ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ ДОПОМІЖНИХ РЕЧОВИН ДЛЯ ОДЕРЖАННЯ ТАБЛЕТОК НА ОСНОВІ ЕКСТРАКТІВ МАЛЬВИ ЛІСОВОЇ І ПОДОРОЖНИКА ЛАНЦЕТОЛИСТОГО

  • S. Ya. Beley ТОВ «Тернофарм», Тернопіль
  • T. A. Hroshovyi ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
  • N. M. Beley ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»
Ключові слова: фармацевтичні фактори, допоміжні речовини, показники якості, таблетки, екстракти мальви лісової і подорожника ланцетолистого.

Анотація

Мета роботи. Вивчити вплив фармацевтичних факторів на деякі показники якості таблеток із метою вибору кращих допоміжних речовин (ДР) для розробки складу і технології нового комбінованого таблетованого лікарського засобу на основі сухих екстрактів мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого методом вологої грануляції.

Матеріали і методи. Основні діючі речовини – сухі екстракти мальви лісової та листя подорожника ланцетолистого, 16 ДР, об’єднаних в 4 групи фармацевтичних факторів.

Таблетки отримували методом вологої грануляції. Дослідження впливу ДР на такі показники, як однорідність маси таблеток, їх стираність та стійкість до роздавлювання, а також розпадання таблеток проводили відповідно до вимог ДФУ, 2 видання. Також вивчали залежність стійкості таблеток до вологи від виду ДР в їх складі.

Результати й обговорення. У статті вивченно вплив фармацевтичних факторів на деякі показники якості таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової і листя подорожника ланцетолистого. За допомогою чотирифакторного експерименту – греко-латинської квадрату встановлено вплив 4-х якісних факторів на основні показники якості таблеток на основі сухих екстрактів мальви лісової і подорожника ланцетолистого. Побудовано ранжовані ряди переваг для впливу допоміжних речовин на 6 відгуків (показників якості таблеток). Вивчено вплив 16-ти допоміжних речовин на однорідність маси таблеток, їх стираність і стійкість до роздавлювання, а також розпадання і стійкість таблеток до вологи.

Висновки. На основі отриманих результатів обрано кращі допоміжні речовини для розробки складу та технології нового комбінованого таблетованого лікарського засобу на основі сухих екстрактів мальви лісової і листя подорожника ланцетолистного методом вологої грануляції, а саме: МКЦ 101, поліплаздон XL-10, натрію карбоксиметилкрохмаль, кремнію діоксид колоїдний, неусилін US-25, 5 % крохмальний клейстер.

Біографії авторів

S. Ya. Beley, ТОВ «Тернофарм», Тернопіль

головний технолог

T. A. Hroshovyi, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

професор, доктор фармацевтичних наук, завідувач кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

N. M. Beley, ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри управління та економіки фармації з технологією ліків

Посилання

Beley SYa, Hroshovyi TA, Beley NM. [Investigation of the pharmaceutical factors influence on technological properties of the compression mixture аnd some quality indicators of tablets based on Malva Sylvestris L. and Plantago lanceolata L. dry extracts]. Farmats zhurn. 2017;4: 41-9. Ukrainian.

Al-Jumaily EF, Abdul-Ratha HA, Raheema RH. Extraction and purification of Tannins from Plantago lanceolata L. and assessment their antibacterial activity on pathogenesis of enteropathogenic E.Coli in vitro and in vivo. An International Peer-Reviewed Journal. 2012;1: 17-21.

Assessment report on Plantago lanceolata L., folium based on Article 16d (1), Article 16f and Article 16h of Directive 2001/83/EC as amended (traditional use). European Medicines Agency, EMA/HMPC/437859/2010 Committee on Herbal Medicinal Products (HMPC) 2012; 24.

Seyed Mehdi Razavi, Gholamreza Zarrini, Ghader Molavi. Bioactivity of Malva Sylvestris L., medicinal plant from Iran. Iranian Journal of Basic Medical Sciences. 2011;6: 574-9.

Chiclana CF, Enrique A, Consolini AE. Actividad Antiinflamatoria Local de Malva sylvestris L. (Malvaceae) en el Edema Inducido por Carragenina en Ratas. Latin American Journal of Pharmacy. 2009;28(2): 275-8.

State Pharmacopoeia of Ukraine: in 3 vol. State Enterprise “Ukrainian Research Center expert pharmacopoeia quality medicines.” – 2nd ed. [Держ. п-во «Український науковий фармакопейний центр якості лікарських засобів». Державна Фармакопея України: 2-е вид. Допов.] Kharkiv: State Enterprise “Ukrainian Research Center expert pharmacopoeia drug quality”; 2015. Ukrainian.

Hroshovyi TA, Martseniuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Hurieieva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

Опубліковано
2018-09-25
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ