ВИВЧЕННЯ БУДОВИ ПРОДУКТУ ВЗАЄМОДІЇ ДИЛТІАЗЕМУ З БРОМКРЕЗОЛОВИМ ЗЕЛЕНИМ

  • M. I. Sulyma Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • V. V. Ogurtsov Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
  • Yu. M. Zhuk Запорізький державний медичний університет
  • S. O. Vasyuk Запорізький державний медичний університет
  • S. V. Khomyak Національний університет «Львівська політехніка»
Ключові слова: дилтіазему гідрохлорид, бромкрезоловий зелений, йонний асоціат, спектрофотометрія.

Анотація

Мета роботи. Виділення та ідентифікація продукту взаємодії дилтіазему гідрохлориду з бромкрезоловим зеленим.

Матеріали і методи. У дослідженні використано робочий стандартний зразок дилтіазему гідрохлориду, бромкрезоловий зелений (БКЗ), зразки готових лікарських форм вітчизняного та закордонного виробництва.

Реагенти і розчинники: стандартний зразок дилтіазему гідрохлориду, бромкрезоловий зелений, ацетон.

Аналітичне обладнання: спектрофотометр Bruker Alpha (Bruker Optik GmbH, Ettlingen, Germany) з використанням приставки (повного внутрішнього відбиття) ATR (пряме уведення речовини), спектрофотометр Specord 200 (Німеччина) (190–1100 нм).

Результати й обговорення. Експериментально встановлено, що дилтіазем гідрохлорид взаємодіє з бромкрезоловим зеленим у середовищі ацетону з утворенням йонного асоціату. ІЧ-спектр йонного асоціату відповідає сумі поглинань вихідних сполук із деякими відмінностями, що підтверджують його утворення. У йонному асоціаті в області 3600–3400 см-1 смуги фенольних –ОН  проявляються з меншою інтенсивністю, що можна пояснити перетворенням БКЗ у хінонну структуру. У продукті також відсутні поглинання в області 2370 см-1  (R3N+ Cl- в дилтіаземі гідрохлориді), що пояснюється утворенням йонного асоціату з БКЗ, а саме поглинання проявляється у вигляді уширеного сигналу в області 3200–2000 см-1.

Висновки. У результаті проведених досліджень встановлено, що дилтіазем гідрохлорид взаємодіє з бромкрезоловим зеленим у співвідношенні 1:1, виділено та встановлено будову продукту взаємодії дилтіазему гідрохлорид із бромкрезоловим зеленим. За допомогою ІЧ-спектроскопії підтверджено, що продуктом реакції є йонний асоціат.

Біографії авторів

M. I. Sulyma, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
асистент кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
V. V. Ogurtsov, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
завідувач кафедри загальної, біонеорганічної та фізколоїдної хімії Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького
Yu. M. Zhuk, Запорізький державний медичний університет
асистент кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету
S. O. Vasyuk, Запорізький державний медичний університет
завідувач кафедри аналітичної хімії Запорізького державного медичного університету, д.фарм.н, професор
S. V. Khomyak, Національний університет «Львівська політехніка»
асистент кафедри технології біологічно активних сполук, фармації та біотехнології, старший науковий співробітник Інституту хімії та хімічних технологій Національного університету «Львівська політехніка»

Посилання

Eyad SM, Abu-Nameh A validated stability indicating HPLC method for determination of diltiazem hydrochloride in tablet dosage form. Aust J Basic & Appl Sci. 2013;7(6):730-36.

Souza Mateus Araújo Castro e, Pereira Carlos Eduardo de Oliveira, Nogueira Fernando Henrique Andrade, Pianetti Gerson Antônio. Development and validation of a stability indicating HPLC method to determine diltiazem hydrochloride in tablets and compounded capsules. Braz J Pharm Sci. [Internet]. 2017.

Sultana N, Arayne MS, Shafi N, Siddiqui FA, Hussain A. Development and validation of new assay method for the simultaneous analysis of diltiazem, metformin, pioglitazone and rosiglitazone by RP-HPLC and its applications in pharmaceuticals and human serum. Journal of Chromatographic Science. 2011;49(10):774-9.

Vivekanand A, Chatpalliwara N, Pawan, Porwala, Neeraj U. Validated gradient stability indicating HPLC method for determining Diltiazem Hydrochloride and related substances in bulk drug and novel tablet formulation. J Pharm Anal 2012;2(3):226-37.

Zhao H, Chow MS. Analysis of diltiazem and desacetyl-diltiazem in plasma using modified high-performance liquid chromatography: Improved sensitivity and reproducibility. Pharm Res 2011;6(5):428-30.

Larissa Zuppardo, Lacerda Sabino, Daniele Cestari Marino, Horacio Dorigan Moya. Determination of diltiazem based on the reduction of Cu (II)–BCA complexes in micellar medium. Canadian Journal of Chemistry, 2010;88(6):533-9. https://doi.org/10.1139/V10-036 .

Rajashree Patil, Vijaya Patil, Suryakant Bhosale. Development and validation of zero order deivative by uv-spectrophotometric method for determination of diltiazem hcl in bulk and its formulation. International Journal of Universal Pharmacy and Bio Sciences, 3(4): July-August. 2014. International Standard Serial Number (ISSN): 2319-8141. 2014;1-15.

Sulyma MI, Ohurtsov VV, Zhuk YuM, Vasiuk SO. [Method development and validation of diltiazem in pharmaceutical forms by spectrophotometric quantitative determination]. Farmats chasopys. 2017;4:57-63. Ukrainian.

Опубліковано
2018-09-06
Номер
Розділ
АНАЛІЗ ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ