.02.2000 № 33 «Pro shtatni normatyvy ta typovi shtaty zakladiv okhorony zdorovia Ukrainy» [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 427 «On Amendments to the Order of the Ministry of Health of Ukraine dated February 23, 2000 No. 33 «On staffing standards and standard of health care settings»]. (11.05.2016). Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0427282-16 [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zabezpechennia sanitarnoho ta epidemiolohichnoho blahopoluchchia naselennia» [Law of Ukraine «On ensuring the sanitary and epidemic well-being of the population»]. 24.02.1994. Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4004-12. [in Ukrainian].

Zakon Ukrainy «Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob» [Law of Ukraine «On protecting the population from infectious diseases»] 06.04.2000. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14 [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 595 «Pro poriadok provedennia profilaktychnykh shcheplen v Ukraini ta kontrol yakosti i obihu medychnykh imunobiolohichnykh preparative» [Order of the Ministry of Health of Ukraine No. 595 «On the procedure for prophylactic vaccinations in Ukraine and quality control and treatment of medical immunobiological drugs»]. (16.09.2011). Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11. [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 551 «Pro udoskonalennia provedennia profilaktychnykh shcheplen v Ukrayini» [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 551 «On improvement of prophylactic vaccinations in Ukraine»]. (11.08.2014). Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/z1237-14 [in Ukrainian].

Nakaz MOZ Ukrainy № 947 «Pro vnesennia zmin do kalendaria profilaktychnykh shcheplen v Ukraini» [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 947 «On making amendments to the calendar of prophylactic vaccinations in Ukraine»]. (18.05.2018). Kyiv. Retrieved from: http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-18052018--947-pro-vnesennja-zmin-do-kalendarja-profilaktichnih-scheplen-v-ukraini [in Ukrainian].

Podavlenko, A.P., Chumachenko, T.O., Zadorozhna, V.I. & Kratnko, I.S. (2008). Imunoprofilaktyka v praktytsi simeinoho likaria [Immunoprophylaxis in the practice of a family doctor: Training manual]. Kharkiv: Folio [in Ukrainian].

Kharit, S.M., Cherniaieva, T.V. & Lakotkina, E.A. (2010). Struktura zabolevanii postvaktsinalnogo perioda (analiz nabliudeniy za 40 let) [The structure of diseases of the post-vaccination period (analysis of observations over 40 years)]. Epidemiologiya i vaktsinoprofilaktika – Epidemiology and vaccine Prevention, 2 (51), 64-69 [in Russian].

(2018). Voprosy i otvety ob immunizatsii i bezopasnosti vaktsin. Onlaynovye voprosy i otvety. Mart 2018. [Questions and answers about immunization and vaccine safety. Online questions and answers. March 2018]. Retrieved from: https://www.who.int/features/qa/84/ru/ [in Russian].

(2018). Vaktsynatsiia u zapytanniakh ta vidpovidiakh: Metod.rekom. Natsionalna asotsiatsiia advokativ Ukrainy, Komitet medychnoho i farmatsevtychnoho prava ta bioetyky [Vaccination in questions and answers: Guidelines / National Association of advocates of Ukraine, Committee on medical and pharmaceutical law and bioethics]. Retrieved from http://unba.org.ua/assets/uploads/77b7b540 396ed691df9b _file.pdf [in Ukrainian].

Instruktsiia dlia medychnoho zastosuvannia likarskoho zasobu (medychnoho imunobiolohichnoho preparatu) INFARIKS GEKSA™ (INFANRIX HEXA™) – kombinovana vaktsyna dlia profilaktyky dyfterii, pravtsia, kashliuku (atseliuliarnyi komponent), hepatytu B, poliomiielitu ta zakhvoriuvan, zbudnykom yakykh ye Haemophilus influenzae typu b [Instruction for medical use of medicinal product (medical immunobiological preparation) INFANRIX HEXA ™ (INFANRIX HEXA ™) – Combined vaccine for the prevention of diphtheria, tetanus, pertussis (acellular component), hepatitis B, poliomyelitis and diseases caused by Haemophilus influenzae type b]. Retrieved from: http://www.drlz.com.ua/ibp/lz_www.nsf/id/BEBA8BD9E811B69BC225838B0032F0B2/$file/UA162350101_49A0.mht [in Ukrainian].

Ersh, A.V. (2015). Razrabotka diagnosticheskogo nabora dlya vyyavleniya antitel k vozbuditelyam kori, krasnukhi i epidemicheskogo parotita metodom multipleksnogo dot-analiza [Development of a diagnostic kit for the detection of antibodies to measles, rubella and epidemic parotitis by multiplex dot-analysis]. Doctor’s thesis. Koltsovo [in Russian].

Dimech, W., Panagiotopoulos, L., Francis,B., Laven, N., Marler, J, Dickeson, D. et al. (2008). Evaluation of eight anti-rubella virus immunoglobulin G immunoassays that report results in international units per milliliter. Journal of Clinical Microbiology, 46, 1955-1960.

Tisher, A., Andrews, N., Kafatos, G. (2007). Standardization of measles, mumps and rubella assays to enable comparisons of seroprevalence data across 21st European countries and Australia. Epidemiol. Infect., 135, 787-797.

Nakaz MOZ Ukrainy № 441 «Pro zatverdzhennia metodychnykh vkazivok «Orhanizatsiia i provedennia imunolohichnoho monitorynhu za infektsiiamy, yaki kontroliuiutsia zasobamy spetsyfichnoi profilaktyky (dyfteriia, pravets, kashliuk ta kir)» [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 441 «On approval of methodological guidelines «Organization and conducting of immunological monitoring of infections controlled by means of specific prevention (diphtheria, tetanus, pertussis and measles)»]. (04.07.2006). Kyiv. Retrieved from: http://old.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20060704_ 441.html [in Ukrainian].

Medunitsin, N.V. & Мironov, А.N. (2012). Vaktsiny. Novye sposoby povysheniya effektivnosti i bezopasnosti vaktsinatsii [Vaccines. New ways to improve the efficacy and safety of vaccination]. Voprosy virusologii – Questions of Virology, 1, 43-51 [in Russian].

Medunitsin, N.V., Olefir, Yu.V., Merkulov, V.A. & Bondarev, V.P. (2016). Personalnyi i kollektyvnyi immunitet [Personal and collective immunity]. Biopreparaty. Profilaktika, diagnostika, lecheniye – Biological Drugs. Prevention, Diagnosis, Treatment, 16 (4), 195-207 [in Russian].

Bektemirov, T.A. (2003). Rekomendatsii VOZ po profilaktike gemofilnoi infektsii tip B [WHO recommendations for the prevention of hemophilic infection type B]. Vaktsinatsiya – Vaccination, 2, 4-5 [in Russian].

Kramar, L.V. & Khlynina Yu.O. (2011). Gemofilnaya infektsiya u detey: problemy i perspektivy. [Hemophilic infection in children: problems and prospects]. Lekarstvennyy vestnik – Medicinal Herald, 6 (3), 42-47 [in Russian].

Volokha, A.P., Chernyshova, L.I., Raus, I.V. & Demchyshyna I.V. (2014). Postvaktsynalnyi imunitet proty koru ta epidemichnoho parotytu u VIL-infikovanykh ditei [Post-vaccine immunity against measles and mumps in HIV-infected children]. Sovremennaya pediatriya – Modern Pediatrics, 8 (64), 126-131 [in Ukrainian].

(1989). ENGERIX-B [Hepatitis B Vaccine (recombinant)] injectable suspension, for intramuscular use. Retrieved from: https://www.fda.gov/downloads/biologicsbloodvaccines/vaccines/approvedpro-ducts/ucm224503.pdf

Nakaz MOZ Ukrainy № 196 «Pro posylennia zakhodiv shchodo poperedzhennia zakhvoriuvan na poliomiielit v Ukraini» [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 196 «On strengthening of measures to prevent poliomyelitis in Ukraine»]. (14.07.1998). Kyiv. Retrieved from: https://zakon.rada. gov.ua/rada/show/v0196282-98. [in Ukrainian].

Kostinov, M.P., Shmitko, A.D., Bocharova, I.I., Cherdantsev, A.P., Savisko, A.A., & Polishchuk, V.B. (2014). Uroven IgG-antitel k virusu kori v pupovinnoy krovi novorozhdennykh s uchetom vozrasta materey [The level of IgG antibodies to measles virus in the umbilical cord blood of newborns, taking into account the age of mothers]. Epidemiologiya i infektsionnyye bolezni – Epidemiology and Infectious Diseases, 3, 30-34 [in Russian].

(2010). Poliomiyelitnyye vaktsiny i immunizatsiya protiv poliomiyelita v predlikvidatsionnyy period: dokument po pozitsii VOZ [Poliomyelitis vaccines and immunization against poliomyelitis during the pre-elimination period: WHO position paper.] Retrieved from: https://www.who.int/immunization/ documents/Polio_ PP_ June_2010_RU.pdf [in Russian].

(2011). Organizatsiya i provedeniye serologicheskogo monitoringa sostoyaniya kollektivnogo immuniteta k infektsiyam, upravlyayemym sredstvami spetsificheskoy profilaktiki (difteriya, stolbnyak, koklyush, kor, krasnukha, epidemicheskiy parotit, poliomiyelit, gepatit B): Metodicheskiye ukazaniya [Organization and conduct of serological monitoring of the state of collective immunity to infections, controlled by means of specific prophylaxis (diphtheria, tetanus, pertussis, measles, rubella, mumps, poliomyelitis, hepatitis B): Guidelines.]. Federal Center for Hygiene and Epidemiology of Rospotrebnadzor [in Russian].

Yuminova, N.V. (2009). Diagnostika krasnukhi v Rossiyskoy Federatsii [Diagnosis of rubella in the Russian Federation]. Byulleten vaktsinatsii – Vaccination Bulletin, 6 (36), 5-6 [in Russian].

Kakoulidou, M., Forsgren, M., Lewensohn-Fuchs, I. & Johansen, K. (2010). Serum levels of rubellaspecific antibodies in Swedish women following three decades of vaccination programmes. Vaccine, 28 (4), 1002-1007.

Kakoulidou, M., Ingelman-Sundberg, H., Johansson, E., Cagigi, A., Farouk S.E., Nilsson, A. et al. (2013). Kinetics of antibody and memory B cell responses after MMR immunization in children and young adults. Vaccine, 31(4), 711-717.

Levine, H., Ankol, O., Rozhavski, V., Davidovitch, N., Aboudy, Y., Zarka, S. et al. (2012). Rubella seroprevalence in the first birth cohort reaching fertility age after 20 years of two dose universal vaccination policy in Israel. Vaccine, 30 (50), 7260-7264.

Sultana, R., Rahman, M.M., Hassan, Z., & Hassan, M.S. (2006). Prevalence of IgG antibody against measles, mumps and rubella in Bangladeshi Children: A pilot study to evaluate the need for integrated vaccination strategy. Scand. J. Immunol., 64, 684-689.

Arguelles, M.H., Orellana, M.L., Castello, A.A., Villegas, G.A., Masini, M., Belizan, A.L. et al. (2006). Measles Virus-Specific Antibody Levels in Individuals in Argentina WHO Received a One-Dose Vaccine. J. Clin. Microbiol., 44 (8), 2733-2738.

(1999). Nakaz MOZ Ukrainy № 198. «Pro vdoskonalennia profilaktyky, diahnostyky ta likuvannia pravtsia» [Order of the Ministry of Health of Ukraine № 198 «On the improvement of prevention, diagnosis and treatment of tetanus»]. (05.08.1999). Kyiv: Polihrafist [in Ukrainian].

(2006). Vaktsina protiv difterii. Yezhenedelnyy epidemiologicheskiy byulleten VOZ 20 yanvarya 2006 [Vaccine against diphtheria. WHO. Weekly epidemiological record January 20 2006]. Retrieved from: https://www.who.int/immunization/Diptheria_Russian_11Apr08.pdf [in Russian].

(2018). Yezhenedelnyy epidemiologicheskiy byulleten VOZ 23 fevralya 2018. [ WHO. Weekly epidemiological record February 20 2018]. Retrieved from: http://www.who.int/wer [in Russian].

(1989). Nastavleniye po primeneniyu komplekta ingrediyentov dlya postanovki reaktsii immunoleykotsitoliza (RIL) s vaktsinalnymi antigenami. [Instructions on the use of a set of ingredients for the formulation of the reaction of immunoleukocytolysis (RIS) with vaccination antigens]. Vypiska iz «Metod. rekomend. po profilakticheskoy immunizatsii detey s izmenennoy reaktivnostyu» – Extract from «Method. recommend on prophylactic immunization of children with altered reactivity». Nauchno proizvodstvennaya laboratoriya «Immunodiagnost» Donetskoy obl. SES i Donetskogo med. Instituta – Scientific Industrial laboratory «Immunodiagnost», Donetsk region. SES and Donetsk medical institute. Ministry of Health of the USSR, Moscow [in Russian].

Metodicheskiye rekomendatsii po profilakticheskoy immunizatsii detey s izmenennoy reaktivnostyu MZ SSSR [Guidelines for preventive immunization of children with altered reactivity Ministry of Health of USSR]. Moscow [in Russian].

Cherniy, V.I., Kolesnikov, A.N., Cherniy, Ye.V, Gorodnik., G.A., Ostrovaya, T.V. Kolesnikova, A.G. et al. L-lizina estsinat v komplekse intensivnoy terapii polietiologicheskogo porazheniya golovnogo mozga [L-lysine escinate in the complex of intensive therapy of etiological brain damage]. Mezhdunarodnyy nevrologicheskiy zhurnal – International Neurological Journal, 3 (7), 91-97 [in Russian].

Lopatin, Yu.M., Ilyukhin, O.V., Yakovlev, A.T. Statsenko, M.E. & Zakharova, I.B. (2003). Patent № RU 2211452 C2 Rossiya. MPK G 01 N 33/50, 33/48 Sposob vyyavleniya in vitro effekta allergizatsii na vvedeniye kaptoprila [The method for detecting the in vitro effect of allergization on captopril administration]. N 2000104205/14; Publish. 2003 [in Russian].

Bilovol, O.M., Kravchun, P.H., Babadzhan, V.D., Kuznetsova, L.V., Tsyhanenko, A.Ya., Savchenko, V.M. et al. (2011). Klinichna imunolohiia ta alerholohiia: Navch. posibn. [Clinical immunology and allergology: Training manual]. Kharkiv: «Hryf» [in Ukrainian].

Nakaz UOZ vid 04.02.2014 №74-OD. (2014). «Pro skerovanist ditei, yaki maiut medykamentoznu alerhiiu dlia provedennia reaktsii imunoleikotsytolizu pry khirurhichnomu stomatolohichnomu vtruchanni» [Order of the Department of Health dated 02.04.2014 №74-ОД «On the guidance of children who have a drug allergy for immune leukocytolysis in surgical stomatological interventions» (04.02.2014). Retrieved from: http://udental.sumy.ua/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B D%D0%B8/page/3/ [in Ukrainian].

Novikov, D.K. & Novikova, V.I. (1979). Kletochnyye metody immunodiagnostiki [Cellular methods of immunodiagnostics]. Minsk: Belarus [in Russian].

Shepelev, A.A. (1980). Ispolzovaniye immunoallergicheskikh reaktsiy leykotsitov krovi pri bakterialnoy dizenterii. Metod. rekom. MZ RSFSR, Astrakhanskiy gosud. meditsinskiy ínstitut [The use of immunoallergic reactions of blood leukocytes in bacterial dysentery. Method. recom. MZ RSFSR, Astrakhan State Medical Institute]. Astrakhan [in Russian].

Favour, C.B. (1947). Lytic effect of bacterial products on lymphocytes of tuberculosis animals, Proc. Soc. Exp. Biol. Med., 65 (2), 269-272.

Pettit, H. (1961). In vitro leukocytolysis in presence of pollen and house dust antigens, J. Allergy, 32, 30-35.

Kharit, C.M. & Martsishevskaya, E.A. (2001). Patent RU 2175245 C2 Rossiya, MPK A61K 39/00, 39/165, A61P 31/00. Sposob vaktsinatsii protiv kori detey s allergicheskimi zabolevaniyami [The method of vaccination against measles children with allergic diseases] N 2000102067/14; Publish. 2001. [in Russian].

Опубліковано
2019-07-30
Як цитувати
Bondarenko, A. M. (2019). ВАКЦИНАЦІЯ – ОЦІНКА ДОЦІЛЬНОСТІ ТА РИЗИКІВ. Інфекційні хвороби, (2), 75-95. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2019.2.10329
Номер
Розділ
Дискусії та роздуми