НОВІ НЕКОНДЕНСОВАНІ ПІРИДИН-ТІАЗОЛ/ТІАЗОЛІДИНОНИ ТА ЇХ ПРОТИТРИПАНОСОМНА АКТИВНІСТЬ

M. N. Wojtyra, O. A. Vynnytska, Philippe Grellier, R. B. Lesyk

Анотація


Мета роботи. Здійснити синтез нових неконденсованих піридин-тіазол/тіазолідинонів та провести дослідження їх протитрипаносомної активності in vitro.

Матеріали і методи. Вихідні реагенти синтезовані за відомими методиками із комерційно доступних реактивів. 1Н та 13С ЯМР спектри знімали на приладах Varian Gemini 400 MHz та Varian Mercury-400 100 MHz, відповідно. Хромато-мас-спектри одержано на спектрометрі Agilent 1100 Series LCMS. Температуру плавлення визначали на приладі BÛCHI B-545.

Результати й обговорення. На основі реакцій [2+3]-циклоконденсації одержано серії похідних тіазолу, тіазоліну та 5-заміщених 4-тіазолідинонів із піридиновим фрагментом у молекулах. Як S,N-бінуклеофіли використано тіосемікарбазони 3- та 4-піридинкарбальдегідів, а як еквіваленти діелектрофільного синтону [C2]2+ α-галогенокарбонові кислоти, етил-2-хлорацетоацетат, метил-2-бромо-3-(3-метилфеніл)пропіонат та малеїніміди. Скринінг антитрипаносомної активності in vitro на штамах Trypanosoma brucei gambiense дозволив ідентифікувати високоактивне неконденсоване похідне фуран-піридин-тіазоліну, що володіє трипаноцидним ефектом в мікромолярній концентрації (IC50 = 3.32 мкМ), а також перспективні для оптимізації ефекту 5-етил-2-(піридинілметиленгідразин)тіазол-4-они.

Висновки. Вперше одержано нові неконденсовані піридин-тіазоли/тіазолідинони як перспективні агенти для фармакокорекції сонної хвороби.


Ключові слова


синтез; 4-тіазолідинони; [2+3]-циклоконденсація; спектральні характеристики; протитрипаносомна активність.

Повний текст:

тут

Посилання


Jacobs RT, Nare B, Philips MA. State of the art in African Trypanosome drug discovery. Curr Top Med Chem. 2011;11:1255-74.

Kryshchyshyn A, Kaminskyy D, Grellier P, Lesyk R. Trends in research of antitrypanosomal agents among synthetic heterocycles. Eur J Med Chem. 2014;85:51-64.

Havrylyuk D, Roman O, Lesyk R. Synthetic approaches, structure activity relationship and biological applications for pharmacologically attractive pyrazole/pyrazoline-thiazolidine-based hybrids. Eur J Med Chem. 2016;113:145-66.

Lesyk RB, Zimenkovsky BS. 4-Thiazolidones: Centenarian history, current status and perspectives for modern organic and medicinal chemistry. Curr Org Chem. 2004;8:1547-77.

Havrylyuk DYa, Zimenkovsky BS, Karpenko O, Grellier P, Lesyk RB. Synthesis of pyrazoline-thiazolidinone hybrids with trypanocidal activity. Eur J Med Chem. 2014;85:245-54.

Firke SD, Firake BM, Chaudhari RY, Patil VR. Synthesis and Evaluation of Some Pyridine containing Thiazolidinones. Asian J Research Chem. 2009;2(2):157-61.

Chaubey A, Pandeya SN. Pyridine a versatile nucleus in pharmaceutical fi eld. Asian J Pharm Clin Res. 2011;4(4):5-8.

Cardoso MV, de Siqueira LR, da Silva EB, Costa LB, Hernandes MZ, Rabello MM, et al. 2-Pyridyl thiazoles as novel anti-Trypanosoma cruzi agents: structural design, synthesis and pharmacological evaluation. Eur J Med Chem. 2014;86:48-59.

Wojtyra MN, Lesyk RB. Synthesis of 3-pyridyl substituted 4-thiazolidinones as potential biologically active compounds. Pharmaceutical Review. 2017;1;11-6.

Senkiv J, Finiuk N, Kaminskyy D, Havrylyuk D, Wojtyra M, Kril I, et al. 5-Ene-4-thiazolidinones induce apoptosis in mammalian leukemia cells. Eur J Med Chem. 2016;117:33-46.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.2.7911

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.