АНТИАГРЕГАНТИ ПРИ ІШЕМІЧНОМУ ІНСУЛЬТІ З ПОГЛЯДУ СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ

  • O. R. Levytska Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • B. P. Hromovyk Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Ключові слова: ішемічний інсульт, антиагреганти, соціальна фармація.

Анотація

Мета роботи. Ситуативний аналіз номенклатури зареєстрованих в Україні антиагрегантів (АА), їх продуктової та цінової кон'юнктури, а також економічної доступності. 

Матеріали і методи. Дані з Державного реєстру лікарських засобів (ЛЗ) України, інформація з сайту «Аптека online.ua». Розраховували коефіцієнт ліквідності ціни (Кliq), вартість встановленої добової дози (DDD), аналізували роздрібну вартість ЛЗ клопідогрелю у рамках програми «Доступні ліки».

Результати й обговорення. Ситуативний аналіз продуктової кон'юнктури АА дозволив установити 32 зареєстровані торгові назви (ТН) моно- та 2 ТН комбінованих ЛЗ клопідогрелю; 22 ТН моно- та 4 комбінованих ЛЗ АСК; по одному ЛЗ тиклопідину та трифлузалу. Максимальна вартість DDD (понад 20 грн) притаманна для 2-х ТН клопідогрелю та одну ТН трифлузалу. Мінімальна вартість DDD (менш ніж 2 грн) характерна для майже 90 % ТН АСК, а також для 5-ти ТН клопідогрелю. Для 4 ТН клопідогрелю, 10 ТН АСК, ТН тиклопідину та трифлузалу Кliq був меншим 0,15; для 20 ЛЗ клопідогрелю та 4 ЛЗ АСК – знаходився у межах 0,15 – 0,49, а для 5 ЛЗ АСК був вищим 0,5. З'ясовано, що реєстр ЛЗ, вартість яких підлягає відшкодуванню (в рамках урядової програми «Доступні ліки»), включає 23 ТН клопідогрелю. Відсоток доплати за упаковку ЛЗ коливається у межах 0 – 49,5%.

Висновки. Встановлено, що продуктова кон'юнктура АА на момент дослідження сумарно налічувала 62 ТН ЛЗ. Виявлено, що серед АА найбільш економічно доступними є ЛЗ АСК, оскільки для більш ніж половини з них вартість DDD є меншою 1 грн. Низька економічна доступність характерна для 2-х ТН клопідогрелю (плавікс та коплавікс), а також ТН трифлузалу (дісгрен). Аналіз значень коефіцієнта ліквідності ціни засвідчив, що на момент дослідження ціни на більшість АА були коректними відносно споживачів, а висока цінова конкуренція притаманна 5 ЛЗ АСК. У межах урядової програми «Доступні ліки» однієї ТН клопідогрелю пацієнти можуть отримати безкоштовно, для 19 ТН відшкодовується 61,9 – 98,9 % їх вартості, а за 3 ТН споживачі повинні доплатити близько половини їх вартості.

Біографії авторів

O. R. Levytska, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
кандидат фармацевтичних наук, доцент кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
B. P. Hromovyk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького

Посилання

Levytska OR, Hromovyk BP, Zimenkovsky AB. Ishemichnyi insult: kliniko–farmatsevtychni aspekty: monohrafiia [Ischemic stroke: clinical and pharmaceutical aspects: a monograph]. Lviv: Ltd "Liha-Press"; 2014. 223 p. Ukrainian.

Nakaz MOZ Ukrainy “Pro zatverdzhennia ta vprovadzhennia medyko-tekhnolohichnykh dokumentiv zi standartyzatsii medychnoi dopomohy pry ishemichnomu insulti. Suchasni pryntsypy diahnostyky ta likuvannia khvorykh iz hostrym ishemichnym insultom ta TIA. Adaptovana klinichna nastanova, zasnovana na dokazakh” vid 03.08.2012 r. № 602 [Order of the Ministry of Health of Ukraine “On approval and introduction of medical-and-technological documents for standardization of care in ischemic stroke. Modern principles of diagnosis and treatment of patients with acute ischemic stroke and TIA. Adapted clinical guideline based on evidence» from Aug 03, 2012, №602]. [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://www.moz.gov.ua/ua/portal/dn_20120803_602.html [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Аgrenox [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=4214 [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Іpaton [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://mozdocs.kiev.ua/likiview.php?id=38551 [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Pro zaprovadzhennia vidshkoduvannia vartosti likarskykh zasobiv: Postanova KM Ukrainy vid 09.11.2016 r. №863 [On the introduction of reimbursement of the cost of medicines: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of 09.11.2016 № 863] [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: https://www.apteka.ua/article/393210 [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Pro zabezpechennia dostupnosti likarskykh zasobiv: Postanova KM Ukrainy vid 17.03.2017 r. №152 [On ensuring availability of medicines: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 17.03.2017 №152] [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: https://www.apteka.ua/article/404701 [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Pro vnesennia zmin do deiakykh postanov Kabinetu Ministriv Ukrainy: Postanova KM Ukrainy vid 27.12.2017 r. №1080 [On Amendments to certain Resolutions of the Cabinet of Ministers of Ukraine: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated December 27, 2017 No. 1080] [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1080-2017-%D0%BF [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Nakaz MOZ Ukrainy “Pro zatverdzhennia reiestru likarskykh zasobiv, vartist yakykh pidliahaie vidshkoduvanniu stanom na 22 sichnia 2018 roku” vid 22.01.2018 r. № 111 [On Approval of the Register of Medicinal Products, the value of which is subject to reimbursement as of January 22, 2018] [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://moz.gov.ua/article/ministry-mandates/nakaz-moz-ukraini-vid-05022018--177-pro-vnesennja-zmin-do-reestru-likarskih-zasobiv-vartist-jakih-pidljagae-vidshkoduvannju-stanom-na-22-sichnja-2018-roku [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Adonkina VYu, Mishchenko OYa. [Evaluation of economic availability of antithrombotic therapy of ischemic stroke]. Klin Farmats. 2013;17(1): 8-11. Ukrainian.

Mishchenko OYa, Adonkina VYu, Terentieva YuK. [Clopidogrel versus aspirin for the secondary prevention of ischemic stroke and mortality in patients with cardiovascular disease: pharmacoeconomic aspect]. Clinical Pharmacy. 2014;18(1):45-8. Ukrainian.

Redkina YeA, Tkachenko NA, Gladyshev VV, Pukhalskaya IA. [The study of price situation on the domestic antiplatelet market]. Aktualni Pytannia Farmats i Med Nauky i Praktyky. 2017;10(2): 207-213. Ukrainian.

Derzhavnyi reiestr likarskykh zasobiv Ukrainy [Electronic resource, Ukrainian]. Available from: http://www.drlz. com.ua/ [Accessed July 2018]. Ukrainian.

Hromovyk BP, Hasiuk HD, Levytska OR. Management and marketing in pharmacy: a textbook. Kyiv: Medicine; 2008. Ukrainian.

Defined daily dose, DDD [Electronic resource]. – Available from: https://www.whocc.no/atc_ddd_index/?code=B01AC [Accessed July 2018].

Опубліковано
2018-09-11
Номер
Розділ
ФАРМАКОЕКОНОМІКА