Колостоми після обструктивної резекції сигмоподібної кишки. Коли виконувати відновлювальну операцію?

  • V. O. Shaprynskyi Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • A. V. Verba Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • S. M. Shalyhin Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • Ye. V. Shaprynskyi Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • I. P. Martsynkovskyi Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • O. O. Vorovskyi Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
  • O. I. Chernichenko Вінницький національний медичний університет імені М. І. Пирогова
Ключові слова: реконструктивно-відновлювальні операції, товста кишка, колостома

Анотація

Мета роботи: поліпшення результатів реконструктивно-відновлюючих операцій на товстій кишці шляхом визначення оптимальних термінів їх виконання.

Матеріали та методи. Проаналізовано результати лікування 152 хворих, яким були виконані реконструктивно-відновлюючі операції. Вивчено гістологічну будову, ендоскопічні зміни кукси прямої кишки в різні терміни після її відключення, що дозволило встановити оптимальний термін для проведення реконструктивно- відновлюючих операцій.

Результати досліджень та їх обговорення. Аналіз і прогнозування регенераторних процесів в зоні реконструкції кишки в основі своїй базується на результатах морфологічних досліджень. Тому дослідження морфологічних змін проксимального і дистального відділів товстої кишки стало основою для оптимізації термінів виконання реконструктивно-відновлюючих операцій після накладення колостоми. Структурно-функціональна перебудова слизової оболонки починається в проксимальному відділі товстої кишки і в куксі товстої кишки вже через 1 місяць після першого етапу хірургічного лікування і проявляється перевагою гіперпластичних і реактивно-запальних змін, які відновлювалися, за нашими даними, через 3 місяця після накладення стоми. На пізніх термінах дослідження (6 і більше місяців) кукси товстої кишки чітко визначається ряд тенденцій морфофункціональної перебудови товстої кишки. Ці тенденції характеризуються: поступовим і нерівномірним наростанням атрофії крипт з осередковою їх регресією в терміни після 6 місяців і морфофункціональною клітинною перебудовою покривного епітелію. Незважаючи на те, що кількість і довжина крипт зменшується, в пізні терміни після першого етапу хірургічного лікування, їх архітектоніка і клітинний склад зберігається зі значним переважанням келихоподібних клітин. Було проведено ендоскопічне дослідження кукси прямої кишки в різний термін. Аналізуючи ендоскопічну картину кукси товстої кишки, було встановлено, що в терміни 2,5-3 місяці слизова оболонка кукси відповідає нормі, а зі збільшенням терміну відключення товстої кишки відбуваються суттєві зміни стінки товстої кишки, а саме згладжуються складки товстої кишки, знижується тонус стінки кишки, виникають атрофічні зміни слизової оболонки.

Посилання

Kosovan, V.M. (2010). Vidnovliuvalni operatsii pislia perenesenykh obstruktyvnykh rezektsii syhmopodibnoi kyshky v ranni terminy [Reconstructive operations after suffering obstructive resection of the sigmoid colon in the early stages]. Visnyk Vinnytskoho natsionalnoho medychnoho universytetu – Bulletin of Vinnytsia National Medical University, 14 (1), 119-122 [in Ukrainian].

Poyda, A.I. (2009). Rekonstruktivno-vosstanovitelnye operatsii v khirurgii tolstoy kishki [Reconstructive restorative in colon surgery]. Zdorovye Ukrainy – Health of Ukraine, 12 (1), 44-45 [in Russian].

Poida, O.I., & Melnyk, V.M. (2011). Nespromozhnist shviv anastomoziv v khirurhii tovstoi kyshky [Failure of anastomosis sutures in colon surgery]. Ukrainskyi zhurnal khyrurhii – Ukrainian Journal of Surgery, (2), 44-47 [in Ukrainian].

Mametkuliiev, B.R. (2013). Optymizatsiia rezultativ rekonstruktyvno-vidnovliuiuchykh operatsii pry obstruktyvnykh rezek­tsiiakh tovstoi kyshky z urakhuvanniam profilaktyky hniino-septychnykh uskladnen [Optimization of the results of reconstructive operations for obstructive bowel diseases and profitable septic complications]. Aktualni pytannia transportnoi medytsyny – Actual Issues of Transport Medicine, (1), 97-107 [in Ukrainian].

Tamm, T.I., Datsenko, B.M., Belov, S.G., & Kirillov, A.V. (2010) Rekonstruktivno-vosstanovitelnye operatsii v koloproktologii [Reconstructive surgery in coloproctology]. Khіrurgіchna persperspektiva — Surgical Perspective, (1), 173-175 [in Russian].

Zakharash, M.P., Zakharash, М.Р., Poyda, А.І., & Melnik, V.M. (2011). Vybor metoda vosstanovitelnogo etapa ope­ratsii pri khirurgicheskom lechenii kolorektalnogo raka [The choice of the method of the recovery phase of the operation in the surgical treatment of colorectal cancer]. Proceedings of the 3rd Сongress of сoloproctologists of Ukraine with the Participation of Countries of Central and Eastern Europe. Odessa, May 18-20. (рр. 257­-259) [in Russian].

Kotsubanov, K.V., Yaroshchak, S.V., & Miminoshvili, A.O. (2011). Morfo-funktsionalnoe sostoyanie otklyuchennoy tolstoy kishki v razvitii posleoperatsionnogo pareza pri vosstanovitelnykh operatsiyakh [Morphological and functional state of the disabled colon in the development of postoperative paresis during recovery operations]. Ukrainskyi zhurnal khirurhii – Ukrainian Journal of Surgery, (1), 136-­139 [in Russian].

Shaprynskyi, V.O., & Shalyhin, S.M. (2012). Vybir optymalnoho terminu vykonannia rekonstruktyvno-vidnovliuiuchykh ope­ratsii na tovstii kyshtsi [The choice of the optimal term for reconstructive surgery on the colon]. Klinichna anatomiia ta ope­ratyvna khirurhiia – Clinical Anatomy and Surgery, (3), 106-107 [in Ukrainian].

Опубліковано
2020-01-21
Як цитувати
Shaprynskyi, V. O., Verba, A. V., Shalyhin, S. M., Shaprynskyi, Y. V., Martsynkovskyi, I. P., Vorovskyi, O. O., & Chernichenko, O. I. (2020). Колостоми після обструктивної резекції сигмоподібної кишки. Коли виконувати відновлювальну операцію?. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 54-58. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2020.2.10765
Номер
Розділ
З ДОСВІДУ РОБОТИ