МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОДУКТОВИМ ПОРТФЕЛЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: лікарські засоби, ефективність розробок, черговість розробок, маркетинговий підхід, інноваційний процес, інноваційний продуктовий портфель

Анотація

Мета роботи. Дослідити вплив складових маркетингового підходу до управління інноваційним продуктовим портфелем фармацевтичного підприємства на результативність та економічну ефективність розробок генеричних лікарських засобів (ЛЗ).

Матеріали і методи. У якості матеріалів використовували звітні дані про виконані науково-дослідні роботи щодо розробки ЛЗ, звітні дані ВАТ ХФЗ «Червона Зірка» за період 1999–2000 рр. щодо виробництва та збуту ЛЗ, наукові публікації, власні дослідження та результати моніторингу роздрібного ринку ліків компанії «Моріон»; методи: систематизації теоретичного і практичного матеріалу, маркетингового аналізу, порівняльний й економічний методи, метод описового узагальнення. Дана робота має ретроспективний характер.

Результати й обговорення. Проведено опрацювання матеріалів щодо маркетингового підходу до удосконалення управління інноваційним продуктовим портфелем при розробці генеричних ЛЗ фармацевтичним виробничим підприємством (ФВП). Проаналізовано комплексний підхід для реалізації інноваційної продуктової політики підприємства та управління продуктовим портфелем. Висвітлено маркетингові складові та їх застосування у комплексному технологічному процесі створення генеричних ЛЗ, постановки на виробництво та виведення їх на ринок. Визначення економічної ефективності проведено на прикладі таблетованих генеричних препаратів диклофенаку, дротаверину (торгова назва Но-Кру-ша), піроксикаму, мазі «Гіоксизон», що одночасно впроваджувались у виробництво. Проаналізовано виробничі та економічні показники 24 серій випуску продукції за 18 місяців. Встановлено, що згідно з ринковим попитом більше 70 % обсягу нової продукції становили таблетки диклофенаку 0,05 г, рентабельність яких склала 88,04 %. Визначено низьку рентабельність (14,19 %) таблеток Но-Кру-ша 0,04 г. Збитковими за досліджуваний період виявились два ЛЗ: таблетки Но-Кру-ша 0,04 г й мазь «Гіоксизон» 15 г. З початку постановки на виробництво та виходу на ринок за 18 міс., що аналізувались, проведено повернення всіх інвестованих коштів та отримано більше одного млн грн додаткового прибутку. При цьому частка прибутку, що генерували таблетки диклофенаку 0,05 г, склала 96,47 %.

Висновки. Узагальнено сутність та доцільність комплексного маркетингового підходу до управління продуктовими проектами з розробки ЛЗ. Сформовано блок-схему моделі щодо удосконалення управління продуктовим проектом із розробки ЛЗ на основі маркетингового підходу. Проаналізовано звітні матеріали виробника та фірми-розробника щодо одночасної реалізації кількох індивідуальних проектів інноваційного продуктового портфелю із розробки та виведення на ринок генеричних ЛЗ. Обґрунтовано доцільність та економічну ефективність використання маркетингового підходу у формуванні пріоритетності при плануванні поетапної реалізації індивідуальних продуктових проектів. Розрахунки показали, що маркетинговий підхід дає змогу підвищити ефективність продуктових проектів з розробки ЛЗ та значною мірою використовувати принципи самофінансування та рефінансування.

Біографії авторів

M. M. Slobodyanyuk, Національний фармацевтичний університет

д-р фармац. н., проф., проф. каф. фармацевтичного маркетингу та менеджменту

O. S. Samborskyi, Івано-Франківський національний медичний університет

канд. фармац. н., доц., доц. каф. організації та економіки фармації і технології ліків

L. M. Havryshchuk, Івано-Франківський національний медичний університет

асистент, асистент кафедри організації та економіки фармації і технології ліків

Посилання

Michael J Barratt, Donald E Frail. Drug repositioning: bringing new life to shelved assets and existing drugs. Printed in the United States of America; 2012: 470.

Slobodianiuk, MM, Samborskyi OS. Theoretical bases and methods of efficiency substantiation and investment attractiveness of development and introduction of medicines on the basis of project planning and computer processing. Guidelines. [Теоретичні основи та методика обґрунтування ефективності й інвестиційної привабливості розробок та впровадження лікарських засобів на основі проектного планування та комп’ютерної обробки: метод. реком.] Ukrainian Center of Scientific Medical Information and Patent and Licensing of the Ministry of Health of Ukraine. Kyiv; 2017. Ukrainian.

Hrebenyk K. Medical investment: what to invest in Ukrainian pharmacy: [Electronic resource] – Available from: https://mind.ua/publications/20184249-likuvalni-investiciyi-u-shcho-vkladati-groshi-v-ukrayinskij-farmi. Ukrainian.

Slobodianiuk MM, Samborskyi OS. Improving the management of the developing new medical facilities technological process as a socially oriented project. Social Pharmacy: Status, Problems and Prospects: Materials of the IV International Scientific and Practical Internet Conference, 2018; April, 24-5; Kharkiv: 168-71. Ukrainian.

Samborskyi OS., Slobodianiuk MM. Use of project planning in the system for forecasting the efficiency and attractiveness of drug development in Ukraine. International research and practice conference “Relevant issues of modern medicine: the experience of Poland and Ukraine”: Conference proceedings, 2017; October, 20-1. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publishing”: 127-9. Ukrainian.

Slobodianiuk MM, Zhadko SV, Samborskyi OS. Scientific and methodical approaches to optimization of pharmaceutical enterprise innovative portfolio financing. Ukr zhurn kiln i lab medytsyny. 2010;2: 58-62. Ukrainian.

Baihush YuV, Slobodianiuk MM, Samborskyi OS. Justification of economic efficiency and commercial expediency of new antihypertensive drug introduction. Quality management in pharmacy: a collection of scientific works of a scientific and practical conference with international participation, 2016; 20 May; Kharkiv: 18-20. Ukrainian.

Demkin IV, Streltszov AV, Haletov ID. Risk assessment of a pharmaceutical company investment projects. Upravleniye riskom. 2004;4: 16-27. Russian.

Kovalenko SvM. Substantiation of social and medical expediency of Tiotarin pills development and economic efficiency. Visnyk Farmatsii. 2015;4(84): 47-51. Ukrainian.

Malyi VV, Musa Istanis Marvek Medkhat. Marketing approach to determining the main indicators of hepatotropic drug economic efficiency. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2018;4(3): 59-68. doi: 10.24959/sphhcj.17.82. Ukrainian.

Khonl TA. The cost of developing an innovative drug. Problemy uchota i finansov. 2013;2(10): 52-4. Russian.

Posylkina OV. Project risk management in pharmaceutical production. Visnyk Farmatsii. 2004;3(39): 59-62. Ukrainian.

Usherenko SV, Chernenko DD. Selection of the enterprise investment activity financing sources (at the example of PJSC “Farmak”). Chasopys ekon. reform. 2015;2(18): 92-8. Ukrainian.

Slobodianiuk MM, Zhadko SV. Drug market segment attractiveness assessment in the formation of the pharmaceutical company product range. Guidelines. [Оцінка привабливості сегменту ринку лікарських пре¬пара-тів при формуванні товарного асортименту фармацевтичного підпри-ємства : метод. рек.] Kharkiv; 2008. Ukrainian.

Slobodianiuk MM, Samborskyi OS, Hermanovski T. Theoretical bases and methodological substantiation of new drugs development expediency and efficiency complex analysis and modeling. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2017;3(4): 19-31. doi: 10.24959/sphhcj.17.95. Ukrainian.

Slobodianiuk MM, Samborskyi OS, Hermanovski T. Scientific and methodical approach to prediction of economic indicators in the development of new drugs. Upravlinnia, ekonom. ta zabezpech. yakosti v farmatsii. 2017;4(52): 50-58. doi: 10.24959/uekj.17.32. Ukrainian.

Опубліковано
2019-04-05
Як цитувати
Slobodyanyuk, M. M., Samborskyi, O. S., & Havryshchuk, L. M. (2019). МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМ ПРОДУКТОВИМ ПОРТФЕЛЕМ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА. Фармацевтичний часопис, (1), 88-96. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.1.9963
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ, МАРКЕТИНГ ТА ЛОГІСТИКА