Можливості радикального лікування папілярних карцином щитоподібної залози методом мініінвазивної хірургії

  • B. B. Guda ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України”
  • A. E. Kovalenko ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України”
  • Yu. M. Taraschenko ДУ “Інститут ендокринології та обміну речовин імені В. П. Комісаренка НАМН України”
Ключові слова: диференційований рак щитоподібної залози, тиреоїдектомія, міні-доступ

Анотація

Мета роботи: розробити та ретроспективно оцінити результати хірургічного методу міні-доступу до щитоподібної залози у хворих з диференційованим тиреоїдним раком.

Матеріали і методи. Проаналізовано результати обстеження та хірургічного лікування 60 хворих із папілярними карциномами щитоподібної залози, прооперованих із застосуванням мініінвазивного методу, який полягає в зменшенні хірургічного розрізу до 2,5–3 см на рівні нижнього краю перешийка щитоподібної залози. Оцінювання результатів удосконаленого методу проводили за такими критеріями: кількість днів перебування у стаціонарі, частота ускладнень (однобічне транзиторне пошкодження зворотного гортанного нерва, транзиторна гіпокальціємія, кровотеча), стан післяопераційних рубців.

Результати досліджень та їх обговорення. Запропонований спосіб міні-доступу при хірургічному втручанні на щитоподібній залозі за її пухлинної патології є менш травматичним, більш радикальним та абластичним порівняно з традиційним. Частота післяопераційних ускладень не відрізнялася від такої при операціях із використанням звичайного доступу, водночас у жодному випадку не спостерігали у післяопераційному періоді випадків кровотечі. При оцінюванні стану післяопераційних рубців встановлено, що у всіх хворих кількість балів, які були нараховані за Stony Brook, була не нижче 3. Зменшення довжини розтину має позитивний не тільки косметичний, а й психологічний ефекти, комфортний для пацієнтів, створює умови для кращої реабілітації пацієнтів усіх вікових категорій.

Посилання

Duke, W., & Terris, D. (2014). Alternative approaches to the thyroid gland. Endocrinology & Metabolism Clinics of North America, 43, 2, 459-474.

Billmann, F., Bokor-Billmann, T., Lapshyn, H., Burnett, C., Hopt, U., & Kiffner, E. (2014). Minimal-access video-assisted thyroidectomy for benign disease: a retrospective analysis of risk factors for postoperative complications. International Journal of Surgery, 12, 1306-1309.

Maystrenko, N.A., Romashchenko, P.N., Kryvolapov, D.S., Pryshvyn, A.P., & Mykhalchenko, G.V. (2017). Minimalnoinvazivnaya khirurhgiya shchytovidnoy zhelezy [Minimal invasive thyroid gland surgery]. Mezhdunarodnyy nauchnoissledovatelskyy zhurnal – International Research Journal, 1 (55), 144-151 [in Russian].

Miccoli, P., Biricotti, M., Matteucci, V., Ambrosini, C., Wu, J., & Materazzi, G. (2016). Minimally invasive video-assisted thyroidectomy: reflections after more than 2400 cases performed. Surgical Endoscopy, 30, 6, 2489-2495.

Razumovskyy, A.Yu., Mytupov, Z.B., & Yushyna, T.E. (2014). Minimalno-invazivnaya khirurhgiya shchytovidnoy zhelezy [Minimal invasive thyroid gland surgery]. Detskaya khyrurhyia – Children’s Surgery, 6, 41-45 [in Russian].

Tarashchenko, Y., Kovalenko, A., Bolgov, M., Guda, B., Ostafiychuk, M., & Kolluh, O. (2018). Postoperative hemorrhages in thyroidal surgery. Klinicheskaya Khirurgiya – Clinical Surgery, 85, 9, 39-41.

Anuwong, А. (2016). Transoral endoscopic thyroidectomy vestibular approach: A series of the first 60 human cases. World Journal of Surgery, 40, 3, 491-497.

Ban, E., Yoo, J., Kim, W., Son, H., Park, S., Lee, S., ..., & Park C.S. (2014). Surgical complications after robotic thyroidectomy for thyroid carcinoma: a single center experience with 3,000 patients. Surgical Endoscopy, 28, 9, 2555-2563.

Опубліковано
2019-09-10
Як цитувати
Guda, B. B., Kovalenko, A. E., & Taraschenko, Y. M. (2019). Можливості радикального лікування папілярних карцином щитоподібної залози методом мініінвазивної хірургії. Шпитальна хірургія. Журнал імені Л. Я. Ковальчука, (2), 22-27. https://doi.org/10.11603/2414-4533.2019.2.10414
Номер
Розділ
ОРИГІНАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ