МОРФОЛОГО-АНАТОМІЧНЕ ВИВЧЕННЯ ПІДЗЕМНИХ ОРГАНІВ СМИКАВЦЯ ЇСТІВНОГО (ЧУФИ) CYPERUS ESCULENTUS L.

  • S. M. Marchyshyn ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • I. M. Ivasiuk Івано-Франківський національний медичний університет
  • D. B. Rakhmetov Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України
  • L. M. Sira Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: смикавець їстівний (чуфа), кореневище, корені, бульби, морфолого-анатомічна будова, діагностичні ознаки.

Анотація

Мета роботи. Провести макро- і мікроскопічний аналіз підземних органів смикавця їстівного, запропонованого відділом нових культур НБС НАН України імені М. М. Гришка.

Матеріали і методи. Мікропрепарати виготовляли з підземних органів чуфи, фіксованих у суміші спирт-гліцерин-вода (1:1:1) і досліджували загальноприйнятими методами з використанням мікроскопа Item: PB-2610, фотофіксацію результатів здійснювали фотокамерою Samsung PL50.

Результати й обговорення. Вегетативні й генеративні надземні пагони численні, моноциклічні. Підземні органи – мичкувата коренева система, столони та довгі плагіотропні кореневища. Вони наростають симподіально і несуть редуковані лусковидні листки, додаткові корені і бульби, які розвиваються на кінцевій стадії кущіння із здутих верхівкових частин пагонів. На одній особині може бути до 400 бульб. Бульби округлі, овальні або видовжено-овальні, інколи вигнуті; завдовжки 2,5–3,0 см і завширшки 1,0–3,0 см. Вкриті бульбочки жовто-бурою борозенчасто-зморшкуватою шкіркою. Кореневища безпучкової будови, з добре розвиненою пухкою паренхімою кори, що запасає крохмаль, частково зруйнованими центральною і перимедулярною зонами, щільним вузьким кільцем провідних тканин, відділеним від кори великоклітинною ендодермою. Придаткові корені кореневищ і бульб дуже тонкі, темні, мають первинну будову. Мезодерма первинної кори складається з великих лопатевих клітин, що містять крохмальні зерна. Екзодерма характеризується  неоднорідністю; містить клітини з темно-коричневим вмістом, поодинокі механічні волокна та клітини з ефірною олією. Ендодерма чітко відділяє кору від центрального циліндра, клітини якої великі, овальні, часто серед них знаходяться клітини з темним секретом. В осьовому циліндрі молодих коренів виявляється 7–8-архний радіальний пучок і склеренхіма у центрі. Бульби вкриті тонким шаром перидерми, яка включає окорковілі клітини та секреторні ідіобласти з коричневим вмістом. Під покривною тканиною лежить до 5–6 шарів видовжених лежачих склереїд, глибше – кілька шарів брахісклереїд із здерев’янілими пористими оболонками та 2–3 шари склереїдів із целюлозними оболонками. Ідентифіковано і підтверджено якісними мікрореакціями накопичення жирної олії, великих простих крохмальних та дрібних простих алейронових зерен. Кільце камбіальних клітин ущільнене, вузьке. Утворені неповні провідні пучки та відокремлені тяжі судин і трахеїдів розсіюються по паренхімі кори і осьового циліндра.

Висновки. Досліджено морфолого-анатомічну будову підземних органів смикавця їстівного (чуфи). Виявлено основні макро- і мікроскопічні діагностичні ознаки кореневищ, коренів, бульб, які будуть використані для розробки методів контролю якості на нову лікарську рослинну сировину.

Біографії авторів

S. M. Marchyshyn, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри фармакогнозії з медичною ботанікою

I. M. Ivasiuk, Івано-Франківський національний медичний університет

асистент кафедри  фармації

D. B. Rakhmetov, Національний ботанічний сад імені М. М. Гришка НАН України

доктор сільськогосподарських наук, професор, заступник директора з наукової роботи (інноваційний розвиток)

L. M. Sira, Національний фармацевтичний університет

доцент кафедри ботаніки

Посилання

Takhtadzyan AL. Magnoliofit system. [Система магнолиофитов] Moscow: Nauka; 1987. Russian.

Danylyk IM. [System of the family of flora of Ukraine]. Ukr botan zhurn. 2012;69(3): 337-351. Ukrainian.

Kükenthal G. Cyperaceae-Caricoideae. Pflanzenreich. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann; 1909.

Kükenthal G. Cyperaceae-Scirpoideae-Cypereae. Pflanzenreich, IV. 20. A. Engler editor. ed. Leipzig: Verlag von Wilhelm Engelmann; 1935-1936.

Muasya FM, Simpson DA, Verboom GA. Phylogeny of Cyperaceae based on DNA se qu ence data: Current progress and future prospects. Bot Rev. 2009;75: 2-21.

Simpson DA, Muasya AM, Alves MV. Phylogeny of Cyperaceae based on DNA sequence data – a new rbcL analysis. Aliso. 2007;23: 72-83.

Chaban LV, Pozniak LV. [A new sort of yellow nut grass (chufa). Stock]. Ovochivnyts i bashtannyts. 2013;59: 279-82. Ukrainian.

Pozniak OV, Chaban LV. A sort of yellow nut grass (chufa) of the vegetable direction of use. Stock. Vegetable farming of Ukraine. Scientific support and reserves for increasing the production of commodity products and seeds: a collection of theses of International Science-Practical Conference, 2012 July 26; Kharkiv. Institute of Horticulture and Melons-growing of NAAS. Kharkiv: Pleiada Production Enterprise Ltd.; 2012. p. 79-81. Ukrainian.

Barykina RP, Veselova TD, Devyatov AG. Guide to botanical microtechnology. Bases and methods. [Справочник по ботанической микротехнике. Основы и методы] Moscow: Izd-vo MGU; 2004. Russian.

Furst GP. Methods of anatomo-histochemical study of plant tissues. [Методы анатомо-гистохимического исследования растительных тканей] Moscow: Nauka; 1979. Russian.

Опубліковано
2018-09-27
Номер
Розділ
ФІТОХІМІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ