РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТУ ТРАВИ КОЗЛЯТНИКА, ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ЧОРНИЦІ ТА ТАУРИНУ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ

  • O. Z. Barchuk Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • T. A. Groshovyi Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
  • O. M. Zaliska Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
  • V. Jа. Shalata Дослідний центр АТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум»
  • I. Yu. Revyatsky Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
Ключові слова: таблетки, фармако-технологічні показники порошкових мас і таблеток, рослинні екстракти, чорниця звичайна, козлятник лікарський, таурин, цукровий діабет.

Анотація

Повідомлення 1. Вивчення впливу допоміжних речовин на фармако-технологічні характеристики порошкових мас при створенні таблеток екстракту трави козлятника, екстракту трави чорниці та таурину методом прямого пресування.

Мета роботи. Вивчення впливу допоміжних речовин на властивості мас для таблетування і основні показники таблеток із метою розробки нового комбінованого таблетованого лікарського засобу з гіпоглікемічною активністю на основі сухих екстрактів із листя чорниці звичайної, трави козлятника лікарського та таурину.

Матеріали і методи. Основні діючі речовини – сухі екстракти з листя чорниці звичайної та трави козлятника лікарського, таурин, допоміжні речовини 6 технологічних груп. Дослідження впливу допоміжних речовин (ДР) на такі показники, як текучість, кут природного укосу, вільну насипну густину, насипну густину після усадки, засипку порошкової маси матриці таблетної машини і середню масу таблеток після пресування порошкових мас при створенні таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину методом прямого пресування проводили відповідно до вимог ДФУ 2 видання.

Результати й обговорення. Вивчено вплив 25-ти ДР на фармако-технологічні властивості порошкових мас (плинність, кут природного укосу, вільну насипну густину, насипну густину після усадки, процес засипки порошковою масою матриці таблеткової машини) та середню масу таблеток з екстрактом трави козлятника, екстрактом листя чорниці та таурином. За допомогою шестифакторного експерименту – гіпер-греко-латинського квадрату четвертого порядку вивчено вплив 6-ти якісних факторів на основні показники порошкових мас з екстрактом трави козлятника, екстрактом листя чорниці та таурином. Для кожного із показників побудовані ранжовані ряди переваг вивчених ДР.

Результати дисперсійного аналізу експериментальних даних показали, що на текучість порошкових мас екстракту трави козлятника, екстракту трави чорниці і таурину найбільш позитивно впливають тальк, магнію стеарат, МКЦ 112, маніт, МКЦ бурст і натрій карбоксиметилкрохмаль.

Найменше значення кута природного укосу порошкових мас отримували при використанні таблетози, гарке плюс таб., кальцію стеарату, натрій карбоксиметилкрохмалю і кальцію карбонату.

Найбільше значення вільної насипної густини і насипної густини після усадки порошкових мас отримували при використанні таблетози, натрій карбоксиметилкрохмалю, МКЦ+натрій КМЦ, гарке плюс таб., кальцію карбонату, тальку, МКЦ 302, МКЦ 12 і магнію стеарату.

Процес заповнення матриці таблетної машини порошковою масою екстрактів трави козлятника, листя чорниці і таурину найкраще проходив при використанні натрій карбоксиметилкрохмалю, маніту, кислоти стеаринової, МКЦ 200, магнію карбонату основного.

Найбільше значення середньої маси таблеток екстрактів трави козлятника, листя чорниці і таурину отримували при використанні кальцію карбонату, натрій карбоксиметикрохмалю, МКЦ 302, МКЦ+натрій КМЦ, магнію стеарату, і маніту.

Отримані результати за показниками текучості порошкових мас, кута природнього укосу, вільної насипної густини до та після ущільнення вказують на можливість отримання таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину методом прямого пресування.

Висновки. Вивчено вплив 25-ти ДР на фармако-технологічні властивості порошкових мас (плинність, кут природного укосу, вільну насипну густину, насипну масу після ущільнення, процес засипки порошковою масою матриці таблеткової машини) та середню масу таблеток з екстрактом трави козлятника, екстрактом листя чорниці та таурином. За допомогою шестифакторного експерименту гіпер-греко-латинського квадрату четвертого порядку вивчено вплив 6-ти якісних факторів на основні відгуки (показники) порошкових мас з екстрактом трави козлятника, екстрактом листя чорниці та таурином. Побудовані ранжировані ряди переваг впливу ДР на 6 відгуків (показників) порошкових мас і таблеток екстракту трави козлятника, екстракту листя чорниці та таурину.

Біографії авторів

O. Z. Barchuk, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

магістр фармації, асистент, кафедра організації економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО; Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

T. A. Groshovyi, Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського

доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра управління та економіки фармації з технологією ліків

Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського
O. M. Zaliska, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького
доктор фармацевтичних наук, професор, завідувач кафедри, кафедра організації економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО
V. Jа. Shalata, Дослідний центр АТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум»

начальник технологічної лабораторії Дослідного центру АТ «Галичфарм» Корпорації «Артеріум», кандидат фармацевтичних наук

I. Yu. Revyatsky, Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

ст. викладач, кандидат фармацевтичних наук, кафедра організації економіки фармації, технології ліків та фармакоекономіки ФПДО

Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького

Посилання

Chekina, NA, Chukaev SA, Nikolaev SM. [Diabetes mellitus: possibilities of pharmacotherapy using plant remedies]. Vestnik Buryatskogo Gos Universiteta. 2010;12:71-8. Russian.

Kiseleva TL, Tutelyan VA, Kochetkova AA, Kiseleva MA. [Integrative approaches to science-based herbal therapy of diabetes and specialized foodstuffs development for patients with type 2 diabetes]. Kurskiy nauchno-prakticheskiy vestnik “Chelovek I ego zdorovya”. 2015;3: 110-20. Russian.

Palit P, Furman BL, Gray AI. Novel weight-reducing activity of Galega officinalis in mice. J Pharm Pharmacol. 1999;51: 1313-9.

Zvorska OZ, Hroshovyi TA. [Vaccinium myrtillus as perspective raw materials for creating medicines]. Farmatsevt chasop. 2009;3(9): 29-33. Ukrainian.

Vronska LV, Tymoftevych NZ, Ezhned MA, Barchuk OZ. [Reviw of plant which exhibit hypoclycemic activity]. Farmatsevt chasop.2013;2: 142-8. Ukrainian.

Barchuk OZ, Kurylo KhI, Hroshovyi TA, Yatskova GYu. [Actuality of development and creation of antidiabetic drugs based on fitoextract of goa’s rue (Galega officinalis L.)]. Fitoterapiia chosopys. 2016;4: 41-6. Ukrainian.

Korsun VF, Trumpe TE, Korsun EV, Ershov NV, Ogrenich NA. Phytotherapy against diabetes. Herbs of life. [Фитотерапия против диабета. Травы жизни] Moscow: ZAO Tsentrpoligraph Publishing House; 2016. Russian.

Andriyuk LV., Garnik TP. Phytotherapy. A manual for the general editorship of the doctor of medical sciences, professor Andriyuk LV, doctor of medical sciences, professor Garnik TP. [Фітотерапія. Навчальний посібник за загальною редакцією д.мед.н., професора Андріюка Л.В., д.мед.н., професора Гарник Т.П.]. Lviv: Publishing House "Parrot"; 2013. Ukrainian.

Beley1 SYa., Hroshovyi TA. Definition of optimal extraction condition and obtaining of Plantain Lanceolata dru extract. Farmatsevt chasop. 2015;2: 22-5. Ukrainian.

Barchuk OZ, Lysiuk RM, Denys AI [Experimental study of goat’s rue (Galega Officinalis L.) herb and its liquid extracts] The Pharma Innovation Journal. 2017;6(11): 393-7. Ukrainian.

Onishkiv OI, Beley NM, Koval VM. [Modern state of creation, production and research of tablet drugs]. Farmatsevt chasop.2010;3(15): 102-8. Ukrainian.

Trigubchak OV, Groshovyi TA. Comparative technological evaluation of new auxiliary substances in the preparation of tablets by direct compression. Pharmaceutical Technology. History of development and view into the future. 2008: 278-83. Ukrainian.

State Pharmacopoeia of Ukraine. [Державна Фармакопея України: в 3 т., 2-e вид.] Kharkiv: Derzhavne pidpryiemstvo «Naukovo-ekspertnyi farmakopeinyi tsentr»; 2015. Ukrainian.

Kurylo KhI, Klishch IM, Volska IM, Barchuk OZ. [Research of hypoglycemic properties of dry extract of Vaccinium myrtillus L.]. Medical and Clinical Chemistry. 2016;.2: 38-41. Ukrainian.

Kurylo KhI, Volska AS, Klishch IM. Study of the specific activity of goat’s rue based hypoglycemic agent. Visnyk problem biolohii ta medytsyny. 2015;2(125): 172-4. Ukrainian.

Hroshovyi TA, Martsenyuk VP, Kucherenko LI, Vronska LV, Huryeyeva CM. Mathematical planning of experiment in pharmacy. [Математичне планування експерименту в фармації] Ternopil: Ternopil State Medical University; 2008. Ukrainian.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Barchuk, O. Z., Groshovyi, T. A., Zaliska, O. M., Shalata, V. J., & Revyatsky, I. Y. (2017). РОЗРОБКА ОПТИМАЛЬНОГО СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ ТАБЛЕТОК ЕКСТРАКТУ ТРАВИ КОЗЛЯТНИКА, ЕКСТРАКТУ ЛИСТЯ ЧОРНИЦІ ТА ТАУРИНУ МЕТОДОМ ПРЯМОГО ПРЕСУВАННЯ. Фармацевтичний часопис, (4), 30-40. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8352
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ТЕХНОЛОГІЯ, БІОФАРМАЦІЯ, ГОМЕОПАТІЯ