ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, IL-4 ТА IL-6 ПРИ ГОСТРОМУ БРУЦЕЛЬОЗІ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ

  • E. M. Huseynov Азербайджанський медичний університет (м. Баку, Республіка Азербайджан)
Ключові слова: гострий бруцельоз, АЛТ, АСТ, IL-4, IL-6

Анотація

Бруцельоз залишається глобальною проблемою для багатьох країн. Метою дослідження було визначення динаміки показників IL-4 та Il-6 у хворих на гострий бруцельоз під впливом лікування.

Пацієнти і методи. Обстежено 178 хворих з клінікою гострого бруцельозу, які зверталися за медичною допомогою. Специфічні методи дослідження проводили методом ІФА з виявленням IgM та IgG. Згідно з критеріями включення в дослідження, зі 178 обстежених хворих повністю відповідало всім критеріям лише 120 осіб, які і склали основну групу. До конт­рольної групи увійшло 30 практично здорових осіб. Серед обстежених переважали особи чоловічої статі – 75,0 %. Середній вік пацієнтів з бруцельозом становив (35,9±2,8) року.

Результати досліджень та їх обговорення. У хворих на гострий бруцельоз найчастіше виявляли наступні клінічні симптоми: гарячку – у 86,7 % осіб, загальну слабкість – у 87,5 %, пітливість – у 70,0 %, а також артралгії у 64,2 % пацієнтів. Тоді як найрідше хворі вказували на наявність міалгій – у 35,0 % та втрату маси тіла – у 25,8 % хворих. При об’єктивному обстежені було виявлено, що 77,5 % осіб мали ті чи інші проблеми з боку серцево-судинної системи, тоді як ураження статевої системи у вигляді орхіту мало місце лише в 1 хворого (0,8 %). Була встановлена достовірна різниця між показниками загального аналізу крові та біохімічних показників серед основної групи до та після лікування і здоровими особами. Так, виявлено, що рівень IL-4 в сироватці крові хворих на гострий бруцельоз до лікування становив (11,3±0,7), а рівень IL-6 – (15,3±1,4) пг/мл проти (15,3±1,4) та (8,5±0,9) пг/мл після терапії відповідно.

Висновки. Рівні АЛТ та АСТ до лікування були в 1,7 та 1,9 разу вищими порівняно з показниками після терапії та в 1,9 і в 2,5 разу – порівняно з показниками контрольної групи. Рівні IL-4 та IL-6 були в 1,6 та в 1,8 разу вищими у хворих на гострий бруцельоз до лікування, та в 1,8 та в 2,0 рази вищими порівняно зі здоровими особами.

Біографія автора

E. M. Huseynov, Азербайджанський медичний університет (м. Баку, Республіка Азербайджан)

к. мед. н., доцент кафедри інфекційних хвороб Азербайджанського медичного університету

Посилання

Mugahi, S., Nashibi, R., Alavi, S.M., Gharkholu, S. & Najafi, K. (2014). Epidemiological features, clinical manifestation and laboratory findings of patients with brucellosis. Archives of Clinical Infectious Diseases, 9 (1).

Garcell, H.G., Garcia, E.G., Pueyo, P.V., Martín, I.R., Arias, A. & Serrano, R.N.A. (2016). Outbreaks of brucellosis related to the consumption of unpasteurized camel milk. Journal of Infection and Public Health, 9 (4), 523-527.

Nourbakhsh, F., Borooni, S., Barangi, S. & Tajbakhsh, E. (2017). Diagnosis of clinical and laboratory findings of brucellosis in Isfahan. International Archives of Health Sciences, 4 (2), 48.

Pappas, G., & Memish, Z.A. (2007). Brucellosis in the Middle East: a persistent medical, socioeconomic and political issue. Journal of Chemotherapy, 19 (3), 243-248.

Figueiredo, P., Ficht, T.A., Rice-Ficht, A., Rossetti, C.A. & Adams, L.G. (2015). Pathogenesis and immunobiology of brucellosis: review of Brucella – host interactions. The American Journal of Pathology, 185 (6), 1505-1517.

Wolf, J., Rose-John, S. & Garbers, C. (2014). Interleukin-6 and its receptors: a highly regulated and dynamic system. Cytokine, 70 (1), 11-20.

Steensberg, A., Keller, C., Starkie, R.L., Osada, T., Febbraio, M.A. & Pedersen, B.K. (2002). IL-6 and TNF-α expression in, and release from, contracting human skeletal muscle. American Journal of Physiology-Endocrinology and Metabolism, 283 (6), E1272-E1278.

Rasouli, M. & Kiany, S. (2007). Association of interferon-gamma and interleukin-4 gene polymorphisms with susceptibility to brucellosis in Iranian patients. Cytokine, 38 (1), 49-53.

Reza, M.A., Samira, A., Hossein, H.A., Behnam, S., Mohammad, A., Ronak, M.Z. & Saeede, M. (2017). Serum interferon-gamma and interleukin-4 in patients with brucellosis before and after treatmen. Asian Pacific Journal of Tropical Disease, 7 (7), 396-400.

Asaei, S., Rasouli, M. & Moravej, A. (2013). Interleukin-8 but not interleukin-6 variant may affect susceptibility to brucellosis. Iranian Journal of Immunology, 10 (3), 158-166.

Опубліковано
2019-07-29
Як цитувати
Huseynov, E. M. (2019). ДИНАМІКА БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ, IL-4 ТА IL-6 ПРИ ГОСТРОМУ БРУЦЕЛЬОЗІ ПІД ВПЛИВОМ ЛІКУВАННЯ. Інфекційні хвороби, (2), 29-33. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2019.2.10323
Номер
Розділ
Оригінальні дослідження