МЕТОДОЛОГІЯ ОПЛАТИ ПРАЦІ В ДЕРЖАВНИХ ЗАКЛАДАХ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

A. V. Komar, A. M. Krychkovska, N. L. Zayarnyuk, A. І. Khomenko, V. P. Novikov

Анотація


Досліджено основні аспекти організації обліку видатків на оплату праці в державних закладах охорони здоров’я на підставі діючого нормативно-правового забезпечення. Розглянуто організацію обліку видатків медичного закладу на основну, додаткову зарплату та інші компенсаційні, заохочувальні виплати в системі рахунків бюджетного обліку.

Ключові слова


фонд оплати праці; касові та фактичні видатки; видатки на оплату праці; основна та додаткова зарплата; компенсаційні та заохочувальні виплати.

Повний текст:

тут

Посилання


Oblik u byudzhetnykh ustanovakh / [Vatulya I. D., Vatulya I. M., Levchenko Z. M., Romanchenko YU. O. ]. K. : Tsentr uchbovoyi literatury, 2009. - 368 s.

Sysyuk S. V. Vyznachennya vartosti platnykh medychnykh posluh ta yikh oblikove zabezpechennya / S. V. Sysyuk, N. M. Zoriy // Visnyk Zaporizʹkoho natsionalʹnoho universytetu. - 2010. - № 2(6). S. 181-186.

Farion I. D. Bukhhaltersʹkyy oblik v byudzhetnykh ustanovakh: navch. posibn. / I. D. Farion, O. T Halʹko. - Ternopilʹ : Ekonomichna dumka, 2008. - 750 s.

Chernychuk L. V. Oblik u byudzhetnykh ustanovakh / L. V. Cher- nychuk, M. I. Mnylich. - Chernivtsi : Knyhy -KHKHI, 2007. - 400 s.

Shara YE. YU. Bukhhaltersʹkyy oblik u byudzhetnykh ustanovakh i orhanizatsiyakh : navch. posibn. / YE. YU. Shara, O. M. Andriyenko, L. I. Zhydeyeva. - Kyyiv : Tsentr uchbovoyi literatury, 2011. - 440 s.

Zakon Ukrayiny «Pro oplatu pratsi»: za stanom na 24.03.1995 r., № 108/95-VR iz zminamy i dopovnennyamy / Verkhovna Rada Ukrayiny. - Ofits. vyd. - K. : Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, 1995. - № 17.

Instruktsiya zi statystyky zarobitnoyi platy: za stanom na 13.01.2004 r., № 5. / Derzhkomstat Ukrayiny. - Ofits. vyd. - K. : Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2004. - № 4.

Nakaz «Pro vporyadkuvannya umov oplaty pratsi pratsivnykiv zakladiv okhorony zdorovʺya ta ustanov sotsialʹnoho zakhystu naselennya»: za stanom na 05.10.2005 r., № 308/519 / Ministerstvo pratsi ta sotsialʹnoyi polityky Ukrayiny, Ministerstvo okhorony zdorovʺya Ukrayiny.Ofits. vyd. - K. : Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2005. - № 42.

Postanova «Pro oplatu pratsi pratsivnykiv na osnovi Yedynoyi taryfnoyi sitky rozryadiv i koefitsiyentiv z oplaty pratsi pratsivnykiv ustanov, zakladiv ta orhanizatsiy okremykh haluzey byudzhetnoyi sfery»: za stanom na 30.08.2002 r., № 1298 / Kabinet Ministriv Ukrayiny. - Ofits. vyd. - K. : Ofitsiynyy visnyk Ukrayiny, 2002. - № 36.

Postanova «Pro zatverdzhennya pereliku platnykh posluh, yaki nadayutʹsya v derzhavnykh zakladakh okhorony zdorovʺya ta vyshchykh medychnykh zakladakh osvity»: za stanom na 17.09.96 r., № 1138 / Kabinet Ministriv Ukrayiny. - Ofits. vyd. - K. : Uryadovyy kurʺyer. - 1996. - 26 veresnya.
DOI: http://dx.doi.org/10.11603/2312-0967.2016.4.7119

Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.