ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НА ПРОГНОСТИЧНУ ВАЛІДНІСТЬ КОНКУРСНОГО БАЛА ВСТУПНИКІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я»

  • A. A. Kotvitskaya Національний фармацевтичний університет
  • N. V. Zhivora Національний фармацевтичний університет
  • S. V. Pogorelov Національний фармацевтичний університет
  • I. V. Krasovsky Національний фармацевтичний університет
  • O. O. Vislous Національний фармацевтичний університет
Ключові слова: прогностична валідність, конкурсний бал, результати ЗНО, предиктор успішності, вступник, здобувач вищої освіти.

Анотація

Мета роботи. Вивчення впливу вагових коефіцієнтів на прогностичну валідність конкурсного бала шляхом математичного обґрунтування оптимальних значень, що забезпечують максимальну валідність конкурсного відбору.

Матеріали і методи. Проведено дослідження успішності здобувачів вищої освіти першого курсу денної форми навчання за спеціальністю 226 «Фармація».

Оцінку сили лінійного взаємозв’язку між конкурсним балом (та його складовими) і показниками поточної успішності здобувачів вищої освіти проводили за допомогою розрахунку коефіцієнта кореляції за Пірсоном. Статистичну обробку проведено з використанням Microsoft Excel.

Результати й обговорення. У статті розглянуто можливість і допустимість використання результатів ЗНО для виявлення вступників, які зможуть успішно продовжити навчання у вищій школі. Запропоновано математично обґрунтовані рекомендації щодо підвищення якості конкурсного відбору для виявлення вступників та їх потенціалу для вивчення. Рекомендації основані на статистичному аналізі даних про успішність здобувачів вищої освіти першого курсу навчання спеціальності 226 «Фармація» галузі знань «Охорона здоров’я», що вступили до Національного фармацевтичного університету (НФаУ) у 2015 році, в зіставленні з конкурсним балом. Доведено, що цілеспрямовано змінюючи вагові коефіцієнти, які використовуються при розрахунку конкурсного бала, ВНЗ може позитивно впливати на якісний склад здобувачів вищої освіти. Отримано значення вагових коефіцієнтів, при яких досягається максимальна валідність конкурсного відбору.

Висновки. За результатами дослідження встановлено силу кореляційного зв’язку між конкурсним балом вступника та поточною успішністю здобувача вищої освіти під час першого та другого семестрів навчання.

Біографії авторів

A. A. Kotvitskaya, Національний фармацевтичний університет
професор, доктор фармацевтичних наук, Національний фармацевтичний університет
N. V. Zhivora, Національний фармацевтичний університет
доцент, к.ф.н., Національний фармацевтичний університет, доцент кафедри технології ліків
S. V. Pogorelov, Національний фармацевтичний університет
доцент, к.ф-м.н., Національний фармацевтичний університет, зав. кафедри фізики
I. V. Krasovsky, Національний фармацевтичний університет

к.ф-м.н., Національний фармацевтичний університет, ст. викладач кафедри фізики

O. O. Vislous, Національний фармацевтичний університет

здобувач, Національний фармацевтичний університет, каф. фармацевтичної хімії

Посилання

Kashina GS, Sergienko VP. External independent assessment in Ukrainian education. [Зовнішнє незалежне оцінювання в освіті України. Курс лекцій: навч. посіб.] Lutsk; 2010. Ukrainian.

Havenson TE, Solovyov AA. [Unified state exam and academic achievement]. Vopr. obraz. 2014;1:176-99. Russian.

World experience of NST http://www.timo.com.ua/node/7930

University selection system http://www.timo.com.ua/node/588

Kovtunets VV, Rakova SA. Investigation of the quality of competitive selection of higher education graduates of higher education institutions based on the results of external independent evaluation: analytical materials. [Дослідження якості конкурсного відбору здобувачів вищої освіти вищих навчальних закладів за результатами зовнішнього незалежного оцінювання: аналітичні матеріали] Kyiv: Nora druk 2015. Ukrainian.

Poldin OV. [Forecasting academic performance in the university by the results of USE]. Priklad. ekonometrika. 2011;1:56-69. Russian.

Lysenkova AV. [Influence of the initial level of knowledge of applicants on the success of training in a medical school]. Probl. zdorov. i ekol. 2011;1(27):41-8. Russian.

Kobrin JL, Patterson BF, Shaw EJ et al. Validity of the SAT for predicting first-year college grade point average. College Board Research Report. 2008;5.

Brian F, Krista D. Validity of the SAT for predicting first-year grades: 2011 SAT validity sample. 2013;16.

Sawyer R. Usefulness of high school average and ACT scores in making college admission decisions. ACT Research Report Series. 2010;2.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Kotvitskaya, A. A., Zhivora, N. V., Pogorelov, S. V., Krasovsky, I. V., & Vislous, O. O. (2017). ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ ВАГОВИХ КОЕФІЦІЄНТІВ НА ПРОГНОСТИЧНУ ВАЛІДНІСТЬ КОНКУРСНОГО БАЛА ВСТУПНИКІВ ГАЛУЗІ ЗНАНЬ «ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я». Фармацевтичний часопис, (4), 129-135. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2017.4.8341
Номер
Розділ
ФАРМАЦЕВТИЧНА ОСВІТА