ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК

  • О. V. Тryhubchak ПАТ «Фармак»
  • Т. А. Groshovuy ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»
  • S. M. Gureeva ПАТ «Фармак»
Ключові слова: шипучі таблетки, фармако-технологічні показники, органолептичні характеристики, дисперсійний аналіз

Анотація

Мета роботи. Вивчити вплив допоміжних речовин на фармако-технологічні та органолептичні характеристики та обрати речовини, що забезпечують кращі показники якості таблетної маси і шипучих таблеток ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу та аскорбінової кислоти.

Матеріали і методи. Вивчали по 3 ковзні речовини, корегенти смаку і ароматизатори. У дослідах використали таблетпрес (Korsh XL-100, Німеччина), сучасне обладнання для визначення текучості порошків (ERWEKA GT, Німеччина), насипної густини (ERWEKA SVM 202, Німеччина), прилади для дослідження однорідності маси таблеток (Mettler Toledo AB54-S, Швейцарія), стійкості до роздавлювання (ERWEKA TBH-525 WTO, Німеччина), стираності (ERWEKA TAR 200, Німеччина), часу розпадання (ERWEKA ZT 33, Німеччина). Експериментальні дані піддавали статистичній обробці методом дисперсійного аналізу.

Результати й обговорення. За результатами статистичної обробки експериментальних результатів дослідили вплив допоміжних речовин на фармако-технологічні показники маси для таблетування (насипна густина, густина після усадки, індекс Карра, текучість, кут укосу), процес таблетування, зовнішній вигляд таблеток, однорідність маси, стійкість до роздавлювання, стираність, розпадання, прозорість розчину, його запах та смак.

Висновки. Вивчено вплив допоміжних речовин із групи ковзних речовин, корегентів смаку та ароматизаторів на фармако-технологічні та органолептичні характеристики шипучих таблеток ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і аскорбінової кислоти. За результатами дисперсійного аналізу побудовано ранжовані ряди переваг. Використовуючи суму порядкових номерів рівнів факторів у ранжованих рядах переваг, відібрано кращі речовини до складу шипучих таблеток. Аеросил 200, натрію сахарин та ароматизатор лимонний забезпечують кращі показники якості таблетної маси і шипучих таблеток ацетилсаліцилової кислоти, парацетамолу і аскорбінової кислоти.

Біографії авторів

О. V. Тryhubchak, ПАТ «Фармак»

старший інженер технологічної лабораторії Центральної лабораторії фармацевтичної розробки

Т. А. Groshovuy, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України»

д. фарм.н., професор, завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

S. M. Gureeva, ПАТ «Фармак»

д.фарм.н, начальник Центральної лабораторії фармацевтичної розробки

Посилання

Committee for Human Medicinal Products – European Union: European Medicines Agency. ICH guideline Q8 (R2) on pharmaceutical development. Step 5. EMEA/СHМР/167068/2004; 2017.

Basakina II, Dmytriievskyi DI, Tryhubchak OV, Korinevska HM, Hroshovyi TA. [Current state of creation, production and research of tablet drugs. Message 4. Modern aspects of creating and producing effervescent tablets]. Farmatsevtychnyi chasopys. 2010;4(16):82-6. Ukrainian.

Tryhubchak OV, Hroshovyi TA, Hureieva SM. [Investigation of the influence of the nature of auxiliary substances on the quality indices of effervescent tablets of acetylsalicylic acid, paracetamol and ascorbic acid]. Aktualni pytannia farmatsevtychnoi i medychnoi nauky ta praktyky. 2018;11,1(26): 64-8. Ukrainian.

Tryhubchak OV. [Study of the influence of quantities of auxiliary substances on the pharmaco-technological parameters of effervescent tablets]. Farmakolohiia ta likarska toksykolohiia. 2018;1(57): 88-94. Ukrainian.

Suñé-Negre JM, Roig M, Fuster R, Hernández C, Ruhí R, García-Montoya E, et al. New classification of directly compressible (DC) excipients in function of the SeDeM Diagarm Expert System. International Journal of Pharmaceutics. 2014;470: 15-27.

Hroshovyi TA, Martseniuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Hurieieva SM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту при проведенні наукових досліджень в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. 368 p. Ukrainian.

The state pharmacopeia of Ukraine: Vol. 3. [Державна Фармакопея України: в 3 т.] Kharkiv: State Enterprise "Ukrainian Scientific Pharmacopoeia Center for the Quality of Medicines; 2015. Ukrainian.

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
ТryhubchakО. V., GroshovuyТ. А., & Gureeva, S. M. (2018). ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН НА ФАРМАКО-ТЕХНОЛОГІЧНІ ТА ОРГАНОЛЕПТИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК. Фармацевтичний часопис, (4), 19-26. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.4.9691
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ