ІСТОРІОГЕНЕЗ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.3.11427

Ключові слова:

саморегулювання фармацевтичної діяльності, громадські об’єднання фармацевтичного спрямування, історіогенез, Україна

Анотація

Мета роботи. Сформувати узагальнене наукове бачення розвитку саморегулівних фармацевтичних організацій (СРФО) у процесі творення української історії.

Матеріали й методи. Об’єкт дослідження – громадські об’єднання  фармацевтичного спрямування (ГОФС), предмет дослідження – процес їхнього виникнення. Інформаційну та фактологічну базу дослідження становили наукові праці, присвячені питанням саморегулювання фармацевтичної діяльності (СРФД) на українських теренах. У роботі використано системно-історичний підхід, методи вивчення літературно-історичних джерел та аналізу, тлумачення й інтерпретація теоретичних і емпіричних даних.

Результати й обговорення. Визначено три періоди та хронологію розвитку СРФД. Показано, що на території України саморегулювання зародилось понад чотири століття тому з організацією у 1609 р. Львівського цеху аптекарів. При цьому лише за 1806–1885 рр. у період знаходження українських земель у складі інших держав було створено дванадцять СРФО: Греміуми аптекарів у Львові і Чернівцях, Аптекарське товариство та Молодіжне фармацевтичне товариство у Львові, Товариство (колегія) аптекарів Буковини, Київське фармацевтичне товариство, Галицьке аптекарське товариство, Таврійське медико-фармацевтичне товариство, Допоміжне товариство одеських фармацевтів, Київське фармацевтичне товариство взаємної допомоги, Харківське фармацевтичне товариство, Товариство власників аптек міста Одеси. З’ясовано, що цей період характеризується, з одного боку, активним територіальним розвитком ГОФС, з іншого – недостатньо показаний у науковій літературі, позаяк відсутні дані про розвиток СРФД у багатьох сучасних обласних центрах України. Результатом періоду радянської доби стало створення єдиної всеукраїнської професійної організації – Наукового товариства фармацевтів України з відділеннями в усіх регіональних центрах. Показано, що попри активний розвиток СРФД у періоді незалежності України (створено 25 і 96 ГОФС, відповідно, міжнародного/національного та регіонального/місцевого статусів), не спостерігається переходу від старої до нової якості у СРФД.

Висновки. У роботі набуло подальшого розвитку питання становлення СРФД в Україні на основі реконструкції його історіогенезу, що уможливило узагальнення хронології розвитку ГОФС за три періоди: період знаходження українських земель у складі інших держав, період радянської доби та період незалежності.

Біографії авторів

B. P. Hromovyk, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

д. фармац. н., професор, завідувач кафедри організації та економіки фармації

O. B. Pankevych, Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

асп. кафедри організації та економіки фармації

Посилання

Tereshhuk TO. [Historical aspects of the development of pharmaceutical legislation and education, the formation of socio-professional organizations in the western Ukrainian lands (XV century – 1st half of XX century)]. [Dissertation]. Danylo Halytsky Lviv National Medical University; 1996. Ukrainian.

Benyux N. History of pharmacy in Galicia (XIII-XX centuries). [Історія фармації Галичини (ХІІІ-ХХ ст.)] Lviv; 1999. Ukrainian.

Syatinya ML. History of pharmacy: textbook. [Історія фармації : навч. посіб. ] Lviv; 2002. Ukrainian.

Kovalynskyj VV. Public organizations of pharmacists/Kyiv miniatures. Book six. [Громадські організації фармацевтів/Київські мініатюри. Книга шоста] Kyiv: Kupola; 2007. Ukrainian.

Vasylev KK. [To the history of pharmacy in Odessa. Pre-Soviet period]. Visnyk Sumskoho derzhavnoho universytetu. Seriia Medytsyna. 2009;1: 5-14. Ukrainian.

Hromovyk BP, Unhurian LM. [Association of enterprises and public organizations as subjects of national self-regulation of the pharmaceutical market]. Ukr. med. almanakh. 2012;5: 86-9. Ukrainian.

Slipchuk VL. Professional training of specialists in the pharmaceutical industry in Ukraine (XX - early XXI century). [Професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі в Україні (ХХ – початок ХХІ століття): монографія] Kyiv; 2017. Ukrainian.

Susharyna IV. [Scientific and methodological principles of improving state and social regulation in the pharmaceutical industry]. [Dissertation]. Kharkiv; 2018. Ukrainian.

Guchko OI. [Formation and development of the health care system in Bukovyna (1775-1940)]. [Dissertation]. Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, 2017. Ukrainian.

Kalynyuk TG, Riznychok SV, Rogovyk VJ, Tereshhuk TO. [To the 150th anniversary of the founding of the Galician Pharmaceutical Society]. History of medical science, practice and education: a collection of articles and abstracts of the scientific-practical conference. Kyiv; 2018. Ukrainian.

Głowacki W. [Former professional organizations of Polish pharmacists]. Farmacja Polska. 1964; 3-4 : 77-9.

Syngalevych NY. [To the history of the development of pharmacy in Lviv]. Aptechnoe delo. 1959;5: 81-7. Russian.

Gryga NP, Gulenko MP. [History of the Galician Pharmaceutical Society and the Gremium of Galician Pharmacists]. Naukovo-tekhnichnyi biuleten. 2015;16;2: 436-8. Ukrainian.

[History of medicine of Bukovyna]. Available from: https://www.medcv.gov.ua/main/istoriya-medytsyny-bukovyny. Ukrainian

Levchenko I. [Development of pharmaceutical education in Ukraine in the second half of the XIX - early XX centuries. with the support of medical scientific societies]. Scientific notes on Ukrainian history: a collection of scientific articles. 2014;35: 217-23. Ukrainian.

[Medical scientific societies]. Encyclopedia of modern Ukraine. Available from: http://esu.com.ua/search_articles.php?id=65494. Ukrainian.

Sashkova LO, Konoplya LM. [Calendar of significant and memorable dates of Kharkiv region for 2016]. Departament kultury i turyzmu Kharkiv. obl. derzh. admin. Kharkiv; 2015. Ukrainian.

Ponomarenko MS, Solovjov OS, Boryshhuk VO, Grygoruk YuM, Krasnyanska TM. [Chronological retrospective indicators of the formation and development of pharmacy in Ukraine (1709-1917)]. Sotsialna farmatsiia v okhoroni zdorovia. 2016;2;1: 51-6. Ukrainian. DOI: https://doi.org/10.24959/sphhcj.16.33

[Chronologies – The historical chronology of the Hungarians of Transcarpathia (1918–1944)]. Available from: https://adatbank.sk/kronologia-kategoriak/a-karpataljai-magyarsag-torteneti-kronologiaja-1918-1944/?site_section=chronology&searchtext=ruszinszkoi-gyogyszereszek-szovetsege. Hungarian.

Scientific societies of pharmacists in Russia. [Научные общества фармацевтов в России] Available from: http://www.biofit.ru/aptechnoe-delo/nauchnye-obschestva-farmatscevtov-v-rossii.html. Russian.

Mynshovych YA. [From the experience of the Ukrainian Scientific and Pharmaceutical Society]. Aptechnoe delo. 1960;1: 79-80. Russian.

Register of public associations. Available from: https://rgo.minjust.gov.ua. Ukrainian.

Association of Pharmacists of Crimea. Available from: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/32219330/. Ukrainian.

All-Ukrainian Pharmaceutical Chamber (WFTU). Available from: https://www.pharmencyclopedia.com.ua/article/8268/vseukrainska-farmacevtichna-palata-vfp. Ukrainian.

Transcarpathian Regional Association “New Pharmacy of Transcarpathia”. Available from: https://youcontrol.com.ua/catalog/company_details/22074513/. Ukrainian.

Pharmaceutical Association of Sumy region. Available from: https://opendatabot.ua/c/6711021. Ukrainian.

Pankevych OB, Hromovyk BP. Strategy for the development of the pharmaceutical self-regulatory institute in Ukraine: scientific and methodological recommendations. [Strategy of development of pharmaceutical self-regulation in Ukraine: scientific and methodical recommendations] League Press, Lviv; 2019. Ukrainian.

Draft Law on Self-Government of Medical Professions in Ukraine. Available from: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=69359. Ukrainian.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-10-08

Як цитувати

Hromovyk, B. P., & Pankevych, O. B. (2020). ІСТОРІОГЕНЕЗ САМОРЕГУЛЮВАННЯ ФАРМАЦЕВТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ТЕРЕНАХ УКРАЇНИ. Фармацевтичний часопис, (3), 60–69. https://doi.org/10.11603/2312-0967.2020.3.11427

Номер

Розділ

ІСТОРІЯ ФАРМАЦІЇ