№ 3 (2015)

DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2415-8798.2015.3

Зміст

ОГЛЯДИ ТА ВЛАСНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

V. M. Nechyporuk, M. M. Korda
PDF
M. D. Protsaylo, P. V. Hoshchynkyy, S. A. Zhuk
PDF
B. O. Migenko
PDF

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

O. V. Panasuik, V. P. Melnyk, G. V. Radysh, L. S. Nychyporenko, L. A. Kolomiychuk
PDF
N. R. Sokhor
PDF
O. V. Korshnyak
PDF
Т. А. Donnyk
PDF
V. T. Kirienko, V. V. Potij
PDF
S. V. Lototskaya, S. M. Andreychyn, V. M. Meretskij
PDF
T. O. Pertseva, T. V. Kireeva, O. O. Shtepa
PDF
L. M. Staníslavchuk
PDF
О. V. Korshnyak
PDF
I. G. Ilnytskyy, G. I. Ilnytskyy, O. P. Kostik, L. I. Bilozir, E. V. Tymchak, G. V. Starichek, A. I. Tymchak
PDF
M. O. Vynnychuk, S. I. Klymnyuk, L. B. Romanyuk, O. B. Pokryshko, A. J. Dronova
PDF
A. I. Balaban
PDF
Z. V. Salіy
PDF
S. V Danchak
PDF
T. J. Malchevskaya
PDF
L. P. Melnik, O. A. Grishchuk, S. M. Bilash, I. A. Martinyuk, N. A. Vasileva, L. B. Golovatyuk
PDF

ХІРУРГІЯ

A. O. Kovalchuk, O-B. E. Hyunesh
PDF
P. O. Gerasymchuk, V. G. Vlasenko, O. V. Pavlyshyn
PDF
A. P. Vitovska, V. A. Vasyuta
PDF
V. Y. Lobanets, A. G. Yuk, G. V. Karpenko, N. R. Lysyak
PDF
M. S. Zaliznyak
PDF
A. V. Boychuk, V. A. Khudobyak
PDF

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

A. P. Mokra, A. G. Shulgaj, O. I. Peleshok
PDF
L. J. Kovalchuk, A. V. Mokіenko, N. F. Petrenko
PDF
O. O Shevchuk
PDF
M. I. Maruschak, I. V. Antonishin, G. G. Gabor, A. V. Brzhisky
PDF
D. V. Kozak
PDF
N. I. Misula
PDF
V. I. Bondarchuk
PDF
M. S. Gnatiuk, O. B. Slabyj
PDF
O. J. Galician-Charchalis, A. V. Hantimurov, I. V. Pylypko
PDF
R. V. Blyznyuk, A. A. Hudyma, O. B. Svan
PDF
V. V. Chernyashova
PDF

ОБМІН ДОСВІДОМ

P. R. Selskiy
PDF
B. M. Sakovich
PDF