ДИНАМІКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ

  • I. H. Markovych Науково-координаційне управління національної академії медичних наук України, м. Київ
Ключові слова: захворюваність, поширеність, ретроспективний епідеміологічний аналіз, кореляційний аналіз, чинники середовища життєдіяльності

Анотація

Мета роботи – дослідити вплив на динаміку інфекційної захворюваності населення України деяких епідемічних ризиків в умовах соціально-економічних перетворень.

Для встановлення динаміки інфекційного процесу в Україні проведено ретроспективний епідеміологічний аналіз, який базувався на вивченні багаторічної захворюваності населення за статистичними даними галузевої звітності МОЗ України та Держсанепіднагляду. Для виявлення сили й характеру взаємозв’язку між динамікою показників первинної інфекційної захворюваності населення (поширеності хвороб) та деяких чинників середовища життєдіяльності людини застосовано кореляційний аналіз і побудовано кореляційно-регресійні моделі.

В Україні впродовж 1994-2015 рр. загальна чисельність населення зменшилась на 17,6 %, що супроводжувалося змінами в динаміці інфекційної захворюваності (в бік її зниження), про що свідчить пряма взаємозалежність між динамікою показників, які характеризують ці явища (0,65≤r≤0,73). Соціально-економічні перетворення в Україні призвели до зменшення обсягів утворених відходів від економічної діяльності підприємств, зокрема в 2,2 разу викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. При цьому показники інфекційної захворюваності найсильніше корелювали із загальним обсягом зважених часток в атмосферному повітрі від стаціонарних джерел (r≥0,91), викидами оксидів азоту (r≥0,75), оксиду вуглецю (r≥0,82), викидами речовин у вигляді суспендованих твердих частинок більше 2,5 мкм та менше 10 мкм (r=0,96), а отже зменшення концентрації цих речовин у повітрі позитивно позначається на стані здоров’я населення. Оберненопропорційні кореляційні зв’язки виявлені між показниками соціально-економічного розвитку країни (регіонів) та показниками поширеності інфекційних хвороб (вперше виявленої інфекційної захворюваності) опосередковано вказують на те, що збільшення капітальних інвестицій за видами економічної діяльності (-0,48≤r≤-0,59); зростання сумарного доходу регіонів та наявного доходу на одну особу (-0,67≤r≤-0,80); збільшення доходів населення, зокрема заробітної плати (-0,75≤r≤-0,83), а також поточних інвестицій на охорону навколишнього природного середовища (r=-0,8) сприяють зниженню інфекційної захворюваності.

Висновки. Отримані результати свідчать про те, що умови проживання населення в різних областях України суттєво відрізняються за соціально-економічними, екологічними, демографічними та іншими показниками, при цьому інфекційні хвороби є тим індикатором, який чутливо реагує на їх зміну. Виявлені взаємозв’язки між умовами проживання населення та інфекційною захворюваністю свідчать про те, що динаміка та керованість епідемічного процесу інфекційних хвороб залежить від багатьох чинників, а отримані результати є підґрунтям для розробки та ухвалення адекватних управлінських рішень щодо забезпечення епідемічного благополуччя на рівні держави та регіонів.

Біографія автора

I. H. Markovych, Науково-координаційне управління національної академії медичних наук України, м. Київ

к. мед. н., ст. наук. співробітник науково-координаційного управління національної академії медичних наук України

Посилання

Belyakov, V.D., & Yafaev, R.Kh. (1989). Epidemiologiya: uchebnik [Epidemiology: textbook]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Pavlovskiy, E.N. (1946-1948). Rukovodstvo po parazitologii cheloveka s ucheniem o perenoshchikakh transmissivnykh bolezney [Guide to human parasitology with vector-borne diseases]. Moscow - Leningrad: Izd-vo AN SSSR [in Russian].

Elkin, I.I. (1973). Obshchaya i chastnaya epidemiologiya: rukovodstvo dlia vrachey [General and private epidemiology: guidelines for doctors]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Pіshak, V.P., & Bozhar, Yu.I. (2009). Medychna bіolohіia: pіdruchnyk, 2-he vyd., pereroblene і dopovnene [Medical biology: textbook, 2nd ed., updated and revised]. Vіnnytsia: Nova knyha [in Ukrainian].

Sidorenko, M.L., Buzoleva, L.S. (2013). Adaptatsiya patogennykh bakteriy k abioticheskim i bioticheskim faktoram pochv: monografіya [Adaptation of pathogenic bacteria to abiotic and biotic factors of soil]. Kostenkov, N.M. (Ed.). Moscow: Izd-vo: MGU im. Nevelskogo [in Russian].

Cherkasskiy, B.D. (2001). Rukovodstvo po obshchey epidemiologii [General epidemiology guide]. Moscow: Meditsina [in Russian].

Pokrovskiy, V.I., & Briko, N.I. (2010). Infektsionnye bolezni v epokhu globalizatsii [Infectious diseases in the era of globalization]. Vestnik RAMN – Bulletin of Russian Academy of Medical Sciences, (11), 6-11 [in Russian].

Last, J.M. (1993). [Epidemiology, society and ethics]. Gillon, R (Ed). Chichester, UK: Wiley.

Rotman, K.Dzh., & Greenland, S. (1998). [Modern epidemiology]. Philadelphia, PA: Lippincott-Raven, Inc.

Haluzeva zvitnist MOZ Ukrainy, Derzhavnoi sanitarno-epidemiolohichnoi sluzhby Ukrainy za 1994-2015 roky [Sectoral reports of the Ministry of Health of Ukraine, State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine for 1994-2015] [in Ukrainian].

Voronenko, Yu.V., & Moskalenko, V.F. (Eds.). (2000). Sotsialna medytsyna ta orhanizatsiia okhorony zdorovia [Social medicine and healthcare organization]. Ternopil: Ukrmedknyha [in Ukrainian].

Prüss-Üstün, A., & Corvalán, C. Preventing disease through healthy environments: towards an estimate of the environmental burden of disease: executive summary. Retrieved from: https://apps.who.int/iris/handle/10665/433751.

(1992). Mizhnarodna konventsiia pro okhoronu biolohichnoho riznomanittia [International Convention for the Protection of Biological Diversity]. Retrieved from: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_030 [in Ukrainian].

Mykiievych, M.M., Andrusevych, N.I., & Budiakova, T.O. (2004). Yevropeiske pravo navkolyshnoho seredovyshcha [European environmental law]. Navchalnyi posibnyk BF «Ekopravo-Lviv» [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-07-29
Як цитувати
Markovych, I. H. (2019). ДИНАМІКА ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ НА ТЛІ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ПЕРЕТВОРЕНЬ В УКРАЇНІ. Інфекційні хвороби, (2), 4-14. https://doi.org/10.11603/1681-2727.2019.2.10320
Номер
Розділ
Передова стаття