Оцінка стану мікрогемодинаміки за допомогою лазерної доплерівської флоуметрії у хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок після трансплантації клітин кордової крові

Автор(и)

  • D. В. DOMBROWSKYI ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
  • V. V. SAVIN

DOI:

https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5870

Анотація

За допомогою лазерної доплерівської флоуметрії оцінено стан мікрогемодинаміки та ендотеліальної функції у хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атеросклерозу після трансплантації клітин кордової крові. Пацієнтам з проявами хронічної ішемії нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атеросклерозу виконано трансплантацію клітин кордової крові за  розробленою оригінальною методикою. В до- та післяопераційному періоді проводили дослідження стану мікрогемодинаміки за допомогою лазерної доплерівської флоуметрії. У хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок при порівнянні з нормативними показниками спостерігають зниження РККо%, РККн%: 119,2±14,0 і 103,0±45,0, проти 200–400 і 442,4±35,1 в нормативі. При цьому значення Мф, AmaxЕ, AmaxН і ПШ були більшими у хворих із хронічною ішемією кінцівок: (7,02±1,04) пф. од.; (0,84±0,12) пф. од.; (0,90±0,11) пф. од.; та (2,53±0,49) у. о. проти (4,6–6,0) пф. од.; (0,29±0,04) пф. од.; (0,37±0,07) пф. од. та (1,13±0,14) у. о., відповідно в нормативі. При порівнянні параметрів лазерної допплерівської флоуметрії в динаміці лікування через 1 та 3 місяці після трансплантації клітин кордової крові відмічено загальне покращення процесів мікроциркуляції. Використання клітин кордової крові для стимуляції ангіогенезу розширює можливості успішного лікування хворих з хронічною ішемією нижніх кінцівок на тлі облітеруючого атеросклерозу, що доведено клінічно та за допомогою лазерної доплерівської флоуметрії

Посилання

Крyпaткин А. И. Лазерная допплеровская флоуметрия: международный опыт и распространённые ошибки // Регионарн. кровообр. и микроцирк. – 2007. – № 1. – С. 90–92.

Крупаткин А. И. Лазерная допплеровская флуометрия микроциркуляции крови ; под ред. А. И. Крупаткина, В. В. Сидорова. – М. : Медицина. – 2005. – 254 с.

Крупаткин А. И. Исследование информационных процессов в микрососудистых сетях с помощью вейвлет-анализа колебательных структур кровотока / А. И. Крупаткин, В. В. Сидоров, И. А. Кутепов // Регионарн. кровообр. и микроцирк. – 2009. – № 3. – С. 21–31.

Некоторые аспекты патогенеза и расстройств микроциркуляции при развитии критической ишемии / К. М. Морозов, М. Б. Гирина, Д. Ш. Самуилова [и др.] // Регионарн. кровообр. и микроцирк. – 2007. – № 1. – С. 107–110.

Оуэн Д. Б. Сборник статистических таблиц [Текст] / Д. Б. Оуэн ; пер. с англ. Л. Н. Большева ; АН СССР, Математический ин-т им. В. А. Стеклова, Вычислительный центр. – М. : ВЦ АН СССР, 1973. – 586 с.

Павлов С. В. Оптико-електронні засоби діагностування патологій людини, пов’язаних із периферичним кровообігом : монографія / С. В. Павлов, Т. І. Козловська, В. Б. Василенко. – Вінниця : ВНТУ, 2014. – 140 с.

Танканаг А. В. Применение вейвлет-преобразования для анализа ЛДФ-грамм / А. В. Танканаг, Н. К. Чемерис // Материалы 4 Всероссийского симпозиума, 14–16 мая 2002 года. Применение ЛДФ в медицинской практике : – Пущино, 2002. – С. 28–38.

Guidelines for measurement of cutaneous blood flow by laser Doppler flowmetry / A. J. Bircher, E. M. de Boer, T. Agner [et al.] // A report from the Standardization Group of the European Society of Contact Dermatitis. Cont. Derm. – 1994. – № 30. – Р. 65–72.

Celermajer D.S. et al. Non-invasive detection of endothelial dysfunction in children and adults at risk of atherosclerosis // Lancet. – 1992. – Vol. 340. – P. 1111–1115.

Oscilations in the human cutaneous blood perfusion signal modified by endothelium-independent vasodilatators / A. Stefanovsca, H. D. Klernmno, K. A. Kirkeboen // Microvasc. Res. – 1999. – Vol. 57, № 3. – Р. 298–311.

##submission.downloads##

Опубліковано

2016-03-01

Як цитувати

DOMBROWSKYI D. В., & SAVIN, V. V. (2016). Оцінка стану мікрогемодинаміки за допомогою лазерної доплерівської флоуметрії у хворих із хронічною ішемією нижніх кінцівок після трансплантації клітин кордової крові. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (1). https://doi.org/10.11603/2414-4533.2016.1.5870

Номер

Розділ

ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ