Новий погляд на питання діагностики ендогенної інтоксикації у хворих з опіковою травмою

  • V. S. Savchin Комунальна міська клінічна лікарня №8
  • L. R. Ostapiuk Вінницький національний медичний університет імені М.І. Пирогова
  • A. S. Voloshinovsky Львівський національний університет імені Івана Франка
  • T. S. Malyi Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: опікова травма, сепсис, метод флуоресцентної спектроскопії

Анотація

Мета роботи: діагностика запальних змін у хворих з опіковою травмою в рамках методу флуоресцентної спектроскопії.

Матеріали і методи.  Клінічною базою дослідження сироватки крові (СК) хворих із опіковою травмою  було опікове відділення Комунальної міської клінічної лікарні № 8 м. Львова. Експериментальна база – лабораторія люмінесценції кафедри експериментальної фізики Львівського національного університету імені Івана Франка. Об’єктами дослідження були 48 проб СК 10 пацієнтів віком від 24 до 58 років (7 чоловічої статі і 3 жіночої) з опіками полум’ям та окропом  І-ІІА-ІІБ ступеня загальною площею від 18 до 45 % поверхні тіла, в тому числі голови та шиї.

Результати досліджень та їх обговорення. Вивчено спектри флуоресценції (СФ) СК хворих з опіковою травмою, які являють λ-подібні криві у діапазоні 300 нм <l< 450 нм. Основними показниками, які використано для аналізу СФ СК, є інтенсивність флуоресценції (Iф) та положення максимуму смуги флуоресценції (lmax). Дослідження СК розпочиналися при появі загрозливих ознак щодо розвитку гнійно-септичних ускладнень і проводилося в динаміці з інтервалом 3–8 днів аж до одужання.

Посилання

Kovalenko, O.M. (2012). Patohenetychne obhruntuvannia prohram khirurhichnoho likuvannia ditei z poshyrenymy opikamy ta vplyv yikh na perebih ranovoho protsesu [Pathogenetic substantiation of programs of surgical treatment of children with common burns and their influence on the course of wound process]. Doctor’s thesis. Kyiv: O. Bohomolets National Medical University [in Ukrainian].

Savchyn, V.S. (2014). Osoblyvosti reparatyvnykh protsesiv u khvorykh z hlybokymy opikamy holovy ta shyi [Features of reparative processes in patients with deep burns of the head and neck]. Arkhiv klinichnoi ta eksperymentalnoi medytsyny – Archive of Clinical and Experimental Medicine, 23 (2), 149-152 [in Ukrainian].

Savchyn, V.S. (2014). Osoblyvosti zapalnoi vidpovidi pry opikovii travmi holovy i shyi [Features of the inflammatory response when burn injury to the head and neck]. Arkhiv klinichnoi medytsyny – Archive of Clinical Medicine, 2 (2), 112-113 [in Ukrainian].

Pat. №76953 Ukraina A61V 17/00 G01N 33/48, G01N 21/64 (2013). Sposib rannoi diahnostyky hniino-septychnykh uskladnen za dopomohoiu metodu fluorestsentnoi spektroskopii [Method of early diagnosis of purulent-septic complications using the method of fluorescence spectroscopy]. Herych I.D., Bulavenko O.V., Ostapiuk L.R., Voloshynovskyi A.S., Miahkota S.V., zaiavnyk ta patentovlasnyk Vinnytskyi natsionalnyi medychnyi universytet. – № 201207441, Biul. № 2 [in Ukrainian].

Savchyn, V.S., Ostapiuk, L.R., Voloshynovskyi A.S., & Malyi, T.S. (2016). Aprobatsiia metodu fluorestsentnoi spektroskopii dlia diahnostyky endohennoi intoksykatsii pry opikovii travmi [Approbation of the fluorescence spectroscopy method for the diagnosis of endogenous intoxication with burn injury]. Klinichna khirurhiia – Сlinical Surgery, 6, 68-70 [in Ukrainian].

Herych, I.D., Bulavenko, O.V., Ostapiuk, L.R., Voloshynovskyi, A.S., & Miahkota, S.V. (2015). Fluorestsentna spektroskopiia: mozhlyvosti zastosuvannia v medychnii praktytsi [Fluorescent Spectroscopy: ability to use in medical practice]. Lviv: Liha-Pres [in Ukrainian].

Herych, I., Bulavenko, O., & Ostapiuk, L. (2014). Spectral-fluorescent properties of serum as a reliable marker for early diagnosis of sepsis. Journal of Gynecology and Obstetrics, 2(5), 71-74 [Electronic resource]. Retrieved from: doi: 10.11648/j.jgo.20140205.11.

Bulavenko, O.V, Ostapiuk, L.R., Rud, V.O., Voloshynovskyi, A.S. (2016). Obhruntuvannia dotsilnosti zastosuvannia metodu fluorestsentnoi spektroskopii v kompleksnii diahnostytsi pisliapolohovoho endometrytu [Rationale of the method of fluorescence spectroscopy in complex diagnosis of postpartum endometritis]. Zdorovye zhenshchiny – Health of a Woman, 3 (109), 71-75 [in Ukrainian].

Bulavenko, O.V., Herych, I.D., Ostapiuk, L.R., Vashchuk V.V., Voloshynovskyi, A.S., & Miahkota, S.V. (2013). Modeliuvannia zmin syrovatky krovi pry riznykh zakhvoriuvanniakh ta likuvalnykh zakhodakh [Modeling changes in serum for different diseases and medical events]. Biomedical and biosocial anthropology – Biomedical and Biosocial Anthropology, 20, 8-14 [in Ukrainian].

Опубліковано
2019-03-25
Як цитувати
Savchin, V. S., Ostapiuk, L. R., Voloshinovsky, A. S., & Malyi, T. S. (2019). Новий погляд на питання діагностики ендогенної інтоксикації у хворих з опіковою травмою. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1), 20-24. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.1.9907
Номер
Розділ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ