Динаміка змін в антиоксидантно-прооксидантній системі в тканинах нирок при травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та синдрому ішемії-реперфузії

  • G. Y. Tsymbaliuk ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Тернопіль, Україна
Ключові слова: ішемія, реперфузія, джгут, експеримент, нирка, перекисне окиснення ліпідів.

Анотація

Мета роботи: вивчити вплив реперфузії кінцівки в моделі поєднаної травми органів черевної порожнини та гіповолемічного шоку на зміни антиоксидантно-прооксидантних механізмів у тканинах нирки.

Матеріали і методи. В експерименті використали 80 статевозрілих  білих щурів-самців лінії Wistar масою 190–220 г, які знаходилися на стандартному раціоні віварію. 

Усіх тварин розділили на  групи: контрольну і 3 дослідні (по 8 тварин у кожній групі). У тварин першої дослідної групи  під тіопепнтало-натрієвим знеболенням (40 мг·кг-1) проксимально на ліві лапки накладали кровоспинний джгут терміном на 120 хв. У другій дослідні групі було  змодельовано поєднану травму органів черевної порожнини шляхом нанесення двох дозованих ударів у ділянку черевної порожнини; гіповолемічний шок моделювали шляхом кровопусканням  від 20 до 22 % об’єму циркулюючої крові з стегнових судин.  В третій дослідній групі  моделювали поєднану травму органів черевної порожнини та реперфузію кінцівок. Тварин контрольної групи вводили тільки в наркоз.

Тварин дослідних груп виводили з експерименту в умовах тіопентало натрієвого наркозу методом тотального кровопускання з серця через 1, 3 та 7 діб після репрерфузії. Для дослідження забирали нирки тварин.

У гомогенатах нирки визначали активність каталази, вміст реагентів до тіобарбітурової кислоти (ТБК-активних продуктів), та основі цих даних розраховували антиоксидантно-прооксидантний індекс.

Результати досліджень та їх обговорення. Встановлено, що реперфузія кінцівки спричиняє тривалий оксидативний стрес у тканинах нирки, про що свідчить значне накопичення  ТБК-активних продуктів ПОЛ в її тканині. Вивлено однотипність у динаміці змін рівня ТБК-активних продуктів ПОЛ та активності каталази між групами тварин із реперфузійними змінами та групою, де моделювали закриту травму органів черевної порожнини та гіповолемічний шок. 

         У групі тварин, де поєднували реперфузію, травму органів черевної порожнини та гіповолемічний шок, розвивалося виснаження  антиоксидантних механізмів, про що свідчила динаміка показника АПІ до сьомої доби, коли він на 37,8 % був статистично менше контрольних показників (р<0,05). Це свідчить про високий ризик розвитку синдрому поліорганної недостатності та необхідність подальшого вивчення та розробки засобів корекції та профілактики.

Біографія автора

G. Y. Tsymbaliuk, ДВНЗ “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України”, Тернопіль, Україна
 

Посилання

Center for Disease Control Prevention (2017). Estimated Number of Extremities Visited to Ed and Cost of Injury Reports. Available online at: https://wisqars.cdc.gov:8443/cost.

Mabry R. L. (2006). Tourniquet use on the battlefield. Mil. Med. 171, 352–356.

Inaba K., Siboni S., Resnick S., Zhu J., Wong M. D., Haltmeier T., et al. (2015). Tourniquet use for civilian extremity trauma. J. Trauma Acute Care Surg., 79, 232–237.

Ode G., Studnek J., Seymour R., Bosse M. J., Hsu J. R. (2015). Emergency tourniquets for civilians: can military lessons in extremity hemorrhage be translated? J. Trauma Acute Care Surg., 79, 586-591

Ryan M. Corrick, Huiyin Tu, Dongze Zhang, Aaron N. Barksdale, Robert L. Muelleman, Michael C. Wadman, andYu-Long Li (2018). Dexamethasone Protects Against Tourniquet-Induced Acute Ischemia-Reperfusion Injury in Mouse. Hindlimb Front Physiol., 9, 244.

Holcomb JB, McMullin NR, Pearse L, Caruso J, Wade CE, Oetjen-Gerdes L, Champion HR, Lawnick M, Farr W, Rodriguez S, Butler FK.

(2007). Causes of death in U.S. Special Operations Forces in the global war on terrorism: 2001–2004. Ann. Surg.,245,986–991.

Alastair Beaven, Rob Briard, Mark Ballard, Paul Parker (2017). Two New Effective Tourniquets for Potential Use in the Military Environment: A Serving Soldier Study. Military Medicine, 182(7), 1929–1932.

Schenk, E., Wijetunge, G., Mann, N. C., Lerner, E. B., Longthorne, A., & Dawson, D. (2014). Epidemiology of mass casualty incidents in the United States. Prehospital Emergency Care, 18(3), 408–416.

King, D. R., Larentzakis, A., & Ramly, E. P. (2015). Tourniquet use at the Boston Marathon bombing: Lost in translation. Journal of Trauma and Acute Care Surgery, 78(3), 594-599.

Nagornaja N. V., Chetveryk N.A. (2010). Oksidativnuy stress: vlyjanie na organism cheloveka, metody otchenki [Oxidative stress: effects on the human body, methods of evaluation]. Zdorovja dytunu – Child health, 2. Available online at: http://www.mif-ua.com/archive/article/12762 [in Russian].

Koroljuk M.A., Ivanova L.I., Majorova I.G., Tokarev V.E. (1988). Metod opredelenia aktyvnosti katalazy [Method for determination of catalase activity]. Laboratornoe delo - Laboratory work.1,16–19. [in Russian].

Del Rio, D., Stewart, A.J., & Pellegrini, N. (2005). A review of recent studies on malondialdehyde as toxic molecule and biological marker of oxidative stress. Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis., 15, 316-328.

Опубліковано
2018-07-05
Як цитувати
Tsymbaliuk, G. Y. (2018). Динаміка змін в антиоксидантно-прооксидантній системі в тканинах нирок при травмі органів черевної порожнини на фоні гіповолемічного шоку та синдрому ішемії-реперфузії. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 63-69. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2018.3.8898
Номер
Розділ
Експериментальні дослідження