Порівняльна оцінка різних методів закриття ранових дефектів у пацієнтів із синдромом стопи діабетика

  • I. Ya. Dzyubanovsky Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
  • R. M. Antoshchuk Волинський обласний госпіталь ветеранів війни
  • A. M. Prodan Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України
Ключові слова: цукровий діабет, синдром стопи діабетика, еквівалент дерми, platelet-rich plasma

Анотація

Мета роботи: покращити результати хірургічного лікування хворих із синдромом стопи діабетика (CCД) шляхом використання сучасних методів закриття ранових дефектів.

Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів комплексного обстеження й лікування 67 хворих із ССД. Пацієнтів поділені на групу порівняння – 31 (46,27 %) хворий, яким виконано “класичну” автодермопластику, та основну групу – 36 (53,73 %) хворих. Серед них у 17 (47,22 %) хворих проведено закриття ранового дефекту за допомогою еквіваленту дерми, а у 19 (52,78 %) хворих використано PRP методику. Відповідно до клінічних форм ССД виділено невропатичну форму стопи діабетика у 30 (44,78 %) хворих та нейроішемічну форму стопи діабетика у 37 (55,22 %) хворих. На підставі отриманих результатів використання різних способів закриття дефектів обчислювали площу та швидкість загоєння ран.

Результати досліджень та їх обговорення. За результатами аналізу застосування еквіваленту дерми встановлено наступне: на     20-ту добу лікування площа рани у 1,76 раза менша від площі рани в пацієнтів без використання еквіваленту дерми; швидкість загоєння рани вища в 1,41 раза. При застосуванні PRP мембрани встановлено, що на 20-ту добу лікування площа рани у 2,25 раза менша від площі рани в пацієнтів без використання PRP мембрани, а швидкість загоєння рани вища в 1,45 раза. Використання клітинно-тканинних технологій та збагаченою тромбоцитами та факторами росту мембрани у місцевому лікуванні ранового дефекту дозволяє досягти загоєння й поліпшує результати лікування за рахунок прискорення строків епітелізації порівняно із традиційною терапією.

Посилання

Zheng, Yan, Sylvia H. Ley, Frank B. Hu. (2018). Global aetiology and epidemiology of type 2 diabetes mellitus and its complications. Nature Reviews Endocrinology 14 (2), 88.

Boulton, Andrew J.M. (2005). The global burden of diabetic foot disease. The Lancet, 366 (9498), 1719-1724.

Zelen, C., & Armstrong, D.G. (2019). 45-LB: Results of a pilot evaluation of a novel autologous homologous skin construct treat­ment of diabetic foot wounds refractory to conventional treatments.

Weller C.D., Gardiner, E.E., Arthur, J.F., Southey, M., & Andrews, R.K. (2019). Autologous platelet-rich plasma for healing chronic venous leg ulcers: Clinical efficacy and potential mechanisms. International Wound Journal, 16 (3), 788-792.

Tsachiridi, M., Galyfos, G., Andreou, A., Sianou, A., Sigala, F., Zografos, G., & Filis, K. (2019). Autologous Platelet-Rich Plasma for Nonhealing Ulcers: A Comparative Study. Vascular Specialist International, 35 (1), 22.

Cheun, T.J., Haidar, G.M., & Toursarkissian, B. (2019). Peripheral Arterial Disease and Diabetes Mellitus. In The Diabetes Textbook. Springer, Cham.

Miron R.J., Fujioka-Kobayashi, M., Bishara, M., Zhang, Y., Hernandez, M., & Choukroun, J. (2017). Platelet-rich fibrin and soft tissue wound healing: a systematic review. Tissue Engineering Part B: Reviews. 23 (1), 83-99.

Bello, Y.M., Falabella, A.F., & Eaglstein, W.H. (2001). Tissue-engineered skin. Current status in wound healing. Am. J. Clin. Dermatol., 2 (5), 305-313

Hasenstein, Todd A., Timothy Greene, C., Van Jennifer, Andrew Meyr, J. (2019). Soft tissue reconstruction with diabetic foot tissue loss. Clinics in Pediatric Medicine and Surgery, 36, 3, 425-440.

Опубліковано
2019-11-04
Як цитувати
Dzyubanovsky, I. Y., Antoshchuk, R. M., & Prodan, A. M. (2019). Порівняльна оцінка різних методів закриття ранових дефектів у пацієнтів із синдромом стопи діабетика. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (3), 57-61. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.3.10547
Номер
Розділ
З ДОСВІДУ РОБОТИ