РЕЗУЛЬТАТИ ФАРМАКОЕКОНОМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЛІКУВАННЯ ЕНТЕРИТІВ ВІРУСНОГО ПОХОДЖЕННЯ У ДІТЕЙ (НА ПРИКЛАДІ РЕГІДРАТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ)

A. S. Nemchenko, M. V. Balynska

Анотація


Мета роботи. Провести фармакоекономічну оцінку ефективності застосування ЛЗ для оральної та парентеральної регідратації та моделювання витрат на регідратаційну терапію секреторних (вірусних) діарей у дітей віком до 5-ти років.

Матеріали і методи. У дослідженні було використано метод фармакоекономічного аналізу «мінімізація витрат», а також аналітичний, статистичний, логічний та графічний методи. На прикладі регідратаційної терапії визначено ЛЗ, найбільш доцільні для використання з метою оральної та перантеральної регідратації дітей з позиції мінімізації витрат, а також змодельовано сукупні витрати на регідратаційну терапію секреторних (вірусних) діарей у дітей віком до 5-ти років. Дослідження було здійсненне за створеною методикою проведення фармакоекономічних досліджень ГКІ у дітей. 

Результати й обговорення. Визначено можливий обсяг витрат на регідратаційну терапію ГКІ вірусної етіології у дітей до 5-ти років на 2017 рік, що склав понад 707 тис. грн, або 26 004 $ (1$ США – 27,19 грн станом на 11.01.17).

Висновки. Здійснено розрахунки вартість регідратаційної терапії ГКІ у дітей з використанням методу фармакоекономічного аналізу «мінімізація витрат», а також змодельовано можливі витрати на лікування дітей до 5-ти років з діагнозом ГКІ вірусної етіології. В подальшому отримані результати доцільно використати у процесі вдосконалення фармацевтичного забезпечення дитячого населення, зокрема для попередження та терапії ГКІ.


Ключові слова


гострі кишкові інфекції у дітей; вірусні ентерити у дітей; стандарти фармакотерапії; метод фармакоекономічного аналізу «мінімізація витрат»; моделювання витрат.

Повний текст:

тут

Посилання


Nemchenko AS, Balynska MV. [Modern pharmacoepidemiological estimation of morbidity in children with rotavirus enteritis in the world and in Ukraine]. Recept. 2016;19.5; 13-6. Russian.

Bulanova YA, Tytova LV, Feklysova LV. [Microecological, epidemiological, clinical and laboratory characteristics of rotavirus and norovirus infection in children in the Arkhangelsk region]. Ecol hum. 2009;5: 43-7. Russian.

Khayertynov KhS, Achkuryna RL, Sushnykov SV. [Clinical and epidemiological features of the course of rotavirus infection in infants]. Kasn med jour. 2011;92.2: 180-81. Russian.

Malyj VP, Romanczov MG. [Viral diarrhea]. Infect dises. 2013;4: 5-16. Available from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/In-fKhvor_2013_4_3. Ukrainian.

Nezgoda II, Bodnaryuk OV. [Rotavirus infection in children]. Clin immunology, allergology, insectology. 2012;5-6.54-55: 26-32. Available from: https://kiai.com.ua/ua-is-sue-article-764. Ukrainian.

Nezgoda II, Naumenko OM, Buk Ya. [Modern approaches to diagnostics of rotavirus infection in children]. Child’s health. 2014; 3.54: 134-7. Ukrainian.

Nyankovskaya ES. [Modern approaches to the treatment of diarrhea in children]. Child’s health. 2015; 6.66: 109-14. Russian.

Fadeenko GD, Gaponova OG. ["Smecta" – a safe drug with a polyvalent mechanism of action in the treatment of diseases of the gastrointestinal tract]. Modern gastroenterology. 2013; 1.69: 111-21. Russian.

Nemchenko AS, Balynska MV. Substantiation of socioeconomic lists of drugs for the treatment of enteritis of viral ori-gin (viral diarrhea) in children (guidelines). [Обгрунтування соціально-економічних переліків лікарських засобів для лікування ентеритів вірусного походження (вірусних діарей) у дітей (методичні рекомендації)] Kharkiv: National University of Pharmacy; 2016. Ukrainian.

Nemchenko AS, Balynska MV. Assessment of state of pharmacotherapy of viral (secretory) diarrhea in children (guidelines). [Оцінка стану фармакотерапії вірусних (секреторних) діарей у дітей (методичні рекомендації)] Kharkiv: National University of Pharmacy; 2016. Ukrainian.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2017.1.7532

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.