ВИЗНАЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ БЕДРИНЦЮ ЛОМИКАМЕНЕВОГО ЕКСТРАКТУ ГУСТОГО

  • E. A. Parashchuk Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-0191-7956
  • N. I. Tkachuk Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0003-3046-3009
  • S. M. Marchyshyn Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0001-9585-1251
  • H. R. Kozyr Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України https://orcid.org/0000-0002-4466-5157
Ключові слова: бедринець ломикаменевий, екстракт густий, антимікробна дія

Анотація

Мета роботи. Визначення антимікробної активності бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракту густого.

Матеріали і методи.  Oб’єктoм для дoслідження обрано бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракт густий (БЕГ-1, одержаний екстрагуванням 75 % етанолом і БЕГ-2, екстрагент 85 % етанол). В якості тест-культур використовували 5 музейних штамів: грампозитивні мікроорганізми Staphylococcus aureus АТСС 6538, спорову культуру Bacillus subtilis АТСС 6633, грамнегативну культуру Escherichia coli АТСС 25922 та Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027. Антифунгальну дію з’ясовували відносно Candida albicans АТСС 885-653.

Бактеріостатичні властивoсті дoсліджуваних oб’єктів встанoвлювали за результатами росту еталонних штамів мікроорганізмів у нативному водному розчині бедринцю та в розведені 1:2 та 1:4 в м'ясо-пептонному бульйоні; бактерицидні – за відсутністю росту вмісту пробірок із розведенням екстракту на щільних пoживних середoвищах (м’ясо-пептонний агарМПА) для грампозитивних мікроорганізмів S. aureus, B. subtilis, для грамнегативної культури E. coli, P. аeruginosa. Агар Сабуро використовували для дріжджеподібних грибів роду Candida (C. аlbicans).

Результати й обговорення. Бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракт густий має широкий спектр антибактеріальної активності. Нативний екстракт БЕГ-1 по відношенню до тест-штамів S. aureus, B. subtilis, C. аlbicans проявляв бактерицидну дію. Бактеріостатичну дію він проявляв до P. aeruginosa, а по відношенню до E. coli антимікробного ефекту не виявлено. Екстракти в розведені 1:2 та 1:4 проявили бактерицидну дію відносно B. subtilis, бактеріостатичну – до S. aureus, C. albicans і не виявлено протимікробної дії до E. coli та P. aeruginosa.

Нативний зразок БЕГ-2 по відношенню до усіх досліджуваних 5 тест–штамів проявив бактерицидну активність; у розведені 1:2 та 1:4 проявляв бактерицидну та бактеріостатичну дію відносно S. aureus, B. subtilis, C. albicans. Антимікробна дія по відношенню до E. coli та P. aeruginosa не виявлена.

Антимікрoбну активність нативного бедринцю ломикаменевого екстракту густого також вивчали у дoслідах in vitro методом дифузії в агар –  метод “колодязів”. Штами S. aureus, C. albicans, B. subtilis, P. aeruginosa, E. coli проявили чутливість до нативного бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракту густого. Грампозитивні бактеріальні штами S. aureus,а також гриби C. albicans, B. subtilis є найбільш чутливими до  БЕГ-2, а БЕГ-1 проявляв порівняно меншу чутливість. Грамнегативні культури P. aeruginosa та E. coli також проявили помірну чутливість до  БЕГ-1, але значно більшу чутливість до БЕГ-2.

Висновки. 1. Експериментально встановлено, що обидва досліджувані зразки бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракту густого проявляють антибактеріальну активність.

2. Бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракт густий проявляв більш виражену антимікробну активність по відношенню до грампозитивної мікрофлори, тому є перспективним для створення лікарського засобу з антимікробними властивостями.

Біографії авторів

E. A. Parashchuk, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

асистент кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

N. I. Tkachuk, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. мед. наук, доцент кафедри мікробіології, вірусології та імунології

S. M. Marchyshyn, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

доктор фарм. наук, професор, зав. кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

H. R. Kozyr, Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

канд. фарм. наук, доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

Посилання

Stadnytska Nye, Komarovska-Porokhniavets KhYa, Kishchak KhYa, Mykoliv OB, Lytvyn BYa, Konechna RT, Novikov VP [Plants with antimicrobial properties]. Visnyk nats un-tu “Lvivska Politekhnika”. 2011;700: 111-6. Ukrainian.

Kotiuk LA. [Antimicrobial activity of erophilic plants of Laminaceae Lindl family as regards Escherichia coli]. Biol visn MDPU. 2016;1: 216-36. Ukrainain.

Dehghanzadeh N, Ketabci S, Alizaden A. Essential oil composition and antibacterial activity of Hyssopus officinalis L. grown in Iran. Asian J Biol Sci. 2012;3(4): 767-71.

Marchyshyn SM, Sushko NO. Medicinal plants of Ternopil region. [Лікарські рослини Тернопільщини] Ternopil: Navchalna knyha Bohdan; 2007. Ukrainian.

Semeniv DV, Stoletov YuV, Kutsenko TA Pimpinella saxifrage a promising source for the creation of new multi-directional herbal remedies. Innovative approaches to the development of science: Mater. of international scientific and practical conference June 1, 2018 in Dublin, Ireland. Ed. for the production Holdenblat MA. NGO “European scientific platform”; 2018. Russian.

Ryzhskaya V. 100 most popular medicinal plants [100 самых популярных лечебных растений] Donetsk: Multypress. Russian.

Marchyshyn SM, Panasiuk EA. Investigation of carboxylic acids in the aboveground and underground organs of the pimpinella saxifrage (Pimpinella saxifrage L.) Pharmacy of the 21st Century: Trends and Prospects: Materials of the VIII National Academy of Sciences of Ukraine. the Congress of Pharmacists of Ukraine.2016 Sep 13-6; Kharkiv: NPhaU; p. 112. Ukrainian.

Marchyshyn S, Parashchuk E, Dakhym I, Husak L. Phenolic compounds from Pimpinella saxifraga L. The Pharma Innovation Journal. 2018;7(6): 600-2.

Parashchuk EA. [Investigation of volatile component of the pimpinella saxifrage (Pimpinella saxifraga L.)]. Med ta kiln khimiia. 2018;20(4): 107-13. Ukrainian.

Shyrobokob VP, Klumniuk SI Practical microbiology. [Практична мікробіологія]. Vinnytsia: Nova Knyha; 2018. Ukrainian.

Volianskyi YuL, Hrytsenko IS, Shyrobokov VP Study of specific activity of antimicrobial drugs: guidelines. [Вивчення специфічної активності протимікробних лікарських засобів: метод. Реком.] Kyiv; 2004. Ukrainian.

State Pharmacopoeia of Ukraine. [Державна Фармакопея України] Kharkiv: RIREH; 2011. Ukrainian.

Maslii Yus, Ruban OA, Strilets OP. [Microbiological substantiation of the choice of AFI and their concentrations in the composition of the dental gel]. Ukr biofarm zhurn. 2017;1(48): 58-63. Ukrainian.

Опубліковано
2019-04-03
Як цитувати
Parashchuk, E. A., Tkachuk, N. I., Marchyshyn, S. M., & Kozyr, H. R. (2019). ВИЗНАЧЕННЯ АНТИМІКРОБНОЇ АКТИВНОСТІ БЕДРИНЦЮ ЛОМИКАМЕНЕВОГО ЕКСТРАКТУ ГУСТОГО. Фармацевтичний часопис, (1), 104-110. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2019.1.9950
Номер
Розділ
ФАРМАКОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН