ВМІСТ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ТРАВИ ЗВІРОБОЮ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ

  • T. M. Derkach Київський національний університет технологій та дизайну http://orcid.org/0000-0003-1087-8274
  • V. V. Strashnyi Київський національний університет технологій та дизайну
  • O. O. Starikova Київський національний університет технологій та дизайну
  • S. M. Lysenko «ПрАТ Тeхнолог»
Ключові слова: Hypericum perforatum, трава звіробою, елементний склад, гіперицин, рутин, гіперозид, атомно-абсорбційна спектрометрія, високоефективна рідинна хроматографія

Анотація

Мета роботи. Визначення вмісту біологічно активних речовин та елементного складу трави звіробою різних виробників, виявлення кореляцій між вмістом АФІ та мікроелементним складом трави.

Матеріали і методи. У дослідженні використано стандартні зразки органічних речовин виробництва фірми Fluka, стандартні зразки іонів металів виробництва СКТБ фізико-хімічного інституту імені О. В. Богатського НАН України, зразки звіробою трави різних виробників.

Аналітичне обладнання: спектрофотометр Hewlett Packard 8452A, рідинний хроматограф Shimadzu LC-20, обладнаний УФ-детектором, з використанням колонки Phenomenex Luna C18, атомно-абсорбційний спектрофотометр Solaar S4 AA (Thermo Electron Co., США).

Статистичні розрахунки здійснено з використанням пакету статистичних програм IBM SPSS-19.

Результати й обговорення. Досліджено вміст біологічно активних речовин (гіперицин, гіперозид, рутин, кверцетин, хлорогенова, неохлорогенова, розмаринова та кофейна кислоти) та елементний склад зразків трави звіробою чотирьох різних виробників. Зареєстрована суттєва варіація вмісту органічних речовин. Наприклад, концентрація гіперицину, що є одним з основних активних фармацевтичних інгредієнтів звіробою, змінюється у 2-5 разів. Встановлено статистично значущі позитивні або негативні кореляції між концентраціями деяких елементів (K, Mg, Fe, Mn, Cd) та вмістом органічних речовин (рутин, гіперозид, гіперицин та гідроксикоричні кислоти).

Висновки. Вміст біологічно активних речовин, а саме гіперицину, рутину, гіперозиду, досліджених гідроксикоричних кислот, суттєво змінюється в залежності від походження та елементного складу зразків трави звіробою.

Біографії авторів

T. M. Derkach, Київський національний університет технологій та дизайну

кафедра промислової фармації, факультет хімічних та біофармацевтичних технологій, доцент, д.пед.н., к х н.

V. V. Strashnyi, Київський національний університет технологій та дизайну

завідувач кафедри промислової фармації, заслужений діяч науки і техніки України, д.фарм.н., професор

O. O. Starikova, Київський національний університет технологій та дизайну

магістр 2 курсу кафедри промислової фармації

S. M. Lysenko, «ПрАТ Тeхнолог»

хімік

Посилання

Community herbal monograph on Hypericum perforatum L., herba (well-established medicinal use). London (UK): European Medicines Agency, 2009. Available from: https://www.ema.europa.eu/documents/herbal-monograph/final-community-herbal-monograph-hypericum-perforatum-l-herba-well-established-medicinal-use_en.pdf (Accessed November 2018).

Denys A, Ivanova А, Hroshovyi T. Porivnialni doslidzhennia asortymentu likarskykh zasobiv na osnovi roslynnoi syrovyny, predstavlenoho na farmatsevtychnykh rynkakh Ukrainy ta Polshchi [Comparative study of assortment of drugs based on herbal raw material represented at pharmaceutical market of Ukraine and Poland]. Farmacevt. chasop. 2016;3:26-31. Ukrainian. https://doi.org/10.11603/ 2312-0967.2016.3.6818.

Agapouda A, Booker A, Kiss T, Hohmann J, Heinrich M, Csupor D. Quality control of Hypericum perforatum L. analytical challenges and recent progress. J. Pharm. Pharmacol. 2017. Available from: https://onlinelibrary.wiley. com/doi/epdf/10.1111/jphp.12711.

Nahrstedt A, Butterweck V. Lessons learned from herbal medicinal products: the example of St. John's Wort. J. Nat. Prod. 2010;73(5):1015-21.

Barnes J, Anderson LA, Phillipson JD. St John's wort (Hypericum perforatum L.): a review of its chemistry, pharmacology and clinical properties. Review. J. Pharm. Pharmacol. 2001;53(5):583-600. https://doi.org/10.1211/ 0022357011775910.

Butterweck V. Schmidt M. St. John’s wort: Role of active compounds for its mechanism of action and efficacy. Wien Med. Wochenschr. 2007;157(13-14):356-61. DOI 10.1007/s10354-007-0440-8.

Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines. State Pharmacopoeia of Ukraine [Державна Фармакопея України]. 2nd ed., Vol. 3. Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines; 2015, 327-30.Ukrainian.

Hudzenko AV. Doslidzhennia rechovyn-markeriv dlia rozrobky metodyk kontroliu yakosti likarskykh roslyn, yikh sumishei ta polikomponentnykh fitopreparativ [Investigation of marker substances for the development of methods for quality control of medicinal plants, their mixtures and polycomponent phytopreparations]. Kyiv: DU «Instytut farmakolohii ta toksykolohii NAMN Ukrainy»; 2014. Ukrainian.

Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines. State Pharmacopoeia of Ukraine [Державна Фармакопея України]. 2nd ed., Vol. 1. Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines; 2015, 86-8.Ukrainian.

Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines. State Pharmacopoeia of Ukraine [Державна Фармакопея України]. 2nd ed., Vol. 1. Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines; 2015, 131-2. Ukrainian.

Derkach TM, Khomenko VG. [Essential and Toxic Microelements in the Medicinal Remedy Hyperichi herba by Different Producers]. Res. J. Pharm. Technol. 2018;11(2):466-474. DOI: 10.5958/0974-360X.2018.00086.0

Derkach T, Khomenko V. Elemental Composition of the Medicinal Plants Hypericum perforatum, Urtica dioica and Matricaria chamomilla Grown in Ukraine: A Comparative Study. Pharmacognosy J. 2018;10(3):486-491. DOI: 10.5530/pj. 2018.3.80

Baula OP, Derkach TM. Suchasni pidkhody do kontroliu elementnykh domishok u likarskykh zasobakh roslynnoho pokhodzhennia [Modern approaches to the control of elemental impurities in medicinal herbs]. Farmatsevt. Zhurn. 2017;3-4:43-53. Ukrainian.

Kabata-Pendias A. Trace Elements in Soils and Plants, fourth ed., CRC Press, Boca Raton, Fl, USA. 2011.

Owen JD. Investigation of the Elemental Profiles of Hypericum perforatum as used in herbal remedies. University of Hertfordshire, UK, 2013. Available from: https://core.ac.uk/download/pdf/29840202.pdf

Guideline ST-NMOZU 42-4.5:2012 Medicinal products. Good growth and collection practice for herbal starting materials. [Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.5:2012. Лікарські засоби. Належна практика культивування та збирання вихідної сировини рослинного походження]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2012. Ukrainian.

Guideline ST-NMOZU 42-4.0:2016 Medicinal products. Good manufacturing practice. [Настанова СТ-Н МОЗУ 42-4.0:2016 Лікарські засоби. Належна виробнича практика]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2016. Ukrainian.

Guideline ST-NMOZU 42-5.1:2011 Medicinal products. Good storage practice. [Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.1:2011 Лікарські засоби. Належна практика зберігання]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2011. Ukrainian.

Guideline ST-NMOZU 42-5.0:2014 Medicinal products. Good distribution practice. [Настанова СТ-Н МОЗУ 42-5.0:2014 Лікарські засоби. Належна практика дистрибуції]. Kyiv: Ministry of Health of Ukraine; 2014. Ukrainian.

Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines. State Pharmacopoeia of Ukraine [Державна Фармакопея України]. 2nd ed., Suppl. 3. – Kharkiv: Ukrainian Scientific Pharmacopoeial Center for Quality of Medicines; 2018, 45-8.Ukrainian.

Baula OP, Derkach TM. Zabezpechennia yakosti likarskykh zasobiv roslynnoho pokhodzhennia: stan ta perspektyvy [Quality assurance of herbal medicinal products: status and prospects]. Farmacevt. chasop. 2017;2:79-86. Ukrainian. DOI 10.11603/2312-0967.2017.2.7816

Опубліковано
2018-12-11
Як цитувати
Derkach, T. M., Strashnyi, V. V., Starikova, O. O., & Lysenko, S. M. (2018). ВМІСТ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН ТА ЕЛЕМЕНТНИЙ СКЛАД ТРАВИ ЗВІРОБОЮ РІЗНИХ ВИРОБНИКІВ. Фармацевтичний часопис, (4), 5-13. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2018.4.9576
Номер
Розділ
ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ